Hoppa till huvudinnehåll

Löner och omfattande jour kostar för sjukvårdsdistriktet – bolag tar över laboratoriet

Man går i korridor på Vasa centralsjukhus förbi en affisch som pekar ut var provtagningen och laboratoriet finns.
Fimlab tar över sjukvårdsdistriktets laboratorieverksamhet. Man går i korridor på Vasa centralsjukhus förbi en affisch som pekar ut var provtagningen och laboratoriet finns. Bild: Yle/Sofi Nordmyr närbild,Vasa sjukvårdsdistrikt,Laboratorium

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige klubbade igenom nästa års budget. För att hålla kostnadsökningen nere tar man bort tio patientplatser från psykiatrin och överlåter laboratorieverksamheten till ett bolag.

Verksamhetskostnaderna ökar med 3,4 procent nästa år, till 242,5 miljoner euro.

Personalkostnaderna ökar med fyra miljoner euro. Och det är bara löneökningar.

Lägg då till att antalet tjänster och befattningar ökats med nio stycken för 750 000 euro.

Bland dessa ingår fem läkare, främst för att täcka de behov som den omfattande jouren innebär.

– Det att vi skulle ha lyckats få en budget utan höjningar är ganska orealistiskt, säger sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

Porträtt av Marina Kinnunen.
Marina Kinnunen är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt. Porträtt av Marina Kinnunen. Bild: Yle/Sofi Nordmyr Vasa sjukvårdsdistrikt,marina kinnunen

Laboratoriet och personalen flyttas till ett bolag

Tio patientplatser försvinner från psykiatrin från och med den 1 mars.

Man beslöt också att överlåta sjukvårdsdistriktets laboratorieverksamhet till Fimlab Laboratoriot, ett bolag där sjukvårdsdistriktet redan är en liten delägare.

Sjukvårdsdistriktet väljer att sälja laboratoriefunktionerna till Fimlab för 3,2 miljoner euro. Man tecknar 400 nya aktier i bolaget och får en ägarandel på 7,55 procent.

Personalen kommer att överföras till Fimlab som gamla arbetstagare. Antalet anställda är i nuläget cirka 120 personer.

Provtagningsservicen ska bevaras som förut och även den lokala analytikproduktionen ska bli kvar i Vasa och Jakobstad. Fimlab förbinder sig att även i fortsättningen producera tjänsterna på finska och svenska.

Fimlab Laboratoriot Ab är ett bolag som Birkalands sjukvårdsdistrikt grundade år 2011. Sedan det har flera sjukvårdsdistrikt överfört sin laboratorieverksamhet till bolaget.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten