Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler klienter sätter press på den kommunala tandvården – speciellt unga tandläkare har svårt att orka

Tandläkare på Marja.
Tandläkare Perima Ighani Arani och tandskötare Henna Kiviranta på tandklinik Marja. Tandläkare på Marja. Bild: Yle/Mikaela Löv tandvård,tandläkare

Minskad FPA-ersättning, utökad vårdgaranti och brist på tandläkare sätter press på de kommunala tandläkarna. Allt fler patienter söker sig till den kommunala tandvården och framför allt unga tandläkare känner sig stressade.

På tandklinik Marja i Jakobstad står 500 nya patienter i kö för att få påbörja den tandvård de har rätt till enligt vårdgarantin. Ytterligare flera hundra väntar på att att får fortsätta sin påbörjade behandling.

I Karleby har de vuxna patienternas antal ökat med 1000 personer i år, men tandläkarna har inte blivit fler.

Ledande övertandläkare Martti Lilja säger att orsaken främst är att FPA-ersättningen för tandvård minskats från omkring 35 till 15 procent.

- Då väljer patienterna kommunal tandvård istället för privat, säger Lilja.

Även i Korsholm känner man av att klienterna blivit allt fler säger tandläkare Johanna Suikkanen. Man kan med nöd och näppe erbjuda tandvård inom sex månader, så som vårdgarantin kräver.

Tandläkarbist i Jakobstad

Ledande tandläkare Juhani Salparanta säger att man känner av samma trend i Jakobstad. Dessutom har de privata tandläkarna blivit färre till antal på grund av pensioneringar.

Har man som patient en god relation till en privat tandläkare så fortsätter man gärna sitt vårdförhållande. Om tandläkaren går i pension eller annars slutar så söker man sig gärna till hvc-tandläkare.

Tandläkarna jobbar extra på kvällar och helger för att beta av den långa kön. Samtidigt är bara två tredjedelar av tandläkartjänsterna i Jakobstad besatta.

Svårt att rekrytera unga tandläkare

Juhani Salparanta säger att det är en svår utmaning man står inför och det är också svårt att locka unga tandläkare att jobba inom den kommunala tandvården.

- Det är inte alls som på högskolan där man har gott om tid att noggrant utföra behandlingar, säger Salparanta.

De mera dyrbara lösningarna som implantat och dyrare fyllningar har patienterna inte råd med. Inom den privata sektorn kan tandläkarna välja sina patienter och det här gör att unga kanske hellre jobbar privat.

Ledande tandläkare Juhani Salparanta.
Ledande tandläkare Juhani Salparanta. Ledande tandläkare Juhani Salparanta. Bild: Yle/Mikaela Löv tandläkare

Jobbar extra på kvällar och helger

I Jakobstad får den som har akuta problem så som tandvärk hjälp samma dag om man ringer under tjänstetid. På kvällar och helger får man hjälp i Karleby genom det samarbetsavtal man har med Soite.

För de 500 som står i kö tar det i dagens läge fem månader att få komma på ett första besök.

- Vi jobbar bort kön så gott vi kan, men jag kan inte lova att vi lyckas på grund av tandläkarbristen, säger Salparanta.

Slut med köptjänster i Karleby

I Karleby har man kortat av vårdköerna från sex månader till mellan tre och fyra månader med hjälp av köptjänster. Men nu är det slut med det, Soite har inte längre råd. Istället jobbar personalen övertid.

Martti Lilja säger att personalen orkar med den stora arbetsbördan för att de får så positiv respons från patienterna.

Men hur länge som helst orkar ingen, hur bra respons man än får. Tandläkarförbundet egna undersökningar visar att tandläkarna blir allt tröttare. Och främst är det de nyutbildade tandläkarna som känner av stressen.

- Verkligheten skiljer sig markant från det man lärt sig under utbildningen. Målet är att göra ett så bra arbete som möjligt, men ute i arbetslivet är det inte möjligt på grund av brådska och resursbrist, säger Tomas Pått som är tandläkare och förtroendeman i Karleby.

Tandläkare Tomas Pått.
Tandläkare Tomas Pått på Soite i Karleby. Tandläkare Tomas Pått. Bild: Heini Holopainen tandläkare,Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Orkar inte arbeta tills pensionsåldern

När man undersökte hur tandläkarna inom Soite mår svarade över hälften att de inte tror att de orkar jobba kvar tills de uppnår pensionsåldern.

En för stor arbetsbörda leder värsta fall till depressioner och en trött tandläkare kan bli cynisk vilket påverkar patientarbetet negativt säger Tandläkarförbundets verksamhetsledare Matti Pöyry.

- Tandläkaren kan uppleva att hens arbete inte är betydelsefullt och att hen bara är en kugge i maskineriet. Som läkare måste man bemöta varje patient som en skild individ och då krävs det att tandläkaren har själ och hjärta med i sitt arbete, säger Pöyry.

Det här känner Tomas Pått igen. Han säger att yrket förändrats mycket sedan han började arbeta som tandläkare för över trettio år sedan.

- Arbetet är mindre personligt i dag. Förut vårdade vi barn, deras föräldrar och far- och morföräldrar. I dag skickas patienterna till den tandläkare som snabbast ha en ledig tid, säger Pått.

Johanna Suikkanen säger att hon också i perioder känner sig stressad.

- Det tror jag att vi alla gör. Man måste bara försöka göra ett så bra arbete som möjligt utan att duka under för pressen, säger Suikkanen.

Laserborr.
Laserborr. Bild: Anne Mattsson tandläkare,vasa

En kugge i maskineriet

Inte heller för patienten är det oproblematiskt att byta tandläkare vid varje besök. Speciellt för den som är rädd för att gå till tandläkaren är det en dålig lösning.

Tomas Pått säger att tandläkarna inte längre känner sig lika uppskattade av sina arbetsgivare.

Tandläkarna är bara en kugge i ett stort maskineri där takten hela tiden vrids upp.

- Man försöker hitta nya sätt att organisera arbetet för att få ut det mesta ur personalen. Men det är inte det att vi är lata och inte vill jobba, vi skulle vela göra ett så bra arbete som möjligt, säger Pått.

Pått säger att han själv orkar tack vare att han jobbat länge och kan sitt arbete. Han stressar inte upp sig och kan stänga av arbetet på fritiden. Men visst jobbar han långa dagar för att hinna med.

- Men de unga tandläkarna, dem tycker jag synd om, säger Pått.

Länge mellan återbesöken

De långa köerna betyder också att vården drar ut på tiden. Det blir långt mellan besöken och till exempel en rotfyllning kan därför bli en utdragen historia säger Juhani Salparanta.

Det här kan i värsta fall leda till att slutresultatet av vården blir sämre, även om man naturligtvis försöker undvika att det går så.

Tomas Pått säger att den som i dag behöver tid för ett återbesök måste vänta tills i mars.

- Det är inte så lyckat. En rotfyllning borde egentligen slutföras under en månad. Det är inte bra att patienten går med medicin i tanden i flera månader, säger Pått.

Ta till vara de privata resurserna

Att sänka FPA-ersättningen var ingen bra lösning säger Pått. Samtidigt som de kommunala tandläkarna överhopas med patienter sitter privata tandläkare och rullar tummarna, speciellt i större städer.

Pått säger att tandläkarna länge väntat på att social- och sjukvårdsreformen skulle hitta en lösning.

EU:s konkurrenslagstiftning gör dagens typ av ersättning problematisk, men nu borde man hitta nya sätt att ta i bruk de privata resurserna.

- Vi borde hitta ett rättvist system som gör att patienter kan utnyttja privat tandvård. I väntan på det vore det klokt att åter höja FPA-ersättningen för tandvård, säger Pått.

I Jakobstad hoppas man kunna rekrytera unga tandläkare från Umeå eller Uleåborg. För att lyckas håller man på att utforma ett system för att handleda och stöda unga tandläkare i deras arbete säger Juhani Salparanta.

Tandkliniken i Jakobstad
Tandklinik Marja i Jakobstad. Tandkliniken i Jakobstad Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Jakobstad,jakobstad tandklinik,tandvård,tandläkare

Be tomten om en eltandborste

Inför julen hoppas Salparanta att alla som varit snälla ber jultomten om en eltandborste. Det är alltid lättare och förmånligare att förebygga tandproblem än att sedan åtgärda dem.

- Köp inte den billigaste modellen, men det behöver inte heller vara de allra dyraste modellerna. Det är onödigt, säger Salparanta.

I och med vårdgarantin har vuxna numera samma rätt till tandvård som barn och Salparanta säger att barnens mun- och tandhälsa tar skada av mera sällan förekommande tandläkarbesök.

Men man får inte idka åldersrasism utan patienter ska få vård enligt behov.

- Barnen hamnar i kläm, vi hinner inte riktigt med dem och det är problematiskt. Därför hänger det allt mera på föräldrarna hur deras barns tänder mår, säger Salparanta.