Hoppa till huvudinnehåll

Det regniga vädret i november har lett till en större mängd fosforutsläpp i havet

Bil som kör i regn. Det kommer en störtskur.
Det regniga vädret leder till att större mängder fosfor rinner ut i havet. Bil som kör i regn. Det kommer en störtskur. Bild: Yle/Marie Söderman regn,ösregn

Grundvattennivåerna i sydvästra Finland höjs i snabb takt tack vare det regniga vädret.

Grundvattnet har nu nästan nått normala nivåer efter en lång period av torka. Grundvattenreserverna fylls på så länge som det inte finns tjäle i marken.

Negativ inverkan på Skärgårdshavet

Det regniga vädret har också en negativ inverkan på miljön, meddelar Närings,- trafik- och miljöcentralen eftersom större mängder näringsämnen rinner ut i vattendragen.

Exempelvis sköljdes ungefär 6 ton fosfor ut i havet via Aura å under tre regniga dygn i mitten av november. Det här motsvarar en tiondel av den mängd fosfor som rinner ut i Aura å under ett helt år. Samma fenomen har observerats i andra åar i Egentliga Finland.

Pargas vattenreningsverk har problem med dagvattnet

De stora mängderna regnvatten förorsakar också problem för flera vattenreningsverk i regionen eftersom de inte klarar av att hantera allt dagvatten. Det här gäller reningsverken i bland annat Pargas, Vittis och Sastmola.

De stora mängderna regn kan också i värsta fall leda till översvämningar av Kumo älv i Satakunta.