Hoppa till huvudinnehåll

Flera orsaker till att vajerfärja körde på grund i Nådendal i fjol - nu ges flera rekommendationer för en förbättrad säkerhet

Den grundstötta färjan på en nattlig bild där man kan se en oljebom invid skrovet.
Färjan stötte på grund i slutet av december 2018. Den grundstötta färjan på en nattlig bild där man kan se en oljebom invid skrovet. Bild: Gränsbevakningsväsendet färja,grundstötning

Nu ges flera rekommendationer för att förbättra säkerheten på vajerfärjor. Olycksutredningscentralen rekommenderar bland annat att Kommunikationsministeriet bereder en lagändring så att vajerfärjor definieras som fartyg.

Olycksutredningscentralen presenterar förslaget i samband med en utredning kring en olycka i slutet av december i fjol, då en vajerfärja körde på grund i Velkua i Nådendal.

Vajerfärjan var på väg från Palva till Teersalo, då föraren lade märke till att färjan hade avvikit till vänster om körlinjen.

Karta över skärgården utanför Nådendal.
Grundstötningen skedde mellan Palva och Teersalo den 28 december 2018. Karta över skärgården utanför Nådendal. Karta,Nådendal

Vajerfärjan trafikerar i normala fall fäst i styrvajern, men då olyckan skedde hade styrvajern tillfälligt lösgjorts. Därför visade inte vajern styrriktningen eller var färjleden gick till föraren.

Föraren lyckades inte korrigera kursen och vajerfärjan körde på grund öster om ön Rännit.

Grundstötningen orsakade inga person- eller miljöskador.

Flera orsaker till olyckan

Enligt Olyckutredningscentralen berodde olyckan på flera faktorer. Eftersom styrvajern saknades var det svårare för föraren att bedöma vajerfärjans position och sikten var också dålig på grund av tät dimma och mörker.

Enligt Olycksutredningscentralen borde förarens yrkeskunskaper ha varit bättre. Förarens introduktion till arbetet borde också ha skötts bättre.

Ett tekniskt fel förekom på kartplottern, alltså navigeringsapparaturen och föraren behärskade inte navigering med radar.

Nu ger Olycksutredningscentralen tre rekommendationer för att förbättra säkerheten på vajerfärjor.

"Föraren ska ha tillräckligt med kompetens"

Den första är en lagändring, som leder till att vajerfärjor definieras som fartyg. Behörighetskraven för befälhavare på frigående färjor och vajerfärjförare avviker från varandra, trots att verksamheten är liknande och det är något som borde åtgärdas, anser Olycksutredningscentralen.

Om en vajerfärja körs utan styrvajer, måste den klassificeras som ett fartyg och då ska föraren också ha tillräcklig kompetens för att styra fartyget, betonar professor Veli-Pekka Nurmi, som är direktör för Olycksutredningscentralen.

Olycksutredningscentralen rekommenderar också att Transport- och kommunikationsverket fastställer sjöfartsbehörighetskrav för vajerfärjförare och en minimibemanning för vajerfärjor.

För det tredje rekommenderar Olycksutredningscentralen att beställaren, alltså Närings-, trafik- och miljöcentralen ställer minimikrav för vajerfärjförarnas sjöfartskompetens och bemanningskrav för vajerfärjor.

Vajerfärjförarna måste kunna förfara också i krävande förhållanden vid körning utan vajer, tillägger utredningsledare Risto Haimila.