Hoppa till huvudinnehåll

Nya skolor ett lyft för svenskan i Karleby – 9 av 10 svenskspråkiga elever får gå i nybyggda och renoverade skolor

Mico Isoaho, Erika Salmela, Neela Määttälä, Robin Uusitalo.
Mico Isoaho, Erika Salmela, Neela Määttälä, Robin Uuusitalo tycker det känns kul men också spännande med den nya skolan. Mico Isoaho, Erika Salmela, Neela Määttälä, Robin Uusitalo. Bild: YLE/Alex Nyman Karleby,robin uusitalo

I december stänger flera byskolor i Karleby och eleverna samlas till nya Chydenius skola som får närmare 270 elever. Att byskolorna stänger betyder att nio av tio elever i de svenskspråkiga skolorna i Karleby inom några år kommer att gå i nya eller nyrenoverade skolor.

Det är ett lyft för svenska språket i Karleby, tror Chydenius rektor Charlotta Uusitalo.

Uusitalo står i det som kallas atrium i nya Chydenius skola. Där finns bland annat matsal, bibliotek och musiksal.

- Det är verkligen en fin känsla, helt otroligt.

I atrium finns också en jättetrappa.

- Den är en del av inlärningsmiljön och den kommer att användas dagligen. För olika samlingar och så kan elever jobba med olika skolarbeten där, säger Uusitalo.

Chydenius skolas matsal.
Chydenius skolas matsal. Utrymmena är välplanerade tycker Uusitalo. Chydenius skolas matsal. Bild: YLE/Alex Nyman Karleby,Chydenius,grundskolan,matsal
Charlotta Uusitalo.
Charlotta Uusitalo står i det som kallas atrium i nya Chydenius skola. Där finns bland annat matsal, bibliotek och musiksal. Charlotta Uusitalo. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Karleby,uusitalo

Enligt Uusitalo har nya skolan så väl planerade utrymmen att eleverna utan problem ska kunna jobba i trappan samtidigt som andra sitter och äter.

- Det är bra akustik trots att det här området är så stort och högt.

Från 30 till 270 elever

I Karleby finns i dag sju svenska lågstadieskolor, men snart är de bara fyra.

Byskolorna i Rödsö och Vittsar läggs ner i december och eleverna därifrån börjar i nya Chydenius skola. Den skolan får närmare 270 elever från förskola till sexan.

Lydia Backman, Felicia Malmqvist, Noelle Armstrong, Maija Nyman.
Lydia Backman, Felicia Malmqvist, Noelle Armstrong och Maija Nyman tror alla att det blir roligt och bra i nya skolan, men också lite spännande för det blir så många nya barn och nya klasskompisar Lydia Backman, Felicia Malmqvist, Noelle Armstrong, Maija Nyman. Bild: YLE/Alex Nyman Karleby,maija nyman

Hösten 2021 flyttar Kyrkbackens skola in i Villa skolas renoverade och tillbyggda fastighet. Där blir eleverna aningen färre men är ändå en bra bit över 200.

Vardagen för Karlebyeleverna kommer alltså att bli lite olika beroende på var de går i skola.

Å ena sidan finns två större lågstadier med parallellklasser och ett 20-tal lärare. Å andra sidan finns till exempel Öja skola med 30 elever och två lärare.

Tf bildnings- och ungdomsdirektör Ronnie Djupsund säger att undervisningen är densamma även om vardagen kanske skiljer sig åt.

- Det blir lite olika verklighet för eleverna. Men båda sorts skolor har sina för- och nackdelar. Från byskolorna finns mycket att bevara men man kan också ha gemenskap i en större enhet, säger Djupsund.

Förutom de stora Chydenius skola och Villa skola finns två byskolor kvar. Nämligen Öja skola och Såka skola.

Ronnie Djupsund.
Tf bildnings- och ungdomsdirektör Ronnie Djupsund Ronnie Djupsund. Bild: YLE/Alex Nyman Karleby,ronnie djupsund

Skriva på väggen

Nya Chydenius skola har kostat 11,5 miljoner euro och ledordet genom hela bygget är flexibilitet.

Skolan består av tre delar eller celler. I den del som kallas Skeppsvarvet finns förskolan och årskurs 1 och 2. I Tjärdalen finns årskurs 3 och 4 och i Garveriet årskurs 5 och 6.

- Namnen kommer från att vi vill hedra Karleby som fyller 400 år samma år som skolan öppnar så cellerna har fått historiska namn.

Chydenius skola.
Chydenius skola. Bild: YLE/Alex Nyman Chydenius,Karleby,grundskolan,chydenius skola
Skolgård vid Chydenius skola.
Skolgård vid Chydenius skola. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist lekparker,skolgård,grundskolan,Karleby,Chydenius,chydenius skola

Varje årskurs består av två parallellklasser som undervisas att två kompanjonlärare. Ett klassrum består egentligen av minst tre flexibla utrymmen. Väggar kan läggas till och ta bort enligt behov.

- Och de här skjutdörrarna går att rita och skriva på så de går att använda i undervisningen, säger Uusitalo.

Pulpeterna går att bygga ihop i olika formationer och olika stora grupper. Möblerna ska stöda den form av samarbetsinlärning som ska tillämpas.

- Det är ett samarbete mellan två eller fler elever. Det ska basera sig på att de har ett ömsesidigt beroende av varandra men också ett individuellt ansvar trots att man gör det tillsamman.

Eleverna ska lära sig kommunicera, utveckla sociala färdigheter och lära av varandra.

Då fungerar det inte alltid så bra med att man sitter i en enskild pulpet och lyssnar på läraren framme i klassen. Men klassrummen ska också svara mot olika behov hos eleverna.

- Eleverna behöver lite olika saker - en del behöver lugn och ro medan andra tycker om att vara i växelverkan, säger Uusitalo.

Okej att snurra på stolen

Till och med stolarna i klassen är utformade för att vara flexibla.

Man kan sitta snett, sitta med ryggstödet mellan benen eller så sitta med rak rygg. Stolen är ändå utformad så att man inte kan sjunka ihop utan det blir automatiskt en god hållning.

- Det finns också lite gungeffekt i stolen som gör att det kanske lugnar elever som har behov av att röra på sig.

Så i dag är det tillåtet att gunga på stolen eller sitta och snurra lite?

- Ja eftersom det inte kommer att störa någon annan då möblerna är byggda för att klara det.

Är då 270-280 elever är en lagom mängd?

- Det känns lagom, i synnerhet då byggnaden är indelad i tre celler. Det gör att vardagen blir ganska smidig. Varje cell har sin egen ingång, egen tidtabell och egna lunchtider. Så det kommer inte vara en rusning på 270 elever samtidigt.

Inuti Chydenius skola.
Chydenius skola Inuti Chydenius skola. Bild: YLE/Alex Nyman Karleby,grundskolan,Chydenius,chydenius skola
 Atrium i Chydenius skola.
Atrium i chydenius skola Atrium i Chydenius skola. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Chydenius,grundskolan,Karleby,chydenius skola

Lysande framtid tack vare bra skolor

En annan fördel med nya skolan är att parallellklasserna kommer att ha två kompanjonlärare som jobbar nära varandra.

- Det innebär att d kan bolla idéer och dela ansvar, ta vara på varandras styrkor.

Om allt går enligt de planer Karleby har i dag kommer svenska högstadiet och gymnasiet att flytta in i renoverade utrymmen 2023.

Före det kommer Villa skola att stå klar. Det innebär alltså att 9 av 10 av stadens svenskspråkiga elever får vistas i splitternya eller nyrenoverade skolor.

Ronnie Djupsund säger att han tror och hoppas det innebär en lysande framtid för svenska skolväsendet.

- Det är en väldigt bra sak att barnen får gå i friska byggnader. Och jag tror också att det gör gott åt svenskan som ändå är ett minoritetsspråk i Karleby att vi har två fungerande, friska, starka skolor att jobba med, säger Charlotta Uusitalo.