Hoppa till huvudinnehåll

Fler unga med drogproblem i Jakobstad – "Jag tror att läget är det samma på annat håll"

Psykoterapeut Ireeni Finnholm, ledare för beroendevården på beroendevårdskliniken i Jakobstad.
Psykoterapeut Ireeni Finnholm, ledare för beroendevården på beroendevårdskliniken i Jakobstad. Psykoterapeut Ireeni Finnholm, ledare för beroendevården på beroendevårdskliniken i Jakobstad. Bild: Yle/Joni Kyheröinen missbrukarvård,jakobstad

Drogproblem har varit på tapeten i Jakobstad på sistone. På beroendevårdskliniken i Jakobstad säger man att problemen ökar men att man i dagsläget har en rätt så väl fungerande vård.

Psykoterapeut Ireeni Finnholm är ledare för beroendevården på beroendevårdskliniken i Jakobstad.

- Drogproblemen har visat sig allt mer på sistone. Men jag tror att läget är det samma även på annat håll i landet. Drogproblemen har överlag ökat, säger Finnholm.

Varför ökar de?

- Det som jag ser i mitt arbete är marginalisering som går i arv från en generation till nästa. Vi har också många kunder som har mobbats i skolan, kunder som lider av ensamhet, och andra psykiska problem. Det skulle vara viktigt att satsa på förbyggande arbete.

Inom vilka grupper ökar då droganvändningen? Bland ungdomar?

- Jo, det har blivit fler ungdomar, konstaterar Finnholm.

Enligt Finnholm går det en rätt tydlig linje mellan åldersgrupperna vad gäller missbruket.

- De som är över 50 har mer problem med alkohol medan de som är under 30 har mer problem med droger.

Välfungerande system

Finnholm tycker att det system beroendevårdskliniken har i dagsläget fungerar rätt bra.

Nyligen fick man också en tilläggsresurs i form av en psykiatrisk sjukskötare.

- Det kan vi vara glada för, säger Finnholm.

Förslag: Avvänjning dygnet runt

I början av november ordnades ett seminarium i Campus Allegro om droger och välbefinnande.

Fullmäktigeledamot Eero Luomala (Pro Jakobstad) lämnade nyligen in en motion i vilken han föreslår att staden omedelbart grundar en egen vårdmodul med dygnet runt jour.

Strengbergs
Man får vård för sitt beroende. Strengbergs Bild: Nathalie Lindvall Strengbergs tobaksfabrik,arbis

Dit kunde man utan tidsbeställning komma för avgiftning om man är drogberoende. Även personer som kämpar med alkohol- och psykiska problem kunde använda sig av modulen, skriver Luomala.

Han anser att situationen kräver snabba åtgärder och inte bara diskussion.

Stadsstyrelsen beslöt sända motionen till social- och hälsovårdsverket för beredning.

Finnholm: Glädjande att politikerna är intresserade

I dagsläget finns det ingen dygnet runt jour i Jakobstad, så patienterna vårdas inom endera öppenvården eller på anstalt. Anstaltsvården sker främst i Karleby och Vasa, och även på Pixnekliniken i Malax.

Finnholm säger att hon är väldigt glad över att politikerna är intresserade av beroendevården.

Psykoterapeut Ireeni Finnholm, ledare för beroendevården på beroendevårdskliniken i Jakobstad.
Irene Finnholm. Psykoterapeut Ireeni Finnholm, ledare för beroendevården på beroendevårdskliniken i Jakobstad. Bild: Yle/Joni Kyheröinen missbrukarvård,jakobstad

- Det är värt att tänka på saken (Luomalas motion). Jag ska diskutera saken med ledningsgruppen i januari. Det är viktigt att man i lugn och ro går igenom all fakta. Det är ofta så att psykiska problem och drogproblem går hand i hand. Jag tycker att vi borde se på den psykiska vården och beroendevården som en helhet.

Svårt att övertyga patienten

Finnholm anser att deras service fungerar bra i dagsläget.

- Vår öppenvård fungerar väldigt bra. Där bedömer vi sedan behovet av anstaltsvård. Det är väldigt viktigt att vården börjar inom öppenvården. Det är viktigt att man har en kontakt till öppenvården före man går in för anstaltsvård.

I år har man från beroendevårdskliniken skickat kring 30 patienter på rehabiliterande behandlingsvård. Den vården brukar vara i en månad.

20 patienter har skickats på tillnyktringsvård till Karleby, 10 för alkohol och 10 för droger. Tillnyktringsvården brukar räcka mellan en och fem dagar.

Den största utmaningen inom beroendevården är enligt Finnholm att få patienten att binda sig till vården.

- Speciellt om patienten är myndig och själv anser att hen inte har ett problem. Rätt ofta ringer föräldrar som är oroliga för sina ungdomar, men det är svårt att hjälpa om patienten inte vill bli hjälpt.

Direkt till sjukhuset på helgerna

Beroendevårdskliniken i Jakobstad finns i två olika byggnader.

Det finns en akutmottagning på Alholmsgatan som är öppen mellan klockan 8 och 10 på vardagarna där man kan få hjälp av en sjukskötare. En läkare besöker mottagningen en gång i veckan.

Man når också akutmottagningen per telefon mellan klockan 8 och 11 på vardagar.

Där finns också en morgongrupp som möts mellan klockan 8 och 10. I den har man möjlighet till diskussion i en nykter miljö.

Själva terapidelen finns i Strengbergs. Dit kan man beställa tid.

På kvällar och på helgerna är det sjukhusets jour som gäller i akuta fall.

- Det är inte möjligt för beroendevården att ordna jour dygnet runt i våra utrymmen och med vår personal, säger Finnholm.

Zonterapi finns med bland behandlingarna

På social- och hälsovårdsverkets webbsidor står att läsa att det också finns vissa specialbehandlingar att tillgå inom beroendevården.

"Specialbehandlingarna används som komplement till avgiftnings-, avvänjningsvård samt rehabilitering eller som självständig vårdform. På Beroendevårdskliniken används följande specialmetoder:

Öronakupunktur
Ljusterapi
Zonterapi
Fysioakustisk behandling"

Åtminstone öronakupunktur och fysioakustisk behandling erbjuds på flera olika håll i landet inom beroendevården. Till exempel på A-klinikens sjukhus i Träskända.

A-klinikstiftelsens sidor lyfter upp aromaterapi och zonterapi

På A-klinikstiftelsens sidor kan man läsa följande:

"Vieroitushoidon tukena voidaan käyttää vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä, joihin kuuluvat mm. akupainanta, akupunktio, aromaterapia, hieronta, lymfaterapia, kirkasvalohoito, moderni vyöhyketerapia ja psykologinen vyöhyketerapia."

Översatt: Som stöd i avvänjningsvården kan alternativa vårdmetoder användas. Till dem hör bland annat akupressur, akupunktur, aromaterapi, massage, lymfterapi, ljusterapi, modern zonterapi och psykologisk zonterapi.

Som ett stöd i avvänjningsvården kan man alltså använda alternativa vårdmetoder, enligt A-klinikstiftelsen.

Ska uppdatera sidorna

Hur motiverar man då användningen av t.ex. akupunktur, aromaterapi och zonterapi?

A-klinikstiftelsens kommunikationschef Minna Hietakangas svarar att det stämmer att zonterapi är en omstridd vårdform och att den inte längre borde nämnas på stiftelsens webbsidor.

Senare återkommer Hietakangas med ett konstaterande om att man inte erbjuder zonterapi på en enda av koncernens enheter.

A-klinikstiftelsen utvecklar missbrukar- och mentalvårdsarbetet i samarbete med andra serviceproducentorganisationer. Stiftelsen bedriver forskning och publicerar missbrukararbetets tidskrift Tiimi.

I stiftelsens grunduppgifter ingår socialpolitisk påverkan och expertverksamhet.

I samma koncern finns A-kliniken (A-klinikka Oy) som upprätthåller vårdenheter i tretton olika städer i Finland.

Bör påpekas att beroendevårdskliniken i Jakobstad inte är en av dessa enheter.

"Främst en form av avslappning"

I Jakobstad motiverar Ireeni Finnholm zonterapin så här:

- Den används väldigt sällan. För några år sen gick en av våra sjukskötare en utbildning i psykologisk zonterapi, som skiljer sig lite från vanlig zonterapi. Den används främst som en form av avslappning. I huvudsak används terapeutiska metoder, främst i form av stödsamtal.

- Jag skulle motivera användningen så att vi i avvänjningsstadiet försöker använda alla andra metoder än läkemedel, säger Finnholm.

Utbildningen ska i tiderna ha ordnats av A-klinikstiftelsen. Minna Hietakangas säger att det var väldigt länge sedan och att man inte längre ordnar sådana utbildningar.

- Vad som bevisats via forskning och vad en människa känner att hjälper är ju givetvis två skilda saker. Kanske man kan tänka så att alla vårdformer som innehåller beröring är viktiga och hjälper till att bygga upp ett förtroende, säger Hietakangas.

Pia-Maria Sjöström är t.f. social- och hälsovårdsdirektör och chefsläkare på social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Pietarsaaren sairaalan johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström, Pietarsaari, 3.12.2018.
Pia-Maria Sjöström. Pietarsaaren sairaalan johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström, Pietarsaari, 3.12.2018. Bild: Jari Kovalainen / Yle läkare,Jakobstad,vaccinering,mässling,hälsovård,Österbotten,immuniseringsprogram,mässlingsvaccin,Measles virus

- Beroendevårdskliniken hör lagstiftningsmässigt till socialvården. De kan därför ha andra verksamheter än vad man kan ha inom hälso- och sjukvården. Vi har därför inte sett på saken med de ögonen, men kommer eventuellt att göra det vid tillfälle, säger Sjöström.

Akupunktur bara för att få patienten att slappna av

Jenni Blomberg är kommunikations- och marknadsföringschef på A-kliniken.

Blomberg upprepar det som sades av Minna Hietakangas på A-klinikstiftelsen: zonterapi utförs inte på någon av A-klinikens vårdenheter.

Vad gäller akupunktur säger Blomberg att man endast använder den för att få patienten att slappna av.

Samma gäller den fysioakustiska behandlingen, som i praktiken består av att patienten sitter i en specialtillverkad stol och ljudvågsvibrationer leds genom kroppen.

- Det är inte en central del av vården, men många med abstinensbesvär upplever att det hjälper. Vad gäller ljusterapi finns det bevis för att det har en inverkan för behandling av kaamos-depression (kaamosmasennus), men ljusterapin är inte heller någon central del av vår vård.

Blomberg framhåller att det centrala i vården av beroendesjukdomar är medicinska, psykologiska och socialvetenskapliga infallsvinklar och att man i dessa använder sig av vård med bevisad effekt.

- Våra överläkare ser till att vården håller sig till God medicinsk praxis-rekommendationerna och övriga riktlinjer, säger Blomberg.

Artikeln uppdaterad 10.12 kl. 16.42. A-kliniken upprätthålls inte av A-klinikstiftelsen. Däremot är bägge del av samma koncern. Ett till citat av Jenni Blomberg har också lagts till, samt ett förtydligande att beroendevårdskliniken i Jakobstad inte är en av A-klinikens enheter.