Hoppa till huvudinnehåll

Stark tro på att vården i Österbotten kan organiseras ännu bättre – flera kommuner säger ja till ny modell

Sjukvårdare går i en sjukhuskorridor.
I den nya samkommunen skulle man integrera alla delar av vården. Sjukvårdare går i en sjukhuskorridor. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS),hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare

Allt fler kommuner ställer sig bakom Österbottens välfärdsområde. Det nya vårdsamarbetet godkändes på måndagen av fullmäktige i Vasa, Pedersöre, Jakobstad och Korsnäs.

Joakim Strand (SFP), fullmäktigeordförande i Vasa är ytterst nöjd med fullmäktiges beslut.

- Vi gav enhälligt grönt ljus för det här, viljan är stark att skapa något nytt och bra.

Modellen, som alltså går under namnet Österbottens välfärdsområde, skulle ersätta det nuvarande Vasa sjukvårdsdistrikt och integrera primär-, social- och specialistvård i en ny samkommun.

Joakim Strand
Joakim Strand (SFP) tror starkt på det nya vårdsamarbetet. Joakim Strand Bild: Yle/Anna Ruda Joakim Strand

Joakim Strand tror att modellen får stöd eftersom den ger kommunerna i Österbotten möjlighet att besluta själva, snarare än att det sker via en statligt styrd vårdreform.

- Nu har vi möjlighet att utveckla och organisera det här själva, och jag hoppas att fler än bara Vasa vill komma med.

Toppstyrd modell kan fungera

I Pedersöre ger fullmäktigeordförande Johanna Holmäng (SFP) Joakim Strand rätt.

- Jag tror på att man vinner med en enkel men fungerande toppstyrd modell, det här ska ledas från Vasa och sedan löpa ner till varje enhet.

Johanna Holmäng
Johanna Holmäng (SFP) hoppas att man ska lyckas åstadkomma en fungerande patientstyrning i den nya samkommunen. Johanna Holmäng Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Pedersöre,holmäng

Det som Holmäng efterlyser är enhetliga vårdkedjor och en effektiv patientstyrning. Hon hoppas också att en god organisation av vården ska bli ett lyft för närservicen.

- Inte minst hoppas jag att vi ska kunna stärka Malmska sjukhuset i Jakobstad, så att vi får se en bättre tillgång till specialister här, säger Holmäng.

Hennes partikollega Greger Forsblom påpekar att det är på så vis man också rimligtvis kan hoppas stävja den ständiga kostnadsökningen inom vården.

- Inte tror jag att vi kan räkna med att vården blir billigare i framtiden, men genom att organisera det här så effektivt som möjligt kanske vi kan minska kostnadshöjningarna.

Även i Pedersöre var det ett enhälligt fullmäktige som fattade beslut om att gå med i välfärdsområdet.

Också Jakobstad beslöt att gå med, men en handfull ledamöter röstade emot förslaget, skriver Österbottens tidning. Och Vasabladet rapporterar att även Korsnäs godkänt grundavtalet, men att kommunen väljer att avvakta med ett beslut kring att ge ifrån sig primär- och socialvård.

Tvekan kring ny organisation

Även om flera stora städer och kommuner tydligt signalerar positivt för välfärdsområdet så kvarstår alltså en del frågetecken.

En del kommuner har alltså valt att i det här skedet endast godkänna grundavtalet. Hit hör nämnda Korsnäs, men också Vörå där styrelsen på måndag kväll beslöt godkänna grundavtalet, berättar styrelseordförande Rainer Bystedt (SFP).

- Jag tror nog att det här är ett steg i rätt riktning för vården, kvalitativt blir det en klar förbättring utgår jag ifrån. Men kostnaderna kommer också att stiga, tror jag.

Andra kommuner har valt att redan nu också överföra ansvaret för att ordna och producera social- och primärvården den nya samkommunen. Hit hör Vasa och Pedersöre. Även Laihela ser ut att fatta samma beslut, styrelsen beslöt på måndag kväll att föreslå för fullmäktige att man godkänner grundavtalet och går med i en helt integrerad vårdsamkommun.

Senast den sista april nästa år ska kommunerna fatta slutliga beslut om att ge över vården.

Ett frågetecken är vilket inflytande kommunerna kommer att ha i beslutsfattandet. Även små kommuner ska enligt förslaget till ägarstyrning få representation i samkommunens fullmäktige. Man har även planerat så att ingen kommun kan bli helt dominerande, den största ges maximalt 40 procent av röstetalet.

Ändå bekymrar upplägget små kommuner, som exempelvis Vörå.

- Små kommuner kommer nog att höras sämre är jag rädd, säger Rainer Bystedt (SFP).

Rainer Bystedt.
Rainer Bystedt (SFP) är rädd att små kommuner får litet inflytande i en ny vårdsamkommun. Rainer Bystedt. Bild: YLE/Markus Bergfors Rainer Bystedt,Vörå,styrelseordförande

Förslaget är att den nya vårdsamkommunen inleder sitt arbetet redan år 2021 eller senast 2022. Kommunerna som förväntas gå med är Larsmo, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Vasa, Laihela, Malax, Korsnäs, Kristinestad, Närpes och Kaskö.