Hoppa till huvudinnehåll

71 minuter innan polisen är på plats - "Resurserna räcker inte till jämlik service"

Polisbil.
Det är stora skillnader mellan landsbygd och stad när det kommer till polisens beredskap. Polisbil. Polis

Utryckningstiderna varierar stort beroende på geografiskt läge. I större städer uppnår polisen de nationella målen för utryckningstider men på landsbygden är läget sämre. I 56 kommuner är väntetiden längre än 40 minuter. Det framkommer i slutrapporten för Polisstyrelsens utredning av övervaknings- och larmverksamhetens läge

Av alla polisens larmuppdrag är 97 procent koncentrerade till städer och tätorter. I dessa områden är polisens prestationsförmåga på en rimlig nivå, säger Arto Karnaranta som är biträdande chef vid polisinrättningen i Uleåborg. Karnaranta har arbetat med att ta fram rapporten.

På landsbygden är läget mycket sämre. Där är det inte ovanligt att vara tvungen att vänta länge på polisen.

- Med tanke på övervaknings- och larmtjänsterna i glesbygden har läget däremot alltid varit en utmaning. Där måste man ofta vänta länge på polisen och ibland dyker polisen inte upp överhuvudtaget, säger Karnaranta.

Cirka tre procent av larmuppdragen utförs på landsbygden där cirka fem procent av befolkningen bor. Karnaranta säger att utrycknignstiderna under årens lopp utvecklats mot det sämre på de här områdena.

Läget dåligt på Kimitoön och i Korsnäs

I kommunen Savukoski var väntetiden den längsta i hela landet år 2018. I de mest brådskande fallen tog det i genomsnitt 71 minuter för polisen att komma fram. Det är fjorton gånger längre än i Helsingfors där polisen i genomsnitt är på plats fem minuter efter att larmet gått.

Polisen hade fyra utryckningar som klassades som ytterst brådskande i Savukoski förra året.

Polisstationen i Jakobstad
I Jakobsstad är beredskapen mycket bättre än på de flesta andra orter i Finland. Polisstationen i Jakobstad Bild: Nathalie Lindvall Polisstationen i Jakobstad

I Svenskfinland är läget dåligt på Kimitoön och i Korsnäs. Där tar det i genomsnitt 40 till 60 minuter innan polisen kommer fram i fall som klassas som brådskande.

I Pargas och Vörå är genomsnittstiden mellan 30 och 40 minuter. I resten av Svenskfinland är utryckningstiden kortare.

I Jakobstad är prestationsförmågan bland de bästa i hela landet. I de mest brådskande fallen är polisen oftast på plats på under sex minuter. Det är fjärde bäst i landet - en placering bättre än Grankulla.

Allt vanligare att polisen inte rycker ut

En väsentlig del av alla larm leder inte till utryckning. Det är frågan om cirka 100 000 larm, eller 11,8 procent av alla larm, som sköts utan polispatrull på plats och ställe.

Ofta är det frågan om att flera ringer nödcentralen om samma fall.

Alla samtal registreras i statistiken, men endast ett tilldelas en patrull. Det snedvrider statistiken men förklarar ändå inte hela bilden.

Enligt rapporten förekommer det att fall inte tilldelas polispatrull på grund av att avståndet till närmaste polispatrull är för långt. Avstånden spelar alltså en avgörande roll i dessa fall.

Poliisihallituksen ulkokyltti lähikuvassa.
Polisstyrelsen säger sig villa väcka debatt om hur polisväsendet i Finland ska se ut i framtiden. Poliisihallituksen ulkokyltti lähikuvassa. Bild: YLE/Nella Nuora

Enligt Karnaranta kommer polisstationsnätet att bli glesare under de kommande åren som en följd av rekryteringsproblem på orter där befolkningen minskar.

- Hurdana polistjänster vill samhället satsa på och till vilket pris? Och å andra sidan hur snabba tjänster kan medborgarna förvänta sig i städer och glesbygden, frågar sig Karnaranta.

Karnaranta säger att det är fråga om värderingar som kräver samhälleliga beslut och riktlinjer samt ekonomiska satsningar.

- Polisen vill tillhandahålla jämlika larmtjänster för medborgarna. Medborgarna bör få konkret hjälp av polisen när de behöver det. Med dagens resurser är det inte möjligt, säger Karnaranta.

Beredskap för 53 miljoner euro

Ur rapporten framgår det att beredskapen i de 56 kommunerna där läget är värst kan höjas - men det blir dyrt. Polisbemanning dygnet runt och alla dagar av året i dessa kommuner skulle kosta 53 miljoner euro.

Det skulle betyda 800 fler poliser och många nya polisbilar.

Finland sticker ut i den nordiska statistiken när det kommer till antalet poliser. För tillfället finns det 7 200 poliser i landet.

Om Finland vill vara på samma nivå som genomsnittet för resten av Norden borde här finnas över 10 500 poliser. I rapporten påminner polisen om att antalet poliser har minskat stadigt på 2010-talet, medan antalet uppdrag har ökat.

I rapporten finns femtio rekommendationer för utveckling av polisens verksamhet.

Klicka här för att läsa hela rapporten (endast på finska)

Läs också