Hoppa till huvudinnehåll

Över en tredjedel av finländarna skulle förbjuda pälsuppfödning – om staten stöder uppfödares byte av yrke

Pälsar på klädstänger.
Allt fler ställer sig kritiska till pälsuppfödning, visar studie som gjorts på uppdrag av djurrättsorganisationer. Pälsar på klädstänger. Bild: Yle / Anna Kurtén Päls,pälsprodukter

Över en tredjedel, 36 procent, av finländarna är beredda att totalförbjuda pälsfarmning med en övergångsperiod, ifall staten skulle stöda uppfödarnas byte av yrke. Det visar en enkätundersökning gjord på uppdrag av djurrättsorganisationerna Animalia och Oikeutta eläimille, som är kända motståndare till pälsuppfödningen.

Andelen som kräver att pälsuppfödning förbjuds har ökat med sex procentenheter jämfört med i fjol, då 30 procent sade att de skulle avskaffa pälsfarmning.

I undersökningen skulle deltagarna svara på fyra påståenden om pälsuppfödningens framtid och deltagarna skulle välja det påstående som bäst beskriver deras åsikt.

Ett alternativ i enkäten var att man skulle förbjuda pälsuppfödning inom de fem kommande åren och ett annat alternativ var att det skulle ske efter 15 år.

I samband med de båda alternativen skulle staten stöda pälsuppfödarna ekonomiskt i och med att pälsuppfödarna skulle bli tvungna att byta yrke. Båda alternativen var ungefär lika populära.

Endast var sjätte finländare godkänner pälsfarmning i sin nuvarande form

Bara 15 procent av de som deltog i undersökningen sade att de stöder pälsuppfödningen i sin nuvarande form. Året innan var motsvarande siffra 17 procent.

Sammanlagt tio procent av de som svarade på enkäten hade ingen åsikt i frågan eller stödde inget av påståendena som lades fram.

38 procent krävde att man skulle erbjuda djuren mer utrymme och möjligheter att röra på sig, för att pälsfarmning ska få fortsätta. Andelen är ungefär den samma som i fjol.

Enligt Heidi Kivekäs, verksamhetsledare för Animalia, har pälsfarmning slutat vara lönsamt i andra länder, då liknande krav har införts i lagtext.

Det här kom inte upp i frågorna som deltagarna i undersökningen skulle svara på.

– Så här har det till exempel gått i Tyskland när det gäller minkfarmning och i Sverige när det gäller rävar, säger Kivekäs i ett pressmeddelande.

Majoriteten accepterar inte att man dödar pälsdjur

Enligt en annan enkät som Animalia och Oikeutta Eläimille låtit göra motsätter sig 60 procent av finländarna att djur föds upp i syftet att dödas för pälsens skull.

En dryg tredjedel svarade å sin sida att de helt eller delvis godkänner att djur föds upp i detta syfte.

Fem procent hade ingen åsikt i frågan.

Det var Taloustutkimus som genomförde undersökningarna. Undersökningarna utfördes som två separata studier, med cirka tusen deltagare i båda.

Källa: STT

Läs också