Hoppa till huvudinnehåll

Hög chef vid Helsingfors stad dömdes för kränkande beteende mot underordnad – staden kände till beteendet, men gjorde inget

Helsingfors tingsrätts fasad
Domen gavs i Helsingfors tingsrätt på onsdagen. Den kan ännu överklagas till hovrätten. Helsingfors tingsrätts fasad Bild: Samu Takala / Yle Helsingfors tingsrätt

En tidigare hög chef vid Helsingfors stads bostadsproduktionsbyrå dömdes på onsdagen för arbetarskyddsbrott och brott mot tjänsteplikt för att ha betett sig osakligt mot en underordnad. Helsingfors stads ledning har känt till chefens beteende men har inte gjort någonting och dömdes därför till en samfundsbot på 15 000 euro.

Den kvinnliga chefen har behandlat sin underordnade, också en kvinna, respektlöst, kränkande och har ogiltigförklarat henne. Det osakliga beteendet har bland annat tagit sig uttryck i ett respektlöst kroppsspråk, kritik av hennes kunnande och att ogiltigförklara hennes kunnande.

Den dömda har varit förman för den underordnade och deras relation försämrades i mars 2016 i samband med en organisationsförändring.

Åtalen, som chefen nu dömdes för, gäller händelser mellan mars 2016 och mars 2017 då den underordnade sades upp.

Den dömda chefen nekar till åtalen.

Yle Huvudstadsregionen berättade om fallet i november när rättegången inleddes.

Stadens ledning fick reda på beteendet i januari 2016

Helsingfors tingsrätt motiverar domen för arbetarskyddsbrott med att chefens beteende förorsakat skada och fara för den underordnades hälsa. Chefen borde ha förstått detta, anser rätten.

Tingsrätten anser att brottet inte är lindrigt och att chefen därför avsiktligen brutit mot tjänsteplikten.

I domen kommer det fram att Helsingfors stad inte har skridit till åtgärder fastän chefens beteende varit känt inom staden.

Redan i januari 2016, det vill säga innan den tid som åtalet mot chefen gäller, har staden fått kännedom om beteendet. Då har stadens ledning fått information om att den höga chefen betett sig osakligt. I meddelandet konstateras att atmosfären inom bostadsproduktionsbyrån inte varit bra. Meddelandet har undertecknats av tio anställda.

Åklagaren yrkade på samfundsbot på 20 000 euro

Staden har i februari 2017 innan den underordnade sades upp fått reda på att hon har utsatts för osakligt beteende. Staden har, enligt domen, trots det inte skridit till några åtgärder.

Därför anser tingsrätten att det är befogat att ge staden en samfundsbot på 15 000 euro. Åklagaren yrkade på en bot på minst 20 000 euro.

Staden ansåg att boten inte var motiverad och att summan som åklagaren yrkade på överdriven.

Offret fick skriftlig varning och sades upp

Däremot har stadens bostadsproduktionsbyrå vidtagit disciplinära åtgärder mot offret, den underordnade kvinnan.

Enligt domen motiverades åtgärderna med hennes arbetsprestationer, osakliga beteende, samarbetsförmåga och för att det funnits oklarheter i redovisningen av arbetstider. Hon har också muntligen fått höra att hon gjort ett dåligt jobb.

I januari 2017 fick hon en skriftlig varning och i mars sades hon upp.

I rätten hördes vittnen som berättade att det inte fanns sådana brister i kvinnans arbete som motiverade de disciplinära åtgärderna mot henne.

Enligt tingsrätten är åtgärderna som vidtogs mot kvinnan osakliga, också om det möjligtvis funnits några brister i hennes redovisning av arbetstiden.

Samma chef dömdes för att inte ha anställt muslim som begärde bönepauser

Helsingfors tingsrätt dömde på onsdagen chefen till 35 dagsböter som för hennes del blir 1 575 euro.

Hon ska också betala skadestånd till offret på 3 900 euro, offrets rättegångskostnader på 16 368 euro samt övriga kostnader på 423 euro.

Domen har inte vunnit laga kraft.

I september dömdes samma chef för diskriminering i arbetslivet och brott mot tjänsteplikt eftersom en muslim inte fick anställning vid bostadsproduktionsbyrån efter att han begärde bönepauser under arbetsdagen. Den domen har vunnit laga kraft.

Den dömda chefen jobbar inte längre vid Helsingfors stad eftersom hon gått i pension.

Läs också