Hoppa till huvudinnehåll

Lovisas stadsdirektör om att föräldrar vill gå till domstol i skolfrågan: ”Man borde inte göra det till ett juridiskt hårklyveri”

En man i kostym sitter på en skrivbordsstol. Bakom honom syns tavlor och vimplar.
Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom tycker att det är tråkigt om föräldrar funderar i termer av juridiskt gräl (arkivbild). En man i kostym sitter på en skrivbordsstol. Bakom honom syns tavlor och vimplar. Bild: Yle/Leo Gammals Jan D Oker-Blom,Lovisa,stadsdirektörer

Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom bemöter kritiken efter att det blev klart att Pernå kyrkoby skola inte får pengar i budgeten för nästa år. Föräldrar har sagt att de vänder sig till förvaltningsdomstolen i frågan.

Föräldrarna anser att varken barn eller föräldrar har hörts på ett korrekt sätt i skolfrågan. Även om skilda indragningsbeslut ska fattas av fullmäktige är budgetbesluten en tydlig signal om vilka skolor och daghem som kommer att läggas ned.

Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom påpekar ändå att det är viktigt att minnas var i processen staden befinner sig.

- Föräldrarna har kanske inte riktigt förstått det här, i och med att det kom kritik om att föräldrar och barn inte har hörts innan beslutet, säger han.

"Det är tråkigt om man pratar om domstol"

Oker-Blom påminner om att Lovisafullmäktige i onsdags fattade beslut om budgeten.

- Inför eventuella skolstängningar tittar vi på olika saker, som ekonomi, läge, pedagogik och så vidare. I samband med det ordnas också höranden.

Oker-Blom anser att de föräldrar som nu vänder sig till domstol därför har gått ett steg för långt i processen i sina tankar. Staden har ännu inte fattat indragningsbeslut som man skulle kunna överklaga.

- Jag tycker att det är tråkigt om man pratar om domstol eller funderar i termer av juridiskt gräl, speciellt i ett skede då det är helt fel, men annars också.

Lovisa ska höra föräldrar och barn

Jan D. Oker-Blom konstaterar vidare att ett demokratiskt valt fullmäktige har tagit ställning till stadens ekonomiska situation.

- Vi vet alla att läget i Lovisa är ganska svårt, och man måste göra vissa inbesparingar och vissa förändringar.

Det finns också pedagogiska frågor som hela tiden beaktas i en situation där förändringar uppstår, säger Oker-Blom.

- Man borde låta tjänstemän och politiker ta ställning utan att göra det till ett juridiskt hårklyveri.

Lovisa ska höra både föräldrar och barn inför indragningsbesluten, säger Oker-Blom. Hur man i praktiken kommer att göra det är ännu inte fastslaget.

- Det är inte säkert att vi hör alla, men det finns en del modeller för det här som bildningssidan har koll på. Vi försöker så gott vi kan beakta det som är bäst för helheten.

Rådhuset i Lovisa
Lovisa stad har problem med ekonomin, och därför måste vissa inbesparingar göras, konstaterar Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom. Rådhuset i Lovisa Bild: Yle/Fredrika Sundén Lovisa,lovisa stad

"Vi satsar mer än många andra gör"

Oker-Blom understryker att frågan inte bara handlar om pengar. Man utreder till exempel pedagogiska och logistiska frågor.

- Det är inte så att någon njuter av att stänga något överhuvudtaget. Det handlar om ganska många saker.

Föräldrar har uttryckt en oro över att barnen från Pernå kyrkoby skola inte ryms in i Forsby skola.

- Enligt mina uppgifter ryms de in. Men både när det gäller eventuella stängningar eller nya skolor så utgår vi från elevprognoser, som inte är säkra - utan det är uppskattningar.

Från föräldrahåll har kritik riktats mot det att skolstängningar inte går ihop med att Lovisa ska bli en av Unicefs barnvänliga kommuner 2020.

Jan D. Oker-Blom anser att Lovisa erbjuder en kvalitativ utbildning åt alla barn i staden.

- Vi satsar mer per elev än vad finländska kommuner i medeltal gör. Frågan om var skolan finns fysiskt är inte tillräcklig för att ifrågasätta vår satsning på barnen.

"Idealet skulle vara närskolor"

Oker-Blom säger ändå att han förstår att en lång skolväg aldrig är trevlig. Men han tycker att man måste avväga det mot ett hurdant kursutbud, en hurdan klasstorlek och ett hurdant antal lärare man får i stället.

- Idealet skulle förstås vara närskolor för alla, men det kräver volym. Vi är en så pass stor kommun med så pass få barn att det är omöjligt att ordna.

När det gäller frågan om en barnvänlig kommun vill Oker-Blom istället fokusera på två saker: kvalitet och att barnen inkluderas i beslutsfattandet.

- Unicefs program handlar om att bedöma hur diverse beslut som fattas i en stad påverkar barnen, och vilken effekt besluten har ur barnens synvinkel. Det gäller alla våra beslut, inte bara de beslut som direkt berör barnen.

Läs också