Hoppa till huvudinnehåll

”Det klack till i hjärtat när jag såg hur Alfred Nobel beställt kostnadsförslag för en babystol” – Ingrid Carlberg har fått tillgång till arkivmaterial som visar en både kärlekstörstande och jagad man

Alfred Nobel porträtt.
Alfred Nobel med ljus blick. Alfred Nobel porträtt. Bild: Public Domain Alfred Nobel

När du hör Alfred Nobels namn, en hurdan skepnad ser du framför dig? En allvarlig, stel, mörk porträttbyst blickande ut över Stadshushallen i Stockholm under Nobelfestligheterna?

Eller tänker du på dynamitens uppfinnare, en man som hamnar in i patentstrider medan han jäktar från land till land skapande sitt industriimperium med närapå nittio dynamitbolag i tjugo olika länder runtom i världen?

Ung Nobel.
Den unge Alfred. Ung Nobel. Bild: Public Domain Alfred Nobel

Författaren och journalisten Ingrid Carlberg har tidigare mottagit Augustpriset för sin bok om finansmannen Raoul Wallenberg. I år har hennes biografi Nobel Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris fått entusiastiska recensioner. Även den var Augustnominerad.

Pärmbilden till Ingrid Carlbergs biografi över Alfred Nobel. 2019.
Pärmbilden till Ingrid Carlbergs biografi över Alfred Nobel. 2019 Pärmbilden till Ingrid Carlbergs biografi över Alfred Nobel. 2019. Bild: Wickholm Formavd. Alfred Nobel,Pärmbild,biografier

Gåtfullheten hos Nobel hör till det som har lockat Carlberg att under närmare fyra år ta del av det numera digitaliserade arkivmaterialet. Det finns i alla de fem länder som Nobel bodde i: Ryssland, Sverige, Tyskland, Frankrike och Italien.

Alfred Nobel
Alfred Nobels porträttbyst Alfred Nobel Bild: EPA/Claudio Bresciani alfred nobel

"Det knallar i alla knutar"

Som nioåring flyttar Alfred Nobel till Ryssland till följd av att hans far, teknikern och uppfinnaren i sprängämnesbranschen Immanuel Nobel gått i konkurs i Stockholm. Efter en ny konkurs ungefär tjugo år senare flyttar Alfred efter sin far tillbaka till Stockholm för att hjälpa honom.

Alfred Nobels äldre bror Robert Nobel, som gift bosatt i Helsingfors.
Alfred Nobels äldsta bror Robert Nobel, som flyttade till Helsingfors på 1860-talet där han bodde till 1871. Alfred Nobels äldre bror Robert Nobel, som gift bosatt i Helsingfors. Bild: Public Domain Alfred Nobel,Robert Nobel

Men redan i sitt och storebror Roberts kök i Sankt Petersburg experimenterar han med nitroglycerin så ihärdigt att grannarnas klagomål över smällarna till slut tvingar honom att flytta. Och i Stockholm sker flera sprängolyckor. I en av explosionerna, den så kallade ”Nobelska smällen” 1864, dör sex personer, bland dem tjugoårige brodern Emil.

Alfred Nobels lillebror Emil som dog i en sprängolycka i mitten av 1800-talet som tjugoåring.
Alfred Nobels lillebror Emil som dog i en sprängolycka i mitten av 1800-talet som tjugoåring. Alfred Nobels lillebror Emil som dog i en sprängolycka i mitten av 1800-talet som tjugoåring. Bild: Public Domain Alfred Nobel,Emil Oscar Nobel

Föräldrarnas ekonomiska trångmål driver ständigt på sönerna. Robert, Ludvig och Alfred blir alla entreprenörer, innovatörer, involverade i oljebolag i Baku och för Alfreds del också transporter av nitroglycerin bland annat i champagneflaskor runtom i Europa!

- Sprängolyckorna tar ju inte slut, konstaterar Carlberg. "Det knallar i alla knutar", som han säger i något brev.

- Det är någon olycka i Tyskland, någon i Skottland. Och framförallt är de här stora olyckorna i USA som ju inträffar när Alfred Nobel har rest över till USA för att saluföra sitt nitroglycerin.

I USA så hamnar han riktigt illa ut.

- Ja alltså … Han var mer eller mindre förföljd. Han jagades av statsmyndigheter, men det stannade inte där utan i kongressen fanns det ledamöter som lämnade in lagförslag på att man skulle införa ett dödsstraff. Den som förorsakade andra människors död genom transport av nitroglycerin, vilket ju Alfred Nobel hade gjort, skulle straffas med döden och straffet skulle utdelas medelst hängning.

- Så det var tuffa dagar. Men det väckte honom också. Han slutade bortförklara eller förklara detta med att det bara var en olycka och han uppfann dynamiten.

En teckning av Alfred Nobels far Immanuel Nobel d.y.
Immanuel Nobel d.y. En teckning av Alfred Nobels far Immanuel Nobel d.y. Bild: Public Domain Immanuel Nobel den yngre,alfred nobel

Fördrivs från Frankrike

Alfred Nobel, senare bosatt i Frankrike, har en helt egen spionakt i franska Riksarkivet, nu återfunnen av Ingrid Carlberg:

- På gulnade dokument från sent 1800-tal kan man läsa hur agenter springer runt hans fastighet utanför Paris och intervjuar hans personal, talar om hur det låter när han spränger därinne och… hur liksom hela den här misstänksamheten byggs upp som leder till att han till slut fördrivs från Frankrike, berättar hon.

Ett liv vid sidan om det han vill leva

Ingrid Carlberg uppfattar att Alfred Nobel är en människa som just på grund av föräldrarnas ständiga trångmål tvingas in i ett liv med sprängämnena. Det han drömmer om finns någon annanstans.

Alfred och Ludvig Nobel som unga. Förmodligen 1850-tal.
Alfred och Ludvig Nobel, förmodligen på 1850-talet. Alfred och Ludvig Nobel som unga. Förmodligen 1850-tal. Bild: Public Domain Alfred Nobel,Ludvig Nobel

Redan som ung i Sankt Petersburg blir han passionerat intresserad av bland annat litteratur och filosofi. Enligt Carlberg intresserar han sig minst lika mycket för dem som för naturvetenskapen, och han påverkas starkt av tidens romantiska strömningar:

- Han växte upp dyrkande författare som Lord Byron och Shelley och med hela det här förhållningssättet att litteratur borde handla mer om hur livet bör vara, inte om hur livet är. Långt upp i åren hade han svårt för den realistiska romanen som ju annars bröt fram på bred front under 1800-talet.

Nobel skriver bland annat en lång episk dikt på femtioen handskrivna sidor, som han kallar "Canto". I den söker han en högre mening i livet, trött på människans ytliga falskspel och meningslösa jakt på bland annat titlar och rikedomar.

Alfred Nobels skådespel Nemesis.
Alfred Nobels enda skådespel. Alfred Nobels skådespel Nemesis. Bild: Teatro Alfred Nobel,skådespel

Alldeles i slutet av sitt liv skriver han skådespelet Nemesis. Det uruppförs först 2005 på Intima Teatern i Stockholm.

Alfred Nobel drömmer tidvis om att bli författare och leva på sin penna. En annan dröm verkar handla om att bli den store vetenskapsmannen, en upphöjd själ.

Istället är han fast med sprängämnena, alla olyckorna… Och också patentbråken, det myckna resandet runtom i världen med eviga affärsstrider och annat som tröttar ut honom.

Längtan efter kärlek

Ett återkommande tema i dikterna är Nobels besvikelse inför kärleken. Det han själv har dyrköpt erfarenhet av, bland annat i form av den könssjukdom han möjligen dras med sedan sin ungdom.

I blankversdikten "Om jag har älskat?” ställer han den flyktiga ”kärleken” emot den kärlek diktjaget längtar efter:

Om jag har älskat? ack Din fråga väcker
Uti mitt minne mången ljuflig bild
Af sällhet drömd, som lifvet icke unnat,
Af kärlek närd, som vissnat i sin grodd.

- Jag skulle säga att en kärna i nästan alla de här dikterna är just den här kontrasten mellan det ideala, det ädla, den ädla kvinnan, det ädla sättet att tänka och vara, och en mer smutsig verklighet som omger oss, säger Ingrid Carlberg.

En tidig feminist

Carlberg kallar Alfred Nobel för en tidig feminist. Redan från unga år formulerar han sig på ett ovanligt sätt i 1800-talets borgerliga miljöer där kvinnor gärna skulle vara lite av dumma våp, då ansågs de mer attraktiva.

Nobel bejakar och beundrar kvinnor med intellektuella intressen. De skall gärna få rösträtt och ha yrkesmässiga ambitioner.

Själv letar han efter något mer än ett vackert ansikte. Han söker en själ, en kvinna som också kan se in i hans själ och dela hans intellektuella intressen, läsa böcker…

Författaren och journalisten Ingrid Carlbergs biografi över Alfred Nobel är den första oberoende över honom med alla källor tillgängliga.
Ingrid Carlberg Författaren och journalisten Ingrid Carlbergs biografi över Alfred Nobel är den första oberoende över honom med alla källor tillgängliga. Bild: Foto: Kajsa Göransson Alfred Nobel,Ingrid Carlberg

Ingrid Carlberg berättar vidare att Alfred Nobels bröder gång på gång är på den fyrtioårige Alfred med frågor om när han skall slå sig till ro nu när han är förmögen. Och i början av 1870-talet köper Alfred sig ett hus i Paris.

Carlberg har följt spåren av hur han här också förbereder ett familjeliv. Hon säger att det klack till i hennes hjärta när hon en dag på Riksarkivet i Stockholm satt och gick genom offerter och fakturor från inredningen av hans hus.

I ett av rummen planerar han inredning för Madame, hans tänkta fru, och i denna inredning skall också finnas en chaise bébé, en babystol, för hans tilltänkta barn, gissar Carlberg.

Alfred Nobel blev mycket förtjust i grevinnan Bertha Kinsky, sedermera Bertha von Suttner.
Alfred Nobel blev mycket förtjust i grevinnan Bertha Kinsky, sedermera Bertha von Suttner. Alfred Nobel blev mycket förtjust i grevinnan Bertha Kinsky, sedermera Bertha von Suttner. Bild: Public Domain Alfred Nobel,Bertha von Suttner

Och där är hon!

Så en dag står hon, den intellektuella kvinnan, framför honom. Hon har svarat på en annons i vilken Nobel söker en sekreterare. Hon heter Bertha Kinsky, senare Bertha von Suttner.

Men det blir inte någonting av vare sig en intim relation med henne eller babysängen med henne som mor. Det visar sig att Berthas hjärta redan tillhör en annan.

Efter ett tag som Alfred Nobels privatsekreterare reser hon till sin blivande man i Österrike. Och de flyr tillsammans hans föräldrar, som inte accepterar henne vid sonens sida.

Men Alfred Nobel och Bertha, de blir i alla fall vänner för livet. Senare skickar hon honom bland annat sin bok Ned med vapnen! Och deras kontakt leder fram till fredspriset, ett pris som han har tänkt sig att hon skall få emotta, men först närmare tio år efter hans död sker det.

Alfred Nobels förälskelse Sophie Hess.
Alfred Nobels förälskelse Sophie Hess. Alfred Nobels förälskelse Sophie Hess. Bild: Public Domain Alfred Nobel,förälskelse

Något år efter att Bertha von Suttner lämnat Alfred Nobel träffar han en arton år yngre kvinna, Sophie Hess. Men det mötet leder till en sorgligt uppslitande historia.

I den ingår ingredienser av kärleksfulla brev till Sophie från ”Brumbjörnen”, dyra inköp av kläder och lägenheter ända fram till svartsjukan, sveket från henne att bli gravid med en annan och en Alfred som till slut får nog och slår näven i bordet.

En de många motsägelsernas person

Ingrid Carlberg karakteriserar Alfred Nobel som en motsägelsernas man.

Vredgad förbjuder han Sophie Hess att använda hans efternamn. Själv fortsätter han att skriva ”Madame Sophie Nobel” på sina brev till henne.

Han är den som kan drömma om en ”rosaskimrande fred” samtidigt som han ägnar all sin kraft åt att få fram mer effektiv ammunition till världens arméer.

Carlberg skriver om hur Nobel beter sig hånfullt mot kyrkan och dess ”olyckskraxande” präster. Bara för att sedan komma med en stordonation till svensk-norska Sofiaförsamlingen i Paris.

Alfred Nobels äldre bror Ludvig Nobel, som bodde hela sitt vuxna liv i Ryssland och som mest av bröderna hade att göra med oljefyndigheterna i Baku.
Alfred Nobels äldre bror Ludvig Nobel, som bodde hela sitt vuxna liv i Ryssland och mest av bröderna hade att göra med oljefyndigheterna i Baku. Alfred Nobels äldre bror Ludvig Nobel, som bodde hela sitt vuxna liv i Ryssland och som mest av bröderna hade att göra med oljefyndigheterna i Baku. Bild: Public Domain Ludvig Nobel,alfred nobel

Och han fördömer sin bror Ludvigs lånekaruseller och vägrar hårdnackat honom finansiellt stöd. Något senare ger han Ludvig betydligt mer än brodern begärt.

Alfred Nobel strävar efter att göra nytta för mänskligheten. Samtidigt missar han sällan ett tillfälle att odugligförklara sig själv, skriver Ingrid Carlberg och påpekar:

- Han har egentligen en ganska dålig självkänsla, får man intrycket av. Han har en tendens att gräva ner sig i bekymmer, måla ut sin tillvaro som utan hopp.

Blir lätt medelpunkten i sällskap där han trivs

Carlberg skriver också om hur Alfred Nobels vänner noterar att han som femtiotreåring – tio år före sin död 1896 - ser sliten ut med gråa hår i skägget. Hans gång med lätt böjd rygg får honom att verka än mer kortväxt än han är.

Han klär sig anspråkslöst och införskaffar sig tidigt en käpp. Hans blick är genomträngande, och ljus.

Vid första handslaget, skriver Carlberg, kan han verka butter, spänd och närmast skygg. Men bakom fasaden vibrerar det av iver och engagemang, till den grad att han kan uppfattas som nervös och stirrig, skriver hon vidare.

Men Nobel besitter en egenartad, kvick spiritualitet som han gärna spetsar med drastisk, smått sarkastisk humor. Och i sällskap där han trivs och kan slappna av blir han lätt medelpunkten, vilt svingande sig mellan svenska, franska, tyska, engelska och någon gång också ryska, karakteriserar hon.

Upptäcktsresanden Sven Hedin har skrivit så här om Alfred Nobel:

- Att prata bort en timme med honom var både en sällsam njutning och en påfrestande ansträngning, ty det gällde att vara på sin vakt och med i galoppen inför hans oväntade kast och abrupta paradoxer. Han flög som en vinddriven svala från det ena ämnet till det andra, och inför hans tankes snabba flykt krympte jordklotet, och avstånden smälte ihop till obetydligheter.

Bertha von Suttner, inspirerade Alfred Nobel till fredspriset.
Bertha von Suttner Bertha von Suttner, inspirerade Alfred Nobel till fredspriset. Bild: Public Domain Bertha von Suttner

Och i sina memoarer minns Bertha von Suttner sin vän Alfred Nobel:

- Att samtala med honom om världen och människorna, om konsten och livet, om tidens och evighetens problem, var en sann andlig njutning.

Alfred Nobel porträtt.
Alfred Nobel. Alfred Nobel porträtt. Bild: www.imagebank.sweden.se, Gösta Florman / The Royal Library Alfred Nobel

Mera om Alfred Nobels liv och hur Nobelpriset kom till kan ni höra i dokumentären Rik men ändå inte riktigt rik

10.12 delas årets Nobelpris ut.