Hoppa till huvudinnehåll

Här är tre scenarier för Raseborgs sjukhus - allt hänger på jourens framtid

Navigeringsskylt framför Raseborgs sjukhus
Om jouren försvinner innebär det stora nedskärningar i verksamheten vid sjukhuset i Ekenäs. Navigeringsskylt framför Raseborgs sjukhus Bild: YLE / Linus Westerlund sjukhus,Ekenäs,Raseborg,jourverksamhet,raseborgs sjukhus

Det finns nu tre alternativ för den framtida jourverksamheten vid Raseborgs sjukhus. Sjukhusets framtid ska enligt planerna avgöras under vintern eller våren.

Alternativen har tagits fram av en arbetsgrupp som består av tjänstemän från HUS, HUCS, Raseborgs sjukhus och de västnyländska kommunerna Hangö, Ingå och Raseborg.

Arbetsgruppen som jobbar med en ny verksamhetsmodell för sjukhuset

 • Ledande överläkare Jukka Louhija, HUCS (ordförande)
 • Förvaltningsöverläkare Teppo Heikkilä, HUS (vice ordförande)
 • Sjukhusdirektör Gabriela Erroll, Raseborgs sjukhus
 • Ledande läkare Peter Braskén, Raseborgs sjukhus
 • Grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander, Hangö
 • Grundtrygghetsdirektör Anne Öhman, Ingå
 • Social- och hälsovårdsdirektör Benita Öhberg, Raseborg
 • Tjänsteläkare Stina Kvarnström, Hangö
 • Ledande läkare, Helge Heinonen, Ingå
 • Ledande läkare Tove Wide, Raseborg
 • Sjukvårdsområdets chef Ville Pursiainen, Lojo sjukvårdsområde

Medlemskommuner i sjukvårdsområdet HUCS är Esbo, Helsingfors, Grankulla, Kervo, Kyrkslätt och Vanda. Också Raseborgs sjukhus hör numera till HUCS sjukvårdområde.

Alternativ ett går ut på att det finns en samjour dygnet runt och sju dagar i veckan vid Raseborgs sjukhus i Ekenäs. Det innebär att sjukhusets verksamhet kan fortsätta som tidigare.

Utmaningen är att rekrytera specialiserade läkare inom medicin, kirurgi och anestesiologi så att det går att upprätthålla dygnetruntjouren.

Alternativ två går ut på att det finns jour dygnet runt inom primärvården eller akutmedicinen. Det skulle kräva ett undantagslov från social- och hälsovårdsministeriet.

Alternativet innebär att verksamheten vid Raseborgs sjukhus reduceras eftersom inga operationer som kräver anestesi skulle kunna utföras. Endast ingrepp som kräver lokalbedövning skulle kunna utföras.

Utan specialistläkare på plats under natten skulle det få stora konsekvenser sjukhusets verksamhet.

Alternativ tre innebär att sjukhuset har brådskande mottagning på allmänläkar- eller specialistnivå. Då skulle det inte finnas någon jour i regionen som har öppet dygnet runt och en stor del av sjukhusets verksamhet upphör.

Framtiden för Raseborgs sjukhus är beroende av om man inom HUS anser att operationssalarna inom Raseborgs sjukhus behövs. Om operationerna fortsätter behövs också samjouren dygnet runt.

Den politiska styrgruppen som ska vägleda tjänstemännen

Ulla-Marja Urho (Saml), HUS styrelseordförande, är ordförande. Suppleant är Petri Kajander (SDP).

Marie Bergman-Auvinen (SFP), Ingå kommunstyrelse. Suppleant är Henrik Wickström (SFP).

Sture Söderholm (SFP), Hangö stadsstyrelse. Suppleant är Katrin Järvinen (SDP).

Linnéa Henriksson (SFP), stadsstyrelsen i Raseborg. Suppleant är Anders Walls (SFP).

Juha Heikkinen (Saml), VNS nämnd. Suppleant är Roger Hafström (Saml).

Nämnden för Västra Nylands sjukvårdsområde fick information om de tre alternativen på sitt möte på torsdagen (12.12).

HUS ledande överläkare Markku Mäkijärvi föreslog i juni att nattjouren vid Raseborgs sjukhus skulle stänga i augusti.

Styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS fattade inget beslut om samjouren utan beslutade att frågan ska diskuteras i en arbetsgrupp.

Tjänstemännaarbetsgruppen har bett om tilläggstid till slutet av januari för att bli klar med sitt arbete. Arbetsgruppen vägleds av en politisk styrgrupp.

Efter att arbetsgruppen är klar med sin rapport ska styrelsen för HUS fatta beslut om framtiden för Raseborgs sjukhus.