Hoppa till huvudinnehåll

THL kritiserar Vasa sjukvårdsdistrikt: "Ett splittrat fält" – sjukvårdsdirektör håller med

Sairaanhoitaja käytävällä, Uusi lastensairaala, Helsinki, 8.7.2019.
Vasa sjukvårdsdistrikt är för splittrat, anser THL. Jag håller med, säger Marina Kinnunen som är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt. Arkivbild. Sairaanhoitaja käytävällä, Uusi lastensairaala, Helsinki, 8.7.2019. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare,närvårdare,närvårdare (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen)

Ett splittrat fält, flera samarbetsområden, två producenter av specialsjukvård - så låter det när THL beskriver Vasa sjukvårdsdistrikt. Marina Kinnunen på Vasa sjukvårdsdistrikt kan inte göra annat än hålla med. Hon hoppas få genom Österbottens välfärdsområde som skulle ena all vård under ett och samma tak.

I den jämförelse Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort av landets sjukvårdsdistrikt står det klart att behovet av social- och hälsovårdstjänster är lågt i Österbotten. Men det betyder inte att allt är bra.

I rapporten som offentliggjordes på tisdag eftermiddag står det att det är ett splittrat fält som ordnar och producerar social- och hälsovårdstjänster i Österbotten. Som grund för det påståendet räknar THL upp att det inom regionen finns fyra samarbetsområden men ändå ordnar en stor del av kommunerna socialservice på helt eller delvis egen hand. Inom dessa samarbetsområden finns det också kommuner som producerar en del av hälsovårdstjänsterna själva.

Därtill räknar THL med att det finns två producenter av specialsjukvård inom Österbotten. Förutom Vasa centralsjukhus räknar THL med att sjukhuset i Jakobstad ordnar specialsjukvård på basnivå på egen hand.

- Jag håller med, jag tycker att det är spittrat. Det är vårt mål att integrera och få en organisation som inte bara innehåller specialsjukvård utan också primär- och socialvård, säger Marina Kinnunen, direktör vid Vasa sjukvårdsdistrikt.

Det Kinnunen syftar på är de långtgående planerna på att bilda Österbottens välfärdsområde som skulle ta över all vård i de 13 kommuner som hör till Vasa sjukvårdsdistrikt.

Marina Kinnunen står i sitt kontor. Hon bär en rutig klänning och i bakgrunden syns en whiteboardtavla.
Marina Kinnunen vill samla all vård i Österbotten under samma tak. Marina Kinnunen står i sitt kontor. Hon bär en rutig klänning och i bakgrunden syns en whiteboardtavla. Bild: Yle/ Axel Brink porträtt

Billigare när färre väljer Karleby

När Yle Österbotten når Marina Kinnunen har hon precis avslutat ett möte med samtliga 13 kommuners ekonomidirektörer. Ett förslag från mötet är att göra en omfattande utredning av ekonomin, hur de ska gå tillväga för att välfärdsområdet faktiskt ska resultera i billigare vård för österbottningarna.

Om utredningen görs ska den vara klar i mars. Det är också då kommunerna slutgiltigt ska ha fattat beslut om de går med i den nya organisationen.

Ännu en orsak till splittringen inom Vasa sjukvårdsdistrikt är att många använder andra sjukvårdsdistrikt, bland annat väljer många Mellersta Österbottens centralsjukhus i Karleby.

- Vi har hört till de värsta när det gäller det här. Men vi har fått det vänt nu tack vare en satsning på Jakobstad, säger Kinnunen.

All vård under samma tak i Karleby kostar - oroligt i Vasa

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt får å sin sida gott betyg av THL vad gäller hur man med hjälp av samkommunen Soite tagit över all vård inom regionen. Men det kostar, kommunerna inom Soite har fått sämre ekonomi.

THL konstaterar att kostnaderna för social- och hälsovårdstjänsterna inom Soite inte är i balans med kommunernas finansieringsförmåga. Nettodriftskostnaderna för social- och hälsovården har stigit med 5,2 procent från 2017 till 2018, vilket är högre än landets genomsnitt.

Sairaanhoitaja käytävällä, Uusi lastensairaala, Helsinki, 8.7.2019.
Sairaanhoitaja käytävällä, Uusi lastensairaala, Helsinki, 8.7.2019. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare,närvårdare,närvårdare (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen)

På Vasa sjukvårdsdistrikt säger Marina Kinnunen att det är av all vikt att skapa Österbottens välfärdsområde så att det inte blir dyrare men samtidigt effektivare.

- Förstås när det gäller de första åren blir det inte direkt billigare. Det är svårt att på förhand veta vad det kostar den här dagen i den här kommunen.

Marina Kinnunen säger att det finns exempel på sådant som blir billigare i en gemensam organisation.

- Digitalisering som vi kan sköta gemensamt blir billigare som en liten kommun kanske inte själv kan sköta. En liten kommun har kanske också svårt att konkurrensutsätta någon liten service.

Men allt går inte att hålla gemensamt, och så är inte heller tanken.

- Närservicen ska vara bra och den blir inte billig, säger Kinnunen.

Dyr vård blir ännu dyrare

Under 2018 ökade nettodriftskostnaderna per invånare med fem procent vad gäller social- och hälsovården inom Vasa sjukvårdsdistrikt, det överstiger landets medelnivå.

Att många av regionens invånare väljer andra sjukvårdsdistrikt är dyrt för Vasa sjukvårdsdistrikt. Men i övrigt ligger användningen av kostnaderna för specialiserad sjukvård på medelnivå. I och med att kostnaderna per invånare har sjunkit har också produktiviteten förbättrats.

Däremot är öppenvården dyr i Österbotten. Dess andel av regionens social- och hälsovårdskostnader var bland landets högsta 2018. Det går dock inte ihop med det faktum att användningen ligger på medelnivå.

Det samma gäller institutionsvården för äldre, kostnaderna är nästhögst i landet men andelen i servicestrukturen ligger på medelnivå.

Vi vet att vi har mycket att göra. Alla får inte samma vård i dag. Vi måste göra prioriteringar― Marina Kinnunen

Special och primär i obalans

Enligt THL råder det en obalans mellan specialsjukvården och primärvården i Österbotten och det syns i de stora skillnaderna i fråga om hur vårdgarantin uppfylls. En faktor sägs vara läkarbrist, men den tycks ha förbättrats på hälsovårdscentralerna.

En annan faktor är att antalet jourbesök inom primärvården har ökat markant. THL anser att det sistnämnda beror på att den öppna sjukvården och andra grundläggande tjänster inte uppfyller behovet.

Att en och samma klient dessutom kan få många remisser till specialsjukvården pekar på brister och svårigheter att se helheten hos de som skriver ut remisserna.

- Vi vet att vi har mycket att göra. Alla får inte samma vård i dag. Vi måste göra prioriteringar, säger Kinnunen.

Kinnunen tror att en markant förbättring sker när man kan bestämma om primär- och specialvård vid samma bord.

Gott betyg för familjer - dåligt för mentalvård

Det är dock inte bara kritik som THL har att komma med i sin rapport gällande Vasa sjukvårdsdistrikt. Tillgången på basservice för barn, unga och familjer är bland de bästa i landet. Elevvården fungerar bra men studenthälsovården ser ut att vara sämre än landet i genomsnitt.

Vad gäller mentalvården är tillgången på tjänster dålig, det här syns bland annat i det ökande antal självmord i regionen.

När det kommer till missbrukarvården finns det både positivt och negativt. Tillgången på öppenvårdstjänster räcker till men tillgången på boendetjänster för rehabilitering inom mental- och missbrukarvård är otillräcklig.

När det gäller Mellersta Österbotten är det inte bara ökande kostnader som utgör ett problem, också det nationella vaccinationsprogrammet ställer till med bekymmer. Enligt THL:s rapport är det en stor utmaning att kunna genomföra vaccinationsprogrammet i området enligt de nationella målen.

Att få en hög vaccinationsgrad är också ett problem inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten