Hoppa till huvudinnehåll

Stadens bolag en knepig fråga för beslutsfattare i Åbo - ”Ledningen är stel och byråkratisk”

Två skolelever som tar åt sig skolmat
Illustrerande arkivbild. Det stadsägda bolaget Arkea ansvarar bland annat för skolmaten i Åbo. Två skolelever som tar åt sig skolmat Bild: Vesa Toppari / Yle skolor,skolmat,mat

Frågan om de stadsägda bolagens framtid väcker diskussion i Åbo efter den utdragna tvisten mellan JHL och Arkea. De politiker Yle Åboland talat med säger att de är nöjda med att en överenskommelse nu nåtts men efterlyser samtidigt långsiktigare lösningar.

Förra veckan nådde fackförbundet JHL och stadsägda serviceproducenten Arkea en kompromiss i en arbetstvist som påverkat bland annat matserveringen och städningen i skolor och daghem.

Arkea, som ägs till 98 procent av Åbo stad, ville byta till ett billigare och sämre kollektivavtal för att förbättra lönsamheten.

Bolaget gick till sist med på att inte byta kollektivavtal men meddelade att de ekonomiska utmaningarna kvarstår.

Det här oroar Samlingspartiets gruppordförande Olli A. Manni.

- Det är förstås alltid bra att det råder fred på arbetsmarknaden men Arkea har ganska stora svårigheter i framtiden.

Åbos stadsstyrelseordförande Olli A. Manni.
Olli A. Manni. Åbos stadsstyrelseordförande Olli A. Manni. Bild: Yle/Niclas Lundqvist Olli A Manni

- Vi ska se hur det går i de nyaste upphandlingarna gällande städningen och matlagningen. Om det går dåligt så då blir det svårt.

Vi har sparat ganska många miljoner euro och det är bra― Olli A. Manni

Vad kan ni politiker göra om situationen blir ännu svårare för Arkea?

- Det är inte så mycket vi kan göra, systemet är sådant att det är konkurrensutsättning och resultatet blir därefter.

Anser du att Arkea har levt upp till förväntningarna efter bolagiseringen?

- Jo, det har det gjort. Vi har sparat ganska många miljoner euro och det är bra. Men det är inte så lätt nu.

Saara Ilvessalo vid Gamla Stortorget i Åbo.
Saara Ilvessalo. Saara Ilvessalo vid Gamla Stortorget i Åbo. Bild: Yle/Adrian Perera Saara Ilvessalo

De Grönas gruppordförande Saara Ilvessalo är också hon glad över att en överenskommelse nåddes. Hon tror att det kommer att krävas ytterligare diskussioner mellan parterna för att nå en långsiktig lösning.

"Problematiskt med bolagisering"

Sannfinländarnas gruppordförande Ville Tavio säger att stadens bolag måste få sin verksamhet att gå på plus innan man kan ens tänka sig en försämring av arbetsvillkoren.

Tavio tillägger att bolagiseringen varit problematisk från början.

- Det finns ingen ägare som skulle vara tillräckligt engagerad i att utveckla verksamheten. Ledningen i de här bolagen är mer stel och byråkratisk.

Ville Tavio Sannfinländarna
Ville Tavio. Ville Tavio Sannfinländarna Bild: Yle/Nora Engström ville tavio

Han säger också att staden borde stöda de bolag som det går bra för eller som har förutsättningar att klara sig på den fria marknaden.

Det finns ingen ägare som skulle vara tillräckligt engagerad i att utveckla verksamheten― Ville Tavio

- De bolag som det går dåligt för är mycket svåra att åtgärda, konstaterar Tavio.

SFP:s gruppordförande Nicke Wulff säger att stadens bolag har strukturella problem. Han är orolig för Arkeas möjligheter att klara sig på marknaden och för nivån på den offentliga sidans matservice i fortsättningen.

- Arbetsmarknaden borde fungera på ett sätt att man är beredd att diskutera arbetsförhållanden. Vi kan inte tänka oss att ha motsvarande löner och förmåner om miljön man agerar i förändrar.

Nicke Wulff.
Nicke Wulff. Nicke Wulff. Bild: Yle / Ville Hupa Nicke Wulff,åbo stadsfullmäktige 12.6.2017

- Arbetsgivare och arbetstagare måste kunna diskutera att om vi ska kunna bibehålla de nuvarande arbetplatserna så kan det hända att man är tvungen att se över de möjligheter och lönenivåer man har.

Djärvare tag efterlyses

Vänsterförbundets Jaakko Lindfors tror att Arkea får sin ekonomi att gå runt på sikt. Nu efterlyser han djärvare tag av stadens beslutsfattare.

Han tänker närmast på kommunalteknikbolaget Kuntec som sägs vara på väg mot en liknande arbetstvist som Arkea och JHL utkämpade nyligen.

en man i grå jacka står vid gågatan i Åbo där människor går och cyklar omkring
Jaakko Lindfors. en man i grå jacka står vid gågatan i Åbo där människor går och cyklar omkring Bild: Yle/Jasmine Nedergård Åbo,invånare,politiker,Vänsterförbundet,stadsstyrelsen

På måndagen lämnade Lindfors därför in en motion i stadsstyrelsens koncernsektion som skulle göra stadsägda Kuntec till ett in-house-bolag. Det skulle ge staden en större beslutanderätt över bolagets affärer.

Jag tycker att stadens politiker ska hålla sig som politiker och vi ska inte blanda en politisk process i det här― Nicke Wulff

- Det betyder att all den service som produceras till Åbo stad inte behöver konkurrensutsättas. Då skulle vi behöva sälja bort den del av bolaget som säljer service till andra än Åbo stad eller så breddar vi ägarbasen. Jag ser inte någon annan lika hållbar lösning.

Förslaget väcker åsikter både för och emot. SDP:s Piia Elo säger att in-house-alternativet borde åtminstone utredas medan Ilvessalo ser både goda och dåliga sidor med alternativet.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelseordförande Piia Elo.
Piia Elo. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts styrelseordförande Piia Elo. Bild: Yle / Mattias Simonsen piia elo

Samlingspartiets Olli A. Manni och SFP:s Nicke Wulff är båda snabba med att skjuta ned förslaget. Enligt Wulff kommer hälften av Kuntecs omsättning att försvinna om man går in för alternativet.

- Jag tycker att stadens politiker ska hålla sig som politiker och vi ska inte blanda en politisk process i det här. Det är helt klart att gör vi det till ett in-house-bolag så krymper möjligheten att finnas på marknaden och då försvinner arbetsplatser, konstaterar Wulff.