Hoppa till huvudinnehåll

Delade åsikter när stugägare, forskare och fiskare diskuterade fiskodling i Jakobstad

Seminariet Fiskodlingens nuläge och möjligheter i Jakobstad 2.12.2019
Seminariet Fiskodlingens nuläge och möjligheter i Jakobstad 2.12.2019 Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Jakobstad,höglund

Forskare från Naturresursinstitutet LUKE presenterade på måndagen siffror som visar att området utanför Jakobstad lämpar sig utmärkt för fiskodling. Men kritiken lät inte vänta på sig eftersom siffrorna saknar uppgifter om det ekologiska tillståndet i området.

Omkring 100 politiker, företagare, stugägare och tjänstemän var på plats då förespråkare för fiskodling ordnade ett seminarium i Jakobstad.

- Ser man på stora bilden så tycker jag nog att fiskodling är en hållbar form för att producera fisk att äta, sa forskare Lauri Niskanen från LUKE.

Lauri Niskanen.
Forskare Lauri Niskanen på Naturresursinstitutet LUKE Lauri Niskanen. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Jakobstad,luke

I en kartläggning har Luke sett på nio olika faktorer och bedömt vilka platser som kunde lämpa sig för fiskodling. Kriterierna handlar om allt från hur nära sommarstugor området ligger till hur djupt vattnet är, hur det strömmar och hur transporten av fisken ska ske.

Området vid Öuran som Ekofish tänkt sig får betyget utmärkt med 40 av 45 möjliga poäng.

Mothuggen lät inte vänta på sig. Bland annat ingår inget om miljöns nuvarande tillstånd i modellen från LUKE.

- Det här är förberedande analyser, ett första steg i planeringen. Vi har försökt visa var det finns hållbara odlingsplatser. Men nästa steg är miljökonsekvensbedömning, ekologiska tillstånd och annat sådant som ska beaktas. Det finns inte i vår modell utan den är bara första steget, säger Niskanen.

Också små utsläpp belastar

Forskare Harri Kuosa från Finlands miljöcentral sa att de verkliga följderna inte kan ses utgående från modeller och beräkningar. De verkliga följderna syns i uppföljningen när produktionen väl är igång.

Vincent Westberg från Södra Österbottens NTM-central som är intressebevakare för vattenmiljön sa att kustvattnet har försämrats på flera ställen utanför Österbotten de senaste åren.

- Och vattnet har alltså försämrats på riktigt, det handlar inte bara om att det finns mera data att tillgå. Inget område har förbättrats, och det bekymrar oss, sa Westberg.

Westberg ville inte ta ställning till det aktuella projektet men sa att vi borde förbättra vattenkvaliteten, inte belasta den ytterligare.

Vill se inhemsk fisk på bordet

Fiskaren Tom Blom från Sundom i Vasa kom till Jakobstad för att visa sitt stöd för fiskodling. Han frågade bland annat hur vi riktigt ska ha det - ska fisken vi äter vara närproducerad eller komma från Norge?

- Vi har cirka 20 fiskförädlingsföretag i Österbotten och de behöver råvara till det de producerar. Det är 2-4 anställda per företag och så transportföretag och andra så det sysselsätter en stor mängd folk.

Det var Kustaktionsgruppen i Österbotten (KAG) som ordnade seminariet. KAG är en grupp som ska främja fiskerinäringen i Österbotten bland annat genom att dela ut projektbidrag.

Jonas Harald.
Jonas Harald. Jonas Harald. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Jakobstad,aktion österbotten

Enligt Jonas Harald från KAG importerar Finland mer än 80 procent av all fisk som säljs i dag. Importen har ett värde på 315 miljoner euro årligen. Det betyder mer än 800 000 euro per dag som åker i väg till Norge och odlingarna där.

- Det är totalt vansinne som jag ser det. Det kan inte vara hållbart, det är något som haltar och då finns utrymme för lokala aktörer.

Svin och nöt gör större avtryck

Lauri Niskanen från LUKE säger att odlad fisk ett av de hållbaraste alternativen om man vill äta köttprotein.

Broiler gör 1,5 gånger så stort koldioxidavtryck, svin 2,5 gånger och nöt 6 gånger större än odlad fisk.

Om det redan finns en belastning ska man då belasta mer - oavsett om man tycker belastningen från en sådan här odling är stor eller inte?

- Det är helt sant att vi måste minska fosforbelastningen. Men kanske man kan ersätta den på något vis.

Niskanen påpekar att om våra matvanor fortsätter gå mot mer vegetariska alternativ så minskar fosforbelastningen.

Men är tre ton fosfor om året då en stor eller liten belastning?

- Nå det är en mängd som kommer ut. Det beror på hur man vill se det. Allt vi människor gör belastar. Allt vi äter belastar och det ska sättas i förhållande till annat - att är det en belastning vi kan acceptera.

Intressant men tudelat

Janne Toivonen har forskat i Larsmo-Öjasjön, han bor i Jakobstad är och är miljövårdsinspektör i Nykarleby. Han tycker att seminariet gav intressant och nyttig information. Men något entydigt svar på om fiskodling är bra eller inte - det fick Toivonen inte.

- Som tur är behöver jag inte göra något beslut i det här fallet. Men våra vattendrag har försämrats. Så har vi då råd med ytterligare belastning? Jag tror att belastningen är ganska liten men har vi råd med ytterligare försämrad status?

Samtidigt säger Toivonen att det kan ge positiva effekter om vi kan ersätta en del av den fisk vi i dag importerar, eller om vi kan ersätta en del av köttproduktionen med odlad fisk.

- Men jag är tudelad.

En pipa snus i havet?

Håkan Forss är ordförande för Mässkärsrådet som är föreningen för stugägare på Mässkär. Forss oroar sig över hur havsbottnen kommer att se ut om 10 år då fosfor kanske har samlats där.

Dessutom anser Forss att lokala förhållanden är avgörande för vilken påverkan fosfor- och kvävehalterna kommer att ha.
Han får medhåll av Bo Isomaa som hör till samma förening.

- Man får intrycket här av den samlade kunskapen att många tycker att utsläppen inte är så stora sist och slutligen - det är som en pipa snus. Men det är de många olika källorna till utsläpp som gör dem stora och vi ska försöka minska alla utsläpp.

Isomaa förundrar sig över att reglerna kring vattenområden i övrigt blir striktare samtidigt som utsläpp som motsvarar 3000 svin i det här fallet kan tillåtas ute till havs.

- Nu går det plötsligt att släppa ut det. Det är som att man negligerar fakta, säger Isomaa.

Bo Isomaa och Håkan Forss.
Bo Isomaa och Håkan Forss. Bo Isomaa och Håkan Forss. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Jakobstad,håkan forss

Besked kring nyår

Sebastian Höglund som står bakom företaget Ekofish tycker det är bra att få diskutera, vädra åsikter och komma med frågor.

- Det är skönt att folk får komma med sina frågeställningar och rädslor.

Sebastian Höglund.
Sebastian Höglund på Ekofish Sebastian Höglund. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Jakobstad,fiskodling

Han påminner om att det i regeringsprogrammet finns inskrivet att vi ska ha mera inhemsk fisk.

- Och öppna havsodlingar är ett miljövänligt sätt producera inhemsk fisk.

Enligt Höglund är platsen för odligen avgörande.

- Förr la man odling vid någon brygga där det var bekvämt. Men det här är absolut inte bekvämt. Att vara 2,5 km utanför närmsta fyren.

Ekofish väntar nu på regionförvaltningsverkets utslag som Höglund räknar med att kommer i slutet av året. Av fosforutsläppen i Finland år 2016 stod fiskodlingen för knappt två procent. Utsläppen från odlingarna har minskat, främst tack vare bättre foder och odlingsteknik.

NTM-centralen ger grönt ljus

Samma dag som seminariet ordnades, den andra december, var också sista dagen för att lämna in åsikter och utlåtanden om den planerade fiskodlingen utanför Jakobstad.

Fiskerimyndigheten på NTM-centralen har lämnat in ett positivt utlåtande och anser att tillståndet kan beviljas.

Enligt NTM-centralen blir belastningen ute till havs låg och det blir ingen belastning på kustområdet.

Man konstaterar också att placeringen ute till havs är i enlighet med den nationella planen för lokaliseringsstyrning av fiskodling.

Larsmo: Inte förenligt med havsförvaltningsplanen

Nämnden för tekniska tjänster i Larsmo har också lämnat in ett utlåtande. I det menar man att Ekofish inte med säkerhet påvisat att fiskodlingen inte försämrar kustvattnens ekologiska status.

Att tillföra vattnen fosfor och kväve är inte förenligt med havsförvaltningsplanen.

Det finns inte heller någon utredning över långtidseffekterna, skriver nämnden.

Forststyrelsen: Brister i bedömningen

Forststyrelsen konstaterar i sitt utlåtande att man hyrt ut vattenområdet till Ekofish för tiden 1 juni 2018 till 31 december 2037.

I och med hyresavtalet tog man dock inte ställning till huruvida Ekofish planer är genomförbara.

Nu konstaterar man att det behövs fler mätningspunkter för vattenkvaliteten.

Vidare menar man att det finns brister i bedömningen av odlingens påverkan på det närliggande Natura-området och att odlingen är nästan dubbelt så stor jämfört med vad som rekommenderas i den nationella planen för lokaliseringsstyrning av fiskodling.

Föreningar negativa

Utöver dessa myndighetsutlåtanden har också cirka 30 anmärkningar och åsikter lämnats in.

- Utgående från en snabbgenomgång är samtliga negativa till ansökan men i något fall har man också ansett att det behövs närmare utredningar av konsekvenserna innan ärendet avgörs, säger miljöråd Stefan Nyman på Regionförvaltningsverket på måndag eftermiddag.

Bakom anmärkningarna finns såväl privatpersoner som föreningar och samfälligheter. Till exempel De gröna i Jakobstad, Mässkärsrådet och Norra Kust-Österbottens fiskeriområde.

Jakobstads miljövårdsmyndighet har fått tilläggstid för sitt utlåtande fram till den 13 december.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten