Hoppa till huvudinnehåll

Finlands koldioxidutsläpp fortsätter öka – och kolsänkorna har nästan halverats

Vattenfyllt dike på torvtäkt.
Torvtäkter förorsakar stora utsläpp av växthusgaser. Vattenfyllt dike på torvtäkt. Bild: Linda Söderlund / Yle torv

Finlands koldioxidutsläpp ökar med två procent per år, trots att de borde minska. Däremot har skogsbrukets kolsänkor minskat med 43 procent. Utvecklingen går kräftgång.

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgift var de totala växthusgasutsläppen 56,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2018.

Det är 14,9 miljoner ton mindre än under jämförelseåret 1990. Men utsläppen ökade med två procent jämfört med året innan.

Det är en ökad förbrukning av naturgas och torv som ökat på utsläppen.

I bilden nedan är det den sista stapeln som är den avgörande. Där har utsläppen gått uppåt medan kolsänkorna minskat kraftigt.

Graf över Finlands utsläpp av växthusgaser och kolsänkor 1990-2018. Kolsänkorna sjönk med cirka 30% 2017-2018
Graf över Finlands utsläpp av växthusgaser och kolsänkor 1990-2018. Kolsänkorna sjönk med cirka 30% 2017-2018 koldioxidutsläpp

En instans som har som uppgift att mäta de faktiska växthusgasutsläppen och deras variationer i Europa är ICOS.

Förkortningen står för Integrated Carbon Observation System, som kan översättas med integrerad koldioxidobservation.

Emmanuel Salmon, chefen för internationella ärenden vid ICOS, säger att det som överraskade mest i Statistikcentralens rapport var de minskade kolsänkorna.

Han tycker att det är oroväckande att sänkorna har gått ner så mycket, samtidigt som utsläppen har fortsatt öka.

Det betyder att målet om klimatneutralitet är ännu längre bort: Finland måste minska sina utsläpp mycket snabbare för att nå klimatneutralitet år 2035. Det är en stor utmaning.

– Det är komplicerat att beräkna kolsänkor. [Naturresursinstitutet] Luke baserar sig till exempel på inventarier, och vissa av dem görs ganska sällan. Det som ICOS -typ av mätningar av växthusgaser kan tillföra, är vetenskaplig bakgrund för statistiker.

Kolsänkorna minskade radikalt

De preliminära uppgifter som Luke publicerade i maj har nu specificerats och resultatet är att våra kolsänkor kompenserar mycket mindre av våra utsläpp än vad man tidigare beräknat.

Enligt Naturresursinstitutet Luke minskade Finlands kolsänkor med 43 procent till 9,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

Kolsänkorna finns i det som går under beteckningen LULUCF, alltså markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.

Som orsak till dessa radikalt förändrade siffror anger Luke att skogarnas kolsänkor minskade med 30 procent på grund av rekordavverkningar.

Under åren 2010–2018 avverkades i medeltal 60 miljoner kubikmeter virke i året, medan man år 2018 avverkade 78 miljoner kubikmeter per år.

Naturresursinstitutet hade heller inte tillgång till de senaste uppskattningarna om skogens tillväxt, uppger de i ett pressmeddelande.

Högre utsläpp än vår kvot

Utsläppen utanför utsläppshandeln var på föregående års nivå och översteg den av EU givna utsläppskvoten med 0,3 miljoner ton.

Uppgifterna om Finlands totala växthusgasutsläpp baserar sig på den preliminära rapport om utsläppen för år 2018 som Statistikcentralen sänder till EU-kommissionen före den 15 januari 2020.

Växthusgaserna rapporteras årligen till EU, FN:s klimatkonvention och dess Kyotoprotokoll. Statistikcentralen är den nationella inventeringsenheten i Finland.

Läs också