Hoppa till huvudinnehåll

Sirpa Ojala ny medlem i Yles styrelse – Wilhelmsson fortsätter som ordförande

På bilden Sirpa Ojala i blå dräkt.
Senior Advisor Sirpa Ojala är ny styrelsemedlem. På bilden Sirpa Ojala i blå dräkt. Sirpa Ojala

Yles förvaltningsråd valde bolagets styrelse under sitt möte den 10 december.

Som ny medlem i Yles styrelse inleder fr.o.m. årsskiftet Senior Advisor Sirpa Ojala, när verkställande direktör Jussi Karinen lämnar sitt styrelseuppdrag.

Kansler Thomas Wilhelmsson fortsätter som ordförande för Yles styrelse. Som vice ordförande fungerar direktör för HR-, kommunikation- och samhällsansvar Katri Viippola.

I styrelsen fortsätter även verkställande direktör Pauliina Mäkelä, verkställande direktör Kai Huotari, sakkunnig Lauri Kontro och verkställande direktör Pauliina Mäkelä.

Reporter Arto Nieminen fungerar som personalens representant i styrelsen åren 2016-2020.

Sirpa Ojala är fastighetsservice och -investeringsbolaget Colliers International Finland Group Oys Senior Advisor och tidigare verkställande direktör. Hon har även arbetat som verkställande direktör vid M-Brain Oy och som verkställande direktör och affärsverksamhetsdirektör vid Digita Oy. Ojala är diplomingenjör.

Yles förvaltningsråd valde styrelsen vid sitt möte den 10 december. Den nya styrelsens mandatperiod inleds 1.1.2020.

Yles styrelse består av 5-8 medlemmar som vardera väljs för ett år i gången. Enligt lagen om Rundradion Ab är styrelsens uppgifter bland annat att välja och entlediga bolagets verkställande direktör, besluta om budgeten för det kommande året, sammankalla bolagsstämman och bereda de ärenden som ska behandlas vid stämman. Styrelsen avger årligen även en berättelse över bolagets verksamhet till Transport- och kommunikationsverket. Styrelsen utser också de ansvariga redaktörerna såsom yttrandefrihetslagen förutsätter. Utöver detta har styrelsen andra uppgifter i enlighet med aktiebolagslagen. Styrelsen har två utskott, revisionsutskottet och utnämnings- och premieringsutskottet.