Hoppa till huvudinnehåll

Jakten på batterimetaller sker på flera naturskyddsområde - ortsbor frågar: Till vilket pris ska metaller grävas upp?

Idag provborras det efter mineraler på naturskyddsområden. Men än så länge har ingen gruva öppnats på skyddsområden.
Idag provborras det på naturskyddsområden. Än så länge har ingen gruva öppnats på naturskyddsområden. Idag provborras det efter mineraler på naturskyddsområden. Men än så länge har ingen gruva öppnats på skyddsområden. Bild: YLE Taisto Lapila naturskyddsområden,Prospektering,Gruva

För att rädda klimatet behövs allt mer metaller. Flera prospekteringsbolag vill till vilket pris som helst hitta batterimetaller utan att det finns garantier för att en gruva kan bli lönsam. Spotlights kartläggning visar att nästan 40 procent av alla provborrningar sker på naturskyddsområden. Staten stöder jakten på metallerna och tillåter provborrningar på naturskyddsområden.

Det är fråga om en batteriboom där flera prospekteringsbolag borrar efter kobolt, litium, nickel, grafit, koppar, vanadin och zink. Efterfrågan på dessa metaller pekar brant uppåt.

Men ortsbor och grannar till gruvprojekt är oroliga för miljön och för möjligheterna att bo och verka intill en gruva.

- Till vilket pris ska metallerna grävas upp, frågar sig Henna Poutiainen från Leppävirta.

På gränsen mellan Leppävirta och Heinävesi provborrar ett företag efter grafit.

Poutiainen anser att om en gruva betyder att orstbefolkningen inte längre kan bedriva turismverksamhet och jordbruk så blir priset för den högt.

Intresset för Finland är stort

Idag kan prospekteringsbolag efter tillstånd av säkerhets- och kemikalieverket Tukes borra så gott som var som helst.

Finland är med stora mineralrika tillgångar ett attraktivt gruvland.

Det är så intressant att många bolag borrar också på naturskyddsområden. Nu har 28, främst utländska bolag prospekteringstillstånd för batterimetaller på 127 områden i Finland.

Kartan visar ansökningar och tillstånd för malmletning som gäller batterimetaller (röda områden) och de gruvor där batterimetaller redan utvinns (orangea områden). Du kan zooma in på kartan och klicka på områdena för att visa mera information.


Källa: Säkerhets- och kemikalieverket TUKES, 15.11.2019

Totalt finns det idag 335 ännu inte beviljade ansökningar för att få provborra efter batterimetaller.

Borrningar på naturskyddsområden

Spotlight har bland annat besökt gränsen mellan Övertorneå och Rovaniemi i Lappland. Här har det kanadensiska bolaget Mawson borrat efter guld och kobolt.

- Vi vet per borrhål hur mycket det finns men hur stort område det gäller vet vi ännu inte, förklarar Janne Kinnunen, Mawsons seniorgeolog.

Borrningar har utförts på Mustiaapa – Kaattasjärvi Natura 2000 område. Det är ett stort kärr med ett rikt fågelliv. Här finns bland annat kungsörn.

För att skydda området får borrningar endast utföras under vintern. Snötäcket ska skydda terrängen från maskinernas framfart.

Bristfällig Natura-utredning

När ett bolag vill borra på ett naturskyddsområde måste de göra en utredning för hur borrningarna ska utföras.

Miljömyndigheterna har påpekat brister i Mawsons Natura-utredning. Efter preciseringar från bolagets sida har borrningarna fortsatt.

Terrafame gruva i Sotkamo
Terrafame gruva i Sotkamo är Europas största nickelgruva. Terrafame gruva i Sotkamo Bild: YLE Taisto Lapila Terrafame,Gruva

Oroliga grannar

En del grannar är oroliga för vattendragen.
- Den största faran är att älven förvandlas till ett avlopp, säger Martti Löf som bor intill området.

Mawson anser att de har informerat lokalbefolkningen och att väldigt få har varit oroliga vid kontakten med dem.

För lokalbefolkningen kan det bli en lång väntan. Ett prospekteringstillstånd kan efter fyra år förlängas. 15 år är maximitid och för Mawson återstår ännu halva tiden.

Här finns också uran

Tidigare har det hittats uran på området. Palojärvi renbeteslag har betesmarker här under sommarmånaderna. En gruva kan enligt renbeteslaget ge dem en negativ stämpel.

- Om uran grävs upp här förlorar vi möjligheterna att sälja renkött, förklarar Tapio Vuolo renvärd för renbeteslaget.

Mawson har i sin tillståndsansökan nämnt uran. Men nu meddelar bolaget att mängderna är så små att det inte lönar sig att gräva upp uran.

Ny naturskyddslag kan stoppa borrningar

Nu behövs det synnerligen starka samhälleliga skäl för att få öppna en gruva på ett naturskyddsområde.

Försvagas naturskyddet märkbart är det statsrådet som i sista hand beviljar tillstånd. Före det ska EU-kommissionen ge ett utlåtande.

Gruvlagen håller på att förnyas och det är också aktuellt att förnya naturskyddslagen. Då kan det blir aktuellt att förbjuda provborrningar på naturskyddsområden.

- Troligtvis kommer frågan upp för diskussion, säger Hannele Pokka, kanslichef vid miljöministeriet.

Hannele Pokka kanslichef på miljöministeriet
Enligt Hannele Pokka, kanslichef på miljöministeriet, kan förbud mot att provborra på naturskyddsområden diskuteras när naturskyddslagen reformeras. Hannele Pokka kanslichef på miljöministeriet Bild: YLE Taisto Lapila Hannele Pokka

Staten stöder provborrningar med bland annat företagsstöd. Staten har med att tillåta provborrningar på naturskyddsområden velat få kunskap om hur stora mineraltillgångarna är på de här områdena.

Pokka konstaterar att det ändå inte har öppnats gruvor på naturskyddsområden.

Metallerna räcker inte

Men globalt kommer metallerna inte att räcka. EU har listat 27 så kallade kritiska metaller. Det är alltså metaller där EU:s tillgångar på metaller inte kommer att räcka för alla behov.

Nu är EU väldigt långt beroende av import av metaller.

Erika Ingvald enhetschef vid Sveriges geologiska undersökning SGU, påpekar att den europeiska bilindustrin inte kan leverera elbilar då de inte får tag i batterier.

- Och batteritillverkarna får inte tag i råvaror.

Höga krav på att hitta mineraler

EU vill alltså bli mer oberoende av import av metaller från länder som Kina och Kongo. Det har också en etisk dimension med bland annat barnarbetskraft i Kongo.

Dessutom vill EU bygga ut tillverkningen av bilbatterier i Europa för att tillgodose bilindustrin och för att bli oberoende av import från främst Kina.

Därför är intresset för mineralfyndigheter stort även om lönsamheten är ett frågetecken.

Bolaget Mawson har höga krav att hitta stora mineralltillgångar. De borrar på flera områden.

- Vi är ett prospekteringsbolag som samlar in pengar från börsen och vi använder pengarna till att borra, förklarar Janne Kinnunen seniorgeolog vid Mawson.

- Visst har vi ett krav på oss. Vi har i flera år nu satt investerarnas pengar i marken och berggrunden så vi hoppas att vi hittar något, säger Noora Ahola.

Noora Ahola miljöchef och Janne Kinnunen seniorgeolog på Mawson hoppas på stora guld och koboltfyndigheter.
Noora Ahola miljöchef och Janne Kinnunen seniorgeolog på Mawson tror på stora guld och koboltfyndigheter på gränsen mellan Övertorneå och Rovaniemi Noora Ahola miljöchef och Janne Kinnunen seniorgeolog på Mawson hoppas på stora guld och koboltfyndigheter. Bild: YLE Taisto Lapila Prospektering,Mawson Resources Ltd.

Hon tillägger att resultaten från provborrningarna är lovande och hon hoppas att vinterns borrningar också ska ge goda resultat.

Förväntningarna att hitta något är alltså stora. Tillbaka till Heinävesi där ett bolag borrar efter grafit.

- Vi har borrat i tre olika omgångar och hittat en hel del grafit i området, berättar Rasmus Blomqvist verkställande direktör för Fennoscandian Resources.

Dessutom har kvaliteten varit bra.
Fennoscandian Resources är ett dotterbolag till ett engelskt börsnoterat bolag.

Låga metallpriser avskräcker inte

Men just nu är världsmarknadspriset på grafit lågt. Grafitgruvor har stängt eller skurit ned på produktionen på grund av de låga priserna.

- Det beror på att planerade batterifabriker i Europa inte ännu har byggts men marknaden kommer med stor sannolikhet ännu att komma, tror Rasmus Blomqvist.

Men kommer det att bli lönsamt med en grafitgruva i Heinävesi?

- För tillfället kan jag inte svara på när det blir lönsamt.

Hur ska det gå med vattendragen?

I Heinävesi och grannkommunen Leppävirta finns det ett motstånd mot att öppna en gruva på gränsen mellan kommunerna.

I Heinävesi är man orolig för att vattendragen ska förorenas om en grafitgruva öppnas här. ch sjöar förenade med Saimen och där är man
I Heinävesi är man orolig för att vattendragen ska förorenas av svavelustläpp om en grafitgruva öppnas här. I Heinävesi är man orolig för att vattendragen ska förorenas om en grafitgruva öppnas här. ch sjöar förenade med Saimen och där är man Bild: YLE Taisto Lapila Heinävesi,vattenförorening

Vattendragen här är via sjöar och älvar förenade med Saimen.

Henna Poutiainen har aktiverat sig mot gruvplanerna. Hon är rädd för att grundvattnet kan smutsas ned.
- Och rent grundvatten är en absolut förutsättning för att kunna idka boskapsskötsel här.

Här anser man att företaget inte tagit ortsbefolkningens oro på allvar. Men det tillbakavisas av Rasmus Blomqvist.

- Vi håller lokalbefolkningen underrättad över hur projektet framskrider.

- De säger att de hör på lokalbefolkningen men i ortstidningen var det en grej om att de inte har hört om hur stor motstånd det finns här, säger Jukka Leppänen ordförande för Pro Heinävesi. En förening som samlat in flera tusen namn mot projektet.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes