Hoppa till huvudinnehåll

Anette Karlsson: Nog är jag besviken på att Borgå inte är med i sysselsättningsförsöket

Anette Karlsson
Anette Karlsson hoppas på nya lösningar för att hjälpa arbetslösa. Anette Karlsson Bild: Yle / Stefan Paavola Finlands svenska socialdemokrater (FSD),Finlands Socialdemokratiska Parti,ordförande för finlandssvenska socialdemokrater

Borgå stad gick miste om både kommunförsöket med sysselsättning och valde bort en fjärde uppsökande ungdomsarbetare. Anette Karlsson (SDP) är besviken men hoppas på ett nytänk för att hjälpa arbetslösa.

Borgå stad var en av 123 kommuner eller kommungrupper som ansökte om att få delta i ett kommunförsök för att öka sysselsättningen.

När Arbets- och näringsministeriet nu har valt ut de 20 enskilda kommunerna eller kommungrupperna som går vidare i processen är Borgå stad inte en av dem.

Stadsstyrelseledamot Anette Karlsson (SDP) är besviken över att staden har gått miste om kommunförsöket.

- Nog är jag besviken på att Borgå inte är med i sysselsättningsförsöket, eftersom det skulle ha varit någonting som vi skulle ha önskat, säger Karlsson.

När man tittar på frågor regionalt är man litet starkare tillsammans och kan hitta nya sätt att fungera som gynnar hela regionen― Anette Karlsson

Karlsson uppskattar att en motivering till det negativa beslutet är att sysselsättningsgraden i regionen är något högre än i resten av landet.

En annan orsak kan ha varit att Borgå stad skickade in en egen ansökan istället för en gemensam ansökan med någon grannkommun.

- Här kan man vara efterklok och tänka att vi kanske borde ha förberett en ansökan tillsammans som region och på det sättet varit starkare och fått bättre möjligheter att vara med i försöket.

Vad hade man eventuellt kunnat vinna på om Borgå sökt tillsammans med till exempel Sibbo, Lovisa, Askola eller Pukkila?

- Jag tittade på regionerna som hade kommit med i försöket och fått fortsätta processen. Det var bara Helsingfors, Esbo och Nyslott som lyckades ensamma. Alla andra hade gjort ansökan tillsammans med någon annan. Det visar att när man tittar på frågor regionalt så är man litet starkare tillsammans och kan hitta nya sätt att fungera som gynnar hela regionen, säger Karlsson.

Karlsson betonar samarbetet mellan grannkommuner när det gäller försök och projekt av det här slaget på nationell nivå.

Arbetslösas aktiveringsprocent är låg

I Borgå ligger aktiveringsgraden av arbetslösa för närvarande på 29 procent. Det är en lägre nivå än i närliggande regioner. I hela Nyland är aktiveringsgraden i genomsnitt 35 procent.

Nedgången av långtidsarbetslösheten och den strukturella arbetslösheten har saktat av i Borgå från 2018.

Verkstadshus i Borgå.
I Taitopaja gör produkter av återvunnet material, främst textilier. Arkibild. Verkstadshus i Borgå. Bild: Yle/Carmela Walder Borgå,sysselsättning,långtidsarbetslösa,taitopaja

I samband med att stadsstyrelsen behandlade ansökan om sysselsättningsförsöket i november kritiserade stf. servicedirektör för tjänster för vuxna, Annika Immonen det nuvarande systemet.

– Olika verktyg och metoder för sysselsättning används för tillfället inte tillräckligt effektivt och i tillräcklig utsträckning i Borgå. Det nuvarande servicesystemet är splittrat och en arbetslös person kan samtidigt vara kund hos flera olika tjänster. Servicen är inte smidig och resurser slösas bort. Lediga arbetsplatser och arbetslösa möter inte varandra på ett smidigt sätt, sade Immonen.

Går miste om handledning och nytt tänk

Genom att inte delta i försöket går Borgå miste om olika satsningar med extra fokus på långtidsarbetslösa. Det hade bland annat inneburit personliga jobbcoacher.

Jobbcoachen stöder och försöker motivera den arbetslösa att ta ansvar för sin egen sysselsättning i en individuell sysselsättningsprocess som utgår från personens behov. 

Borgå stad hade också för avsikt att utveckla verksamheten i de egna sysselsättningsverkstäderna. Inom ramen för försöket skulle arbetslösa också erbjudas fler möjligheter till studier och yrkesprov.

100–180 nya jobb per år

Staden uppskattar att försöket skulle ha medfört kostnader på omkring 500 000 euro under två och ett halvt år, men samtidigt cirka 100–180 nya arbetstillfällen i Borgå.

- Fokus skulle ha legat på dem som för tillfället har det allra svårast att sysselsätta sig själva. Därför skulle det nu vara viktigt att vi funderar på egna lösningar för hur vi kan hjälpa de människor som har allra svårast att hitta arbete, säger Karlsson.

Enligt Anette Karlsson har staden redan strategier för hur sysselsättningen kan stimuleras, men att det säkert finns modeller och lösningar inom ramen för kommunförsöket som Borgå kan ta till sig på egen hand.

- Det är många saker vi kan göra tillsammans och lära oss av god praxis. Det kräver litet mera arbete och tänkandet för att se vilka modeller och lösningar som vi kör vidare med.

Ungdomsarbetarna är en viktig resurs

I november valde stadsfullmäktige att inte stöda socialdemokraternas förslag om en fjärde uppsökande ungdomsarbetare, med hänvisning till kommunförsöket för sysselsättning. Partiet förlorade omröstningen med 26-25.

Karlsson tror alltjämt att en fjärde ungdomsarbetare spelar en viktig roll i strävan efter att nå arbetslösa och människor i riskgrupper.

- Jag tycker att ett steg skulle vara att vi ansöker om statligt stöd att anställa en fjärde uppsökande ungdomsarbetare. Med statligt stöd för uppdraget skulle vi möjligen kunna hitta lösningar inom ungdomsverksamhetens budget för att anställa personen, säger Anette Karlsson.

Careeria i Näse  Borgå sett från Alexandersbågen
Karlsson önskar att flera unga skulle påbörja studier på andra stadiet. Arkivbild. Careeria i Näse Borgå sett från Alexandersbågen Bild: Yle/ Stefan Paavola mellanstadieutbildning,andra stadiets utbildning,Borgå,yrkesutbildning,careeria näse

Enligt Karlsson är uppsökande ungdomsarbete ett av de viktigaste sätten för att nå unga som inte söker till en utbildning efter grundskolan.

- Ungdomsarbetarna kan nå unga med till exempel problem i familjen eller som lider av psykisk ohälsa som förhindrar dem att söka jobb eller utbildning. När det gäller antalet personer som fått en utbildning på andra stadiet ligger Borgå på en lägre nivå jämfört med hela landet.

Karlsson hoppas därför på att frågan om en fjärde uppsökande ungdomsarbetare aktualiseras igen.

- Jag hoppas att det här är någonting vi kommer att behandla ännu i ett tidigt skede av nästa år. Budgeten för nästa år ju lagd, men bildningsnämnden har möjlighet att behandla den här frågan på nytt. Där kan man kanske hitta möjligheter och lösningar och jag hopas att man gör det, säger Anette Karlsson.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland