Hoppa till huvudinnehåll

Många fall av kikhosta vid Nylands brigad i Dragsvik

militär med packning invid lastbilar
Smittan har spridit sig bland beväringarna i Ekenäs. militär med packning invid lastbilar Bild: Yle / Monica Slotte Nylands brigad,försvarsmakten,Dragsvik, Raseborg,Terränglastbilar

Sammanlagt 13 beväringar vid Nylands brigad har fått diagnosen kikhosta. De var alla vaccinerade.

Centret för militärmedicin och hälsostationen i Dragsvik har vidtagit åtgärder för att bekämpa kikhostan.

Vaccinationen mot kikhosta ger ett 80-procentigt skydd. Samtliga smittade var vaccinerade mot kikhosta.

Risken för att smittan ska sprida sig utanför brigaden bedöms som liten eftersom vaccinationsgraden är hög i Finland.

Sjukdomen sprider sig genom droppsmitta och behandlas med antibiotika. Den sprider sig speciellt i skolor, daghem och på garnisoner där kontakten mellan människor är tät.

Kring 400 fall av kikhosta upptäcks i Finland varje år. Hos vuxna är symtomen ofta lindriga.

För barn under sex månader kan kikhosta vara livsfarlig. Till riskgrupperna hör också ovaccinerade barn och kvinnor i graviditetsvecka 36 eller mer.