Hoppa till huvudinnehåll

Forskare om Kaskö: Förödande för demokratin då påtryckningar och hot tar plats i debatten

Forskaren Marina Lindell
Marina Lindell är forskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi i Vasa. Demokratifrågor intresserar henne särskilt. Forskaren Marina Lindell Bild: Yle / Jonas Mastosalo forskare,marina lindell

Kaskös beslutsfattande i fusionsfrågan har innehållit drag som oroar demokratiforskaren Marina Lindell. De förtroendevalda borde ges arbetsro, inte utsättas för påtryckningar eller hot, säger hon.

Marina Lindell är forskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi i Vasa. Ett av hennes forskningsområden är demokratifrågor.

Just nu följer hon med stigande oro tendenser som underminerar våra demokratiska processer. En sådan tendens är att det förekommer mer påtryckningar och hot mot politiker än tidigare.

Både ur ett individperspektiv och ur ett bredare samhällsperspektiv så är det förödande att det förekommer hot

- En svensk undersökning visade nyligen att en majoritet av förtroendevalda har utsatts för någon typ av hot. Men det här får inte bli det nya normala, utan det här måste vi motarbeta och lyfta fram att det inte är okej, säger Lindell.

Tungt för Kasköpolitiker

Påtryckningar och hot har också förekommit under fusionsdebatten i Kaskö.

Styrelseordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) har tidigare berättat att han hört att han mordhotats på stan och första vice ordförande i fullmäktige Mirja Högstrand (Vf) har uppgett att hon fått ta emot hot om stening.

En rad med personer sitter vid ett bord med datorer framför dem. I förgrunden en man glasögon.
Styrelseordförande Carl-Gustav Mangs (SFP) är en av de som fått höra talas om hot på grund av hans åsikt i fusionsfrågan. En rad med personer sitter vid ett bord med datorer framför dem. I förgrunden en man glasögon. Bild: Yle/Juho Teir Kaskö,Fullmäktige,politik,politiker,Svenska folkpartiet i Finland,Johan Bärnlund

Forskare Marina Lindell ser detta som mycket problematiskt.

- Det är väldigt oroande tycker jag, för hela samhället. För vem vill ställa upp mera som förtroendevald om man ska riskera att utsättas för hot? Och hur ska man våga ta ställning i frågor, hur ska man våga stå för sin övertygelse, hur ska man våga fatta beslut, om man hela tiden ska vara orolig för vad som kommer sen?

- Både ur ett individperspektiv och ur ett bredare samhällsperspektiv så är det förödande att det förekommer hot.

Lindell vill påminna om att den finländska demokratin är representativ, vi måste alltså låta de förtroendevalda jobba för våra intressen.

- Någonstans behöver vi få tillbaka den här respekten för våra förtroendevalda. Vi måste lita på att våra förtroendevalda driver de intressen som också är våra intressen och tar våra behov i beaktande. Deras roll är att jobba för det gemensamma bästa.

Tom stol avgjorde fusionsfrågan

När det här inte tillåts ske, utan de förtroendevalda utsätts för personangrep, påhopp eller rentav hot, blir det kanske ohållbart tungt att fullfölja sitt uppdrag, påpekar Lindell.

Så verkar fallet delvis ha varit också för De grönas Erkki Nykänen, vars tomma stol gjorde att det blev ett nej till fusion med Närpes.

Bild på Erkki Nykänens tomma stol.
De grönas Erkki Nykänen valde att inte delta i tisdagens fusionsmöte. Bild på Erkki Nykänens tomma stol. Bild: Yle/Juho Teir stol,Kaskö

Yle Österbotten ringer på onsdagen upp Nykänen ännu en gång, för att höra hur han tänker kring sin roll. Han uppger att hela fusionsdebatten har varit svår och slitsam.

- Jag vill inte säga att det har förekommit direkta hot, men jag har känt mig väldigt utsatt i min vågmästarroll. Därför undvek jag också in i det sista att berätta var jag står i fusionsfrågan, säger Nykänen.

Nykänens egen övertygelse var att Kaskö borde fusioneras med Närpes, detta eftersom stadens ekonomi är i så uselt skick. I den egna gruppen var fortsatt självständighet för Kaskö ändå majoritetens val och Nykänen vill inte rösta emot gruppen.

Att förtroendevalda känner sig utsatta på det här viset och att detta till syvende och sist avgör en stor politisk fråga, är något som oroar forskare Marina Lindell.

- Jag förstår att frågan är väldigt känslig, både för de förtroendevalda och för invånarna. Men även i en sådan här fråga så måste man kunna skilja på sakfrågan och person.

- Förtroendevalda har en massa olika parametrar att ta hänsyn till. Partiets linje, den egna övertygelsen, folkomröstningen och kanske andra faktorer som de väger in i sitt beslut. Det är ingen lätt uppgift och de förtroendevalda måste ges arbetsro för att sköta den.

Man måste få ett beslut och man måste få ett beslut i laga ordning

Samtidigt ska även de förtroendevalda vara noggranna med att följa lagar och regler, påpekar Lindell.

I Kaskö väntar nu eventuellt en besvärsprocess, eftersom det är oklart huruvida det var känt eller inte att Erkki Nykänen inte skulle vara med på tisdagens avgörande fullmäktigemöte.

Utifrån har det hela sett rörigt ut, säger Lindell.

- Det här ser rörigt ut i våra ögon. Vi är inte juridiska experter här på statsvetenskapliga fakulteten, men de förtroendevalda borde också följa alla regler och principer som finns, och det känns lite som om de har rört till det nu. Istället för att följa alla protokoll så har man valt en annan lösning.

Trots att frågan är svår och debatten både slitsam och jämn måste man få ett beslut som håller för granskning, påpekar Lindell.

- Man måste få ett beslut och man måste få ett beslut i laga ordning.

Läs också