Hoppa till huvudinnehåll

Marken skakar under Ingås fina centrumplaner – rallystjärnan Marcus Grönholms bolag kräver nya förhandlingar

Området i Ingå centrum. Parkering
Så här såg Ingåstrand-området ut sommaren 2018. Området i Ingå centrum. Parkering Ingå,Västnyland,mg prorties

De stora planerna för utvecklingen av Ingå kyrkby och den planerade bostadsmässan kommer inte att förverkligas i sin nuvarande form.

Nu backar nämligen Marcus Grönholms bolag Inkoon keskustakehitys (IKK), bolaget som skulle köpa mark av kommunen och bygga på området.

Fick kalla fötter före första markköpet

Företaget skulle köpa den första delen av området den 6 november. Men en dryg vecka innan köpedatumet ville företaget förhandla på nytt för att ändra på vissa delar i köpebrevet.

Några veckor senare (19.11) skickade kommundirektören ett officiellt brev till företaget där kommunen gav en absolut deadline för den första fastighetsaffären. Företaget svarade att de fortfarande vill ha förändringar.

En flybild över Ingå centrum där man ser hur nya bostadshus är inritade i området som kallas Ingåstrand.
2018 ordnades en arkitekturtävling för att ta fram idéer för området. Två bidrag kom på delad första plats. Här det ena av dem, View. En flybild över Ingå centrum där man ser hur nya bostadshus är inritade i området som kallas Ingåstrand. Bild: Ingå kommun Ingå Kommun,view

En skiss från en strand där människor rör sig. I bakgrunden syns flera hus i rött och grått.
Oihonna hette det andra förslaget som vid sidan av View har varit utgångspunkt för fortsatt planering. En skiss från en strand där människor rör sig. I bakgrunden syns flera hus i rött och grått. Bild: Ingå kommun Ingå Kommun,oihonna

Kräver stora förändringar och ändrad tidtabell

Det som Inkoon keskustakehitys kräver är väsentliga förändringar. De vill bland annat skjuta fram byggtiden så att avtalsvite börjar löpa först 2025. Då skulle en bostadsmässa 2022 knappast kunna ordnas.

IKK vill heller inte förbinda sig till att bygga så mycket som det nuvarande avtalet skulle kräva.

Dessutom vill de ändra på säkerhetsarrangemangen, det vill säga hur man avtalar om att sköta saken om pengarna tar slut.

Tidigare rallyvärldsmästaren Marcus Grönholm blickar ut mot hamnområdet som han vill förnya i Ingå.
Marcus Grönholm nära området där Ingåstrand skulle ta form. Hans familj äger och driver ett litet köpcentrum (i bakgrunden) som redan finns invid småbåtshamnen, nära Ingåstrand. Tidigare rallyvärldsmästaren Marcus Grönholm blickar ut mot hamnområdet som han vill förnya i Ingå. Bild: Nicole Hjelt / Yle Ingå,Marcus Grönholm,strand köpcenter

Inkoon keskustakehitys motiverar sina förändringskrav med att de betalar 1,6 miljoner euro för det första markområdet.

IKK gillar inte heller sanktionerna, det vill säga att avtalet stipulerar om ersättningar ifall de inte uppfyller sin byggnadsskyldighet. Däremot lovar de att genast inleda byggandet av minst två mindre flervåningshus.

Vad kan Ingå göra?

Kommundirektören i Ingå Robert Nyman skriver till kommunstyrelsen att önskemålen förutsätter nya förhandlingar. Men de kan inte inledas förrän man har granskat trepartsavtalet där också bostadsmässans arrangör är med.

Personporträtt på Robert Nyman.
Robert Nyman har jobbiga veckor bakom sig. Om politikerna går med på förslaget om fortsatta förhandlingar med Marcus Grönholms bolag, blir säkert också de kommande veckorna arbetsdryga. Personporträtt på Robert Nyman. Ingå,kommundirektörer,robert nyman

Grönholmskt initiativ

Ingå kommun har satsat stort på Ingåstrand-området.

Målet med arbetet har varit ett nytt fint strandnära område i kyrkbyn med bostäder och service.

Initiativet kom från tidigare rallyföraren Marcus Grönholms bolag och Ingå nappade på.

Senare kom också bostadsmässoarrangören, andelslaget Suomen Asuntomessut med och lovade ordna en minimässa i Ingå när området är klart sommaren 2022.

Det ursprungliga företaget som tog initiativ till planerna var Marcus Grönholms bolag MG Properties. Numera representeras de av ett företag vid namnet Inkoon Keskustakehitys.

Ingå kommunstyrelse behandlar frågan på måndag. De föreslås besluta att fastighetsaffärerna inte kan genomföras i enlighet med kommunens tidigare beslut.

Styrelsen föreslås också ge kommundirektören i uppdrag att inleda nya förhandlingar med IKK och bostadsmässoorganisationen med målet att trots allt trygga en fortsättning för projektet.

Sedan kunde nya förhandlingar inledas om fastighetsaffärerna på Ingåstrand.

Kommunen hade reserverat märkbara summor i nästa års budget för att bygga infrastrukturen på området och på det sättet sköta sin del av avtalet.

Men nu kan infrastrukturarbetena inte inledas förrän man har en ny trovärdig plan för hela projektet.

Artikeln bygger på föredragningslistan till Ingå kommunstyrelse 2.12.2019.