Hoppa till huvudinnehåll

"En andningspaus" - efter ekonomiskt katastrofår ser det ljusare ut för Pargas

Fullmäktigeledamöter i Pargas fullmäktigesal.
Pargas stadsfullmäktige. Fullmäktigeledamöter i Pargas fullmäktigesal. Bild: Lotta Sundström / Yle Pargas,pargas fullmäktige

Statsandelar och skatteinkomster förväntas växa år 2020 med 6,5 miljoner euro för Pargas del.

I kombination med återhållsamhet och en mindre investeringsbudget än tidigare år, ska staden balansera sin ekonomi, säger stadsdirektör Patrik Nygrén.

Stadsfullmäktige slog på sitt möte 10 december fast en överskottsbudget för 2020, med ett överskott på drygt 680 000 euro. Skatteintäkterna förväntas uppgå till knappt 71 miljoner euro.

- Budgeten är en realistisk budget, men det krävs det här balanseringsprogrammet för att trygga den, säger Nygrén.

Investeringsbudgeten för 2020 ligger med sina cirka 4,4 miljoner euro på en lägre nivå än de senaste åren.

- Med det här budgetupplägget kan vi minska lånemängden med 1,2 miljoner euro, säger Nygrén.

- Avsikten är att ha en liten andningspaus inför stora investeringar i Skolgatans skolor som kommer att belasta budgeten stort under 2021-2022.

Fullmäktigeledamöter i Pargas fullmäktigesal.
Pargas stadsfullmäktige. Fullmäktigeledamöter i Pargas fullmäktigesal. Bild: Lotta Sundström / Yle Pargas,pargas stadsfullmäktige

Då flera av stadens skolors framtid ännu ligger på planeringsstadiet kan det innebära behov för tilläggsbudget under årets gång. Då budgeten fastslogs fanns det fortfarande tre olika alternativ för Träsk skola i Houtskär. Också planeringen av Skolgatans skolcenter fortsätter på nästa års sida.

Efter omröstning valde fullmäktige att reservera 400 000 euro för Träsk skola i ekonomiplanen 2021 och 300 000 euro i planen för 2022. Därutöver kvarstår summan 50 000 euro för planering år 2020.

Fullmäktige beslöt också efter omröstning, och på förslag av Samlingspatiets Petri Abrahamsson, att satsa 35 000 euro på att utöka timmarna med gatubelysning på planerade områden och områden med livlig trafik.

Efter förslag av Socialdemokraternas Kyösti Kurvinen och ett enhälligt beslut håller man understöden för kultur- och idrottsverksamhet på samma nivå som 2019. Förslaget var från början att understöden skulle minska med 8000 euro. Summan som slogs fast är drygt 300 000 euro.

Stora projekt under 2020 är bland annat renoverande av daghemmet Karusellen, slutförande av renoveringen i Nagu gästhamn, Vapparvägen affärscentrum och fibernätsprojektet som fortsätter.

För Nagu gästhamns del är en stor del av finansieringen extern.