Hoppa till huvudinnehåll

Lappträsk skjuter upp skolinvestering för att hinna planera grundligare – det framtida skolnätet kan se ut på tre olika sätt

lek på skolgård
I framtiden kan det b li gemensamma nya lokaler för finska och svenska elever i Lappträsk. Arkivbild från Kapellby skola. lek på skolgård Bild: Yle/Mikael Kokkola kapellby skola

Kirkonkylän koulu ska ännu inte utvidgas för 1,5 miljoner euro. I stället ska undervisningslokaler för både de svenska och finska Lappträskeleverna planeras.

Onsdagen den 11 december tog Lappträsk kommunfullmäktige ställning till budgetförslaget för 2020 och ekonomiplanen för 2021–2022.

Gällande skolnätet var kommunstyrelsens förslag att anslå 1,5 miljoner euro för att utvidga skolan Kirkonkylän koulu.

Det här förslaget motsatte sig Centerns fullmäktigegrupp.

Tanken är att vi under nästa år ska ha gott om tid att undersöka elevprognoser och se över Lappträsk framtid.― Sauli Silfvast, kommunfullmäktiges ordförande

Ändringsförslaget var att reservera 100 000 euro för att planera undervisningslokaler och centralkök för både de svensk- och finskspråkiga eleverna.

De 1,5 miljoner eurona till byggande skulle i stället reserveras för 2021 och 2022.

Den här ändringen godkändes enhälligt av fullmäktige.

Inga förhastade beslut

– Vi gjorde den här ändringen för att i lugn och ro kunna fatta ett bra beslut om skolnätet under nästa år, säger kommunfullmäktiges ordförande Sauli Silfvast (SDP).

Skolinvesteringen har alltså inte tagits bort, utan bara skjutits upp med ett år, poängterar han.

– Tanken är att vi under nästa år ska ha gott om tid att undersöka elevprognoser och se över Lappträsk framtid.

Alternativen för framtida ändringar i skolnätet är tre stycken, berättar Silfvast.

Det första alternativet är en mindre renovering av Kirkonkylän koulu.

– Då skulle en del av skolans elever flyttas till Hilda Käkikosken koulu.

Det behövs ett nytt, större kök. I Kapellby äter eleverna för tillfället i klassrummen – och maten serveras i korridoren.― Marie Wallén, ordförande för Kapellby Hem och Skola

Det andra alternativet är att nuvarande Kirkonkylä koulu byggs ut.

– Skolan skulle alltså bli en aning större.

Det tredje alternativet är att bygga en helt ny skolbyggnad.

– Eventuellt skulle både de finsk- och svenskspråkiga eleverna flytta dit, säger Silfvast.

Hem och skolas ordförande nöjd med beslutet

Marie Wallén, som är ordförande för Kapellby Hem och Skola, är nöjd med fullmäktiges beslut.

– Jag tycker det var ett klokt beslut att ta sig tid att planera, att inte ta förhastade beslut. Jag har förstått att alla elevprognoser heller inte var korrekta under beredningen.

Vad gäller de olika alternativen Silfvast redogjorde för är Wallén skeptisk till det första.

– Kirkonkylän koulu ligger så centralt. Varför skulle de som bor i närheten vilja gå i en skola som ligger mycket mera avsides? Varför ska man betala för att bo centralt och sedan behöva ta sig längre bort för att gå i skolan?

Inte övertygad om att ny skola är lösningen

Alternativet att utvidga Kirkonkylän koulu anser Marie Wallén ändå vara okej.

– Då borde de förstås fundera på om skolan ska byggas ut eller om en helt ny byggnad skulle behövas, som båda skolorna sedan skulle kunna använda.

Där skulle ett nytt kök med fördel kunna placeras, tycker Wallén.

– Det behövs ett nytt, större kök. I Kapellby äter eleverna för tillfället i klassrummen och maten serveras i korridoren.

Det är alltså inte trångt enbart i Kirkonkylän koulu, konstaterar Wallén. Hon är ändå inte helt övertygad om att en helt ny skolbyggnad skulle vara ett bra alternativ.

– Det kommer att kosta en massa pengar. Ett ordentligt planeringsarbete behövs innan beslut fattas.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland