Hoppa till huvudinnehåll

Finländska barn adopteras sällan – de som vill adoptera får vänta länge

Två barn, en flicka och en pojke, sitter på ett berg, med ryggen mot kameran. I bagrunden syns lekande barn som har gula reflexvästar på sig.
Sökande kan måsta vänta upp till fem år innan de får adoptera. Två barn, en flicka och en pojke, sitter på ett berg, med ryggen mot kameran. I bagrunden syns lekande barn som har gula reflexvästar på sig. Bild: Amanda Vikman/Yle Dagisbarn,barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),vänner

I Finland adopteras mycket få barn som är födda i Finland. Många vet att väntetiden för ett finländskt barn är 4-5 år, enligt Rädda Barnen.

En av orsakerna till att barn adopteras bort i Finland är en oplanerad graviditet som upptäcks sent. Föräldrar har alltid åtta veckor på sig att bestämma om barnet ska adopteras bort eller inte.

För att kunna adoptera bort sitt barn måste båda föräldrarna ge sitt samtycke.

I Finland sköter Rädda Barnen ungefär 70 procent av adoptionsrådgivningen. Via organisationen adopteras ungefär 13 finländska barn per år.

Internationell adoption allt vanligare

Kristiina Mattinen, regionchef vid Rädda Barnen säger att antalet kunder som vill adoptera barn från utlandet ökar varje år.

– Många vet att väntetiderna i Finland är långa, upp till 4-5 år, om man adopterar från ett annat land kan processen vara kortare, säger Mattinen.

Föräldrar som i Finland adopterar bort sina barn får komma med önskemål om hurudan familjen som adopterar barnet ska vara.

– Några vill att familjen ska ha en hund, eftersom de alltid har haft en hund. Andra vill att barnet växer upp på landet eller inne i stan, säger Mattinen.

Oavsett vilken typ av adoption man talar om är kön inte speciellt lång enligt Rädda Barnen.

I Finland handlar så gott som all adoption om föräldrar som själva vill adoptera bort sina barn. I Finland är det mycket vanligare att barn som blir omhändertagna av barnskyddet hamnar hos en fosterfamilj.

Ofta övervägs inte adoption ens som ett alternativ. Enligt Mattinen kan det bero på barnskyddslagen som säger att möjligheten för ett adopterat barn att återvända till sina biologiska föräldrar ska utredas regelbundet.

– Vi arbetar aktivt för att säkerställa att möjligheterna till adoption också beaktas i dessa situationer. Adoption ger ett barn ett stabilt liv som skapar de bästa förutsättningarna för ett barns gynnsamma utveckling, säger Mattinen.

Utdragen process

I Finland måste alla som vill adoptera först besöka adoptionsrådgivningen i ett år. Efter det kan man ansöka om adoptionstillstånd. Sedan är det bara att vänta.

Enligt Mattinen måste de som beviljas adoption vara under 50 år gamla. Det betyder att man måste ställa sig i kö i god tid.

Dessutom får åldersskillnaden inte vara mer än 45 år mellan förälder och barn. Sökanden får inte ha en brottslig bakgrund och måste dessutom vara i bra skick, både fysiskt och psykiskt.

Förutom så kallad utomstående adoption adopteras också barn inom familjen i Finland. Det betyder alltså att den ena förälderns nya partner adopterar barnet.

Antalet internationella adoptioner har rasat kraftigt under 2000-talet. Förra året beviljades 66 nya internationella adoptionstillstånd. 2008 beviljades nästan 200, säger Irene Pärssinen-Hentula, chef för internationell adoption inom Rädda Barnen.

– Antalet barn som anländer till Finland varje år påverkas av antalet ansökningar om adoption, antalet barn som adopteras bort i de berörda länderna och i vilken utsträckning ansökningarna från finländska adoptionssökande uppfyller adoptionskraven i andra länder.

Thailand har kortast väntetid

Enligt Mattinen har sökande i Finland ofta önskemål eller krav på ålder hos barnen.

– Många vill ha ett så ungt barn som möjligt, men de flesta barn som kan adopteras från andra länder är i lekåldern och uppåt, säger Mattinen.

De populäraste länderna varierar. De senaste åren har de varit Sydafrika, Colombia, Thailand och Filippinerna.

För tio år sedan var Kina och Ryssland också populära.

Adoptionerna från Ryssland tog slut då Finland godkände en jämställd äktenskapslag.

Väntetiden om man adopterar ett barn från ett annat land kan variera från ett år till fem år. Enligt rädda barnen har Thailand för tillfället kortast väntetid.

Läs också