Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå testar nya miljövänliga byggmetoder då det nya skolcentret byggs

En ljusgrå skolbyggnad.
Det nya skolcentret i Sjundeå ska ersätta de baracker som skolelever nu vistas i. En ljusgrå skolbyggnad. Bild: YLE/Sofia Grünwald Västnyland,Sjundeå,grundskolan,byggnad,barackskola

Miljöministeriet utarbetar som bäst regler för koldioxidsnålt byggande. Sjundeås nya skolcentrum har valts till ett av 15 pilotprojekt där nya metoder för att beräkna byggnaders koldioxidavtryck testas.

Testperioden pågår fram till sommaren 2020. Då testas hur bra ministeriets beräkningsmetod lämpar sig i planerings- och byggprojekt.

Byggandet och byggnader producerar kring en tredjedel av Finlands växthusgaser. För att Finland ska kunna uppnå sina nationella och internationella klimatmål måste också utsläppen från byggnadssektorn minskas.

Hittills har man i Finland fokuserat på att förbättra energieffektiviteten och de nya byggnaderna är så gott som nollenergibyggnader. Nu behövs nya sätt för att byggnaderna ska vara ännu mer energieffektiva.

Därför är det viktigt att följa med koldioxidavtrycket under byggnadernas hela livscykel. Det handlar om hur byggnadsmaterial framställs, hur det byggs, hur man kan förhindra att det uppstår byggnadsavfall och hurdan återvinningen är.

De nya kriterierna som miljöministeriet har gjort upp ska först på prov testas i offentliga byggprojekt. Sjundeås nya skolcentrum är ett av de här 15 projekten.

Enligt planerna ska bygget som nu är i planeringsskedet komma igång nästa år.

Målsättningen är att Finland i mitten av 2020-talet ska ha en lagstiftning för hur byggnadernas koldioxidavtryck ska styras under byggnadernas hela livscykel.

Läs också