Hoppa till huvudinnehåll

THL: Orsaken bakom lunginflammationsepidemin vid skeppsvarvet i Åbo klarnar troligtvis inte

Åbovarvet.
Arkivbild på ett fartyg vid Åbovarvet. De som insjuknade i lunginflammation jobbade med att slutföra inredningen i ett fartyg. Åbovarvet. Bild: YLE/Niclas Lundqvist Meyer Turku,åbovarvet

I slutet av sommaren och början av hösten insjuknade tiotals varvsarbetare i lunginflammation på grund av en pneumokockinfektion. Enligt THL förblir orsaken till epidemin troligtvis ett mysterium.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har man inte hittat en enskild orsak till att så många arbetare insjuknade samtidigt i lunginflammation.

Gemensamt för de insjuknade var att samtliga höll på med att slutföra inredningen i ett fartyg. Trots att man inte kunde hitta någon enskild orsak till epidemin, var merparten av de insjuknade rökare, vilket enligt THL ökar risken för luftvägsinfektioner.

THL har undersökt liknande epidemi-fall som förekommit vid skeppsvarv i Norge och Nordirland, men för tillfället är det inte troligt att man kommer hitta något särskilt upphov.

Läkare vaccinerar patient i armen.
Efter epidemin erbjöds personalen på skeppsvarvet i Åbo vaccinering. Läkare vaccinerar patient i armen. Bild: Mostphotos vaccin,vaccinering

Efter epidemin inleddes vaccinering av personalen på fartyget och även handhygienen effektiverades. Bland de som insjuknade fanns flera olika nationaliteter och yrkesgrupper representerade.

Förebygga liknande fall i framtiden

THL har utrett upphovet till epidemin i samarbete med skeppsvarvet i Åbo, Åbo universitetscentralsjukhus och Åbo vårdsektor.

Undersökningens tyngdpunkt ligger på hur man i fortsättningen kunde förebygga att liknande epidemier bryter ut med hjälp av handhygien, andningsskydd samt vaccinering.

Texten baserar sig på Yle Turkus artikel ”THL: Meyerin Turun telakan keuhkokuume-epidemiaan tuskin saadaan selvää syytä”, av Eino Kossila.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland