Hoppa till huvudinnehåll

Bromarvbor på invånarträff i Tenala: Stäng inte vår skola!

Bromarvborna Charlotta Wiberg, Tanja Eriksson och Runa-Linn Silander.
Bromarvborna Charlotta Wiberg, Tanja Eriksson och Runa-Linn Silander tänker kämpa för sin skola. Bromarvborna Charlotta Wiberg, Tanja Eriksson och Runa-Linn Silander. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,runa-linn silander

Raseborg har låtit göra en utredning över servicenätet i staden. Beskedet är tydligt: skolhusen är för gamla, för stora, för opraktiska och framför allt för många.

- Fastighetsbeståndet motsvarar inte dagens behov, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

För skaran av Tenala- och Bromarvbor som på onsdagskvällen (27.11) samlats på Bygdegården i Tenala presenterar han stadens rapport om hur servicenätet i Raseborg kunde förändras för att bättre motsvara dagens krav.

Bromarv- och Tenalabor kom för att delta i Raseborgs invånarmöte på Bygdegården i Tenala.
Bromarvbor, Tenalabor och en del lokala beslutsfattare dök upp till invånarträffen i Tenala. Bromarv- och Tenalabor kom för att delta i Raseborgs invånarmöte på Bygdegården i Tenala. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Tenala,Bygdegården i Tenala

Bland annat föreslås att staden skulle slopa de mindre byskolorna och satsa på nya multifunktionella servicefastigheter.

Men de närvarande sväljer inte konsultrapporter utan motstånd.

- Betyder det här att ni tänker stänga Bromarv skola? För i så fall flyttar vi direkt, säger en kvinna i publiken.

- Nu vill jag påpeka att det här bara är en utredning, försvarar sig stadsdirektören.

Nedskärningar ger ingen inflyttning

Han hänvisar till siffror i rapporten, urbaniseringstrenden och ett minskande antal barn i skolorna men invånarna låter sig inte rubbas så enkelt:

- Har konsulterna ens besökt vår skola eller handlar det bara om matematiska uträkningar? Vad har ni gjort för att locka nya invånare hit?

Här nedan kan du höra Bromarvborna Charlotta Wibergs, Tanja Erikssons och Runa-Linn Silanders tankar om en eventuell skolnätsreform i Raseborg.

Efter träffen är Ragnar Lundqvist ändå glad över invånarnas engagemang och antyder att han väntat sig hårdare motstånd.

- Om jag uttrycker det lite krasst så är det önsketänkande att tro att inflyttningen kommer att öka avsevärt, säger Lundqvist.

Ragnar Lundqvist på Bygdegården i Tenala.
Stadsdirektör Ragnar Lundqvist var beredd på debatt och tyckte stämningen på Bygdegården var konstruktiv. Ragnar Lundqvist på Bygdegården i Tenala. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Raseborg,ragnar lundqvist

Enligt honom är det nu dags för förändringar. Inte så stora förändringar som konsulterna i rapporten föreslår - för så mycket pengar till nyinvesteringar finns inte - men något måste göras.

- Staden har långt över 200 byggnader och vi jobbar på att minska antalet men de byggnader vi äger ska användas optimalt, slår stadsdirektören fast.

Utveckling istället för avveckling

SDP-politikern Camilla Grundström hörde till de beslutsfattare som deltog i träffen:

- Vi kan inte leva i en förgången värld. Vi måste se det här som ett sätt att utveckla verksamheten.

I dagens läge finns det tjugo skolor i Raseborg inom den grundläggande utbildningen.

Enligt rapporten om servicenätet finns det alldeles för mycket outnyttjad våningsyta i stadens byggnader. Beträffande skolfastigheterna har man räknat ut att det finns över 20 000 överlopps kvadratmeter.

Om du vill bekanta dig med rapporten i sin helhet så hittar du den här, som bilaga till stadsstyrelsens protokoll.(Du måste trycka på ordet serviceutredningen för att länken ska öppna sig.)

Förslag i februari

Det är den rapport som nu utgör grunden för det fortsatta politiska arbetet med att utforma stadens servicenät.

I februari ska stadsstyrelsen behandla frågan och komma med ett åtgärdsförslag.

Bromarvbor går ut från Bygdegården i Tenala.
Den första av fyra invånarträffar ordnades på Bygdegården i Tenala. Det var ändå mest Bromarvbor som deltog i träffen. Bromarvbor går ut från Bygdegården i Tenala. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Tenala,Bygdegården i Tenala

Invånarträffen i Tenala var den första av fyra invånarträffar som Raseborg ordnar för att presentera resultatet från servicenätsutredningen. De övriga tre ordnas här:

  • Tisdag 3.12 kl.18-21 Karis bibliotek
  • Onsdag 4.12 kl.18-21 Pojo bibliotek
  • Onsdag 11.12 kl.18-21 Ekenäs, Ekåsen/Kosthålli