Hoppa till huvudinnehåll

Här ser du ideologiska skillnaderna mellan Antti Lindtman och Sanna Marin – Marin är grönare medan Lindtman är snäppet mera höger ekonomiskt

Statsministerkandidaterna Sanna Marin och Antti Lindtman.
Antti Lindtman och Sanna Marin är de som har anmält intresse för statsministerposten. Statsministerkandidaterna Sanna Marin och Antti Lindtman. Bild: Lehtikuva Sanna Marin,Antti Lindtman

Sanna Marin och Antti Lindtman leder spekulationerna om vem som ska bli Finlands nästa statsminister. Trots att bägge två är socialdemokrater finns det vissa ideologiska skillnader mellan dem.

Sanna Marin beskrivs som en del av den rödgröna falangen inom SDP, medan Lindtman har en bakgrund inom fackföreningsrörelsen.

Lindtman är också en aning mer konservativ och borgerlig än Marin.

Bägge två kandidater befinner sig ändå på den vänstra sidan av skalan då man jämför alla kandidater i riksdagsvalet.

De ideologiska skillnaderna framkommer genom kandidaternas svar i Yles valkompass inför riksdagsvalet i april.

Rinne, Lindtman och Marin placerade på ett xy-fält med variablerna vänster-höger och TAN-GAL.
Rinne, Lindtman och Marin placerade på ett xy-fält med variablerna vänster-höger och TAN-GAL. Bild: Miro Johansson/ Yle valkompasser

Så här placerades kandidaterna

Vi har använt oss av faktoranalys för att kunna presentera kandidaternas svar på Yles valkompass i ett fyrfält (ett koordinatsystem i två dimensioner).

Faktoranalys är en metod för att analysera statistiska samband (korrelationer) mellan variabler. Idén är att flera variabler kan vara mått på ett mindre antal bakomliggande faktorer.

I vårt fall är variablerna kandidaternas svar på de riksomfattande frågorna i valkompassen, förutom sex allmänna frågor om värderingar som vi har valt att utelämna. Faktorerna vi vill hitta är ideologiska likheter och skillnader mellan kandidaterna.

Den analysmodell vi byggde upp har fyra faktorer, där de två viktigaste presenteras i visualiseringen ovan. Dessa två faktorer bygger på frågor som i rätt hög grad passar in i indelningen i vänster-höger och GAL-TAN (Grön-Alternativ-Liberal vs. Traditionell-Auktoritär-Nationalistisk). De två faktorer som inte har visualiserats är något svårare att ge namn åt, men hänger statistiskt samman.

Källa: Yles valkompass

Lindtman och Marin är samstämmiga i flera frågor. Till exempel i fråga om invandring har bägge två svarat lika. Påståendet "Den ökade mängden invandrare har ökat otryggheten i Finland" håller ingendera med om.

Båda är också helt emot ett Natomedlemskap. I utbildningsfrågor är de så gott som eniga, enligt valkompassen.

Marin är mer miljöpolitiker

Sanna Marin står för en mer ambitiös klimatpolitik än Lindtman, baserat på svaren i valkompassen.

Till exempel är Marin mera benägen att stå i framkant i kampen mot klimatförändringen, även om det kan innebära kostnader för finländare.

Marin är också villig att förbjuda fossila bränslen, medan Lindtman inte uttrycker en lika tydlig åsikt i frågan.

Däremot är bägge för att minska köttkonsumtionen, men också här är Marin mer ivrig i frågan genom att lyfta fram skattepolitik som gynnar miljövänliga val. Lindtman å sin sida anser att en punktskatt på kött inte behövs.

OIika syn på ekonomin

Antti Lindtman är snäppet mera höger i ekonomiska frågor i jämförelse med Marin. Till exempel är han en aning mera öppen för privata aktörer inom social- och hälsovården.

Lindtman talar också om skattelättnader för låg- och medelinkomsttagare i valkompassen.

Vi ser också retorik om att socialskyddet ska sporra till jobb av Lindtman, medan Marin är en aning mera öppen för en basinkomst.

Lindtman är mer traditionell i sina värderingar

I frågan om att ifall "Traditionella värden är en bra grund för ett gott liv" ser vi en tydlig skillnad. Sanna Marin är av helt annan åsikt, medan Antti Lindtman delvis är av samma åsikt.

Kandidaterna är också på olika sidor om spektret i fråga om påståendet "Finland behöver nu hårdare tag för att försvara ordningen och vanliga människor". Lindtman är delvis av samma åsikt medan Marin är delvis av annan åsikt.

Och huruvida en politikers plikt är att driva framför allt de egna väljarnas förmåner delar frågan. Sanna Marin är delvis av samma åsikt medan Lindtman är delvis av annan åsikt.

Kandidaterna står nära de här partierna

I valkompassen jämförs kandidaternas svar med varandra, och på så sätt ser man med vilka partiers kandidater de delar åsikter.

Lindtman står närmast SDP:s kandidater, följt av Vänsterförbundet och Finlands kommunistiska parti. I följande bild ser du vilka partiers kandidater som är närmast Antti Lindtman i Yles valkompass.

Antti Lindtman står närmast de här partierna i valkompassen.
Antti Lindtman är närmast de här partiernas kandidater. Antti Lindtman står närmast de här partierna i valkompassen. Bild: Skärmdump, Yles valkompass. valkompasser,Antti Lindtman

För Marin dyker inte SDP upp i toppen. Hon står närmast Feministiska partiet följt av Vänsterförbundet och de Gröna.

I följande bild ser du vilka partiers kandidater som är närmast Sanna Marin i Yles valkompass.

Sanna Marin står närmast de här partiernas kandidater.
Sanna Marin är närmast de här partiernas kandidater. Sanna Marin står närmast de här partiernas kandidater. Bild: Skärmdump, Yles valkompass. valkompasser,Sanna Marin

Här kan du bekanta dig med Antti Lindtmans svar i valkompassen.

Här hittar du Sanna Marins svar i valkompassen.