Hoppa till huvudinnehåll

Nu är det enklare för studerande i Axxell att fortsätta till Novia

Staffan Bäckman och Oliver Höglund studerar vid Axxell.
Staffan Bäckman går skogsutbildningen i Axxell i Brusaby, Oliver Höglund studerar husbygge vid Axxell i Karis. Parallellstudierna vid Novia har gått bra för dem. Staffan Bäckman och Oliver Höglund studerar vid Axxell. Bild: Yle / Robin Lindberg Axxell

Studerande vid Axxell kan byta ut en del av studierna mot studier vid öppna yrkeshögskolan vid Novia. Via det här kan dörrarna öppnas till en studieplats vid Yrkeshögskolan Novia utan att behöva skriva urvalsprov.

För att kunna komma in i Novia på det här sättet måste studerande vid Axxell avlägga 30 studiepoäng med godkänt vitsord vid öppna yrkeshögskolan vid Novia. Dessutom krävs ett examensbetyg från Axxell.

Praktisk kunskap om yrket

En studerande vid Axxell får den praktiska kunskapen om yrket, säger examenshandledare Marina Karjanlahti vid Axxell i Karis.

Marina Karjanlahti, examenshandledare, Axxell.
Examenshandledare Marina Karjanlahti vid Axxell i Karis. Marina Karjanlahti, examenshandledare, Axxell. Bild: Yle / Robin Lindberg Axxell,marina karjanlahti

Det här är något som studerande vid gymnasiet helt saknar då de börjar sina studier vid Novia.

- Den elev som redan i grundskolan vet sin studieinriktning kan spara lite tid, säger hon.

Axxell och Yrkeshögskolan Novia inledde det här samarbetet hösten 2019 i liten skala. Fyra husbyggarstuderande i Karis och två studerande vid skogsutbildningen i Axxell Brusaby har börjat sina studier vid Novia i Raseborg. Under pågående hösttermin studerar de på heltid vid Novia.

Mjukstart till yrkeshögskolestudier

Staffan Bäckman går skogsutbildningen vid Axxell i Brusaby och planerar bli skogsbruksingenjör vid Novia. Studierna vid Novia har gått bra, säger han.

Det blir en mjukstart till yrkeshögskolestudier.

- Speciellt om man är fundersam eller oroar sig för hur man kommer att klara det, så är det här ett bra alternativ, förklarar han.

Oliver Höglund studerar husbygge vid Axxell i Karis och siktar på att bli byggnadsingenjör vid Novia. Också han tycker studierna vid Novia har löpt bra, trots att studierna där tar en hel del mera tid.

- Nog är det en betydligt enklare och mindre stressig möjlighet, jämfört med att skriva inträdesprovet.

Bra att slippa krångligt urvalsprov

Närvårdarstuderande kan byta ut 15 kompetenspoäng genom det här samarbetet med Novia. Jenni Sandberg studerar till närvårdare vid Axxell i Karis med inriktning på sjukvård och omsorg. Hon tänker att det kan vara ett bra sätt för dem som av någon anledning har svårt med urvalsprov.

Jenni Sandberg, studerande vid Axxell.
Jenni Sandberg studerar till närvårdare. Jenni Sandberg, studerande vid Axxell. Bild: Yle / Robin Lindberg Axxell,jenni sandberg

Hon gillar den här möjligheten att kunna fortsätta med sjukskötarstudier vid Novia i Åbo, trots att hon ännu inte bestämt sig för om hon ska bli sjukskötare.

- Det är en bra möjlighet att redan under yrkesskoltiden bekanta sig med sjukskötarstudier, anser hon.

Bra för Finlands ekonomi

Rektor Lena Johansson vid Axxell är glad för det här samarbetet med Novia.

- Den enskilda studeranden får verkligt fina studiemöjligheter och kan förkorta sin studietid.

Rektorb vLena Johansson vid Axxell.
Rektor Lena Johansson, Axxell. Rektorb vLena Johansson vid Axxell. Bild: Yle / Robin Lindberg Axxell,rektor lena johansson axxell

För statens ekonomi är det här också bra, förklarar hon.

- Ingen studerar dubbelt, studietiden blir kortare, man kommer snabbare ut i arbetslivet och bidrar till “Oy Suomi - Finland Ab:s” produktion.

En mental ribba rivs ner

En mental ribba rivs nu ner, säger lektor Mats Lindholm, utbildningsansvarig för byggmästar- och byggingenjörsutbildningen vid yrkeshögskolan Novia i Raseborg.

- Det här är ett sätt att avdramatisera steget vidare till yrkeshögskolestudier.

Studietiden kan förkortas mellan ett halvt och ett år, säger han.

Lektor Mats Lindholm, Novia
Lektor Mats Lindholm, Novia. Lektor Mats Lindholm, Novia Bild: Yle / Robin Lindberg Novia

Mats Lindholm ser fördelar med att det i Novia finns både studerande från gymnasium och yrkesskola.

- Konceptet är ett berikande komplement

Lindholms erfarenhet från höstterminen är att studerande från Axxell har en klart starkare studiemotivation än övriga studerande.

- Den starka studiemotivationen smittar av sig inom gruppen.

Lindholm uppskattar att ett trettiotal studerande från Axxell framöver på årsbasis börjar med öppna yrkeshögskolestudier vid Novia.

Samarbete på olika håll i landet

Det finns färdiga planer för hur studerande vid Axxell kan avlägga yrkeshögskolestudier för följande av Novias utbildningar, som har beteckningen “YH”.

I Novia i Raseborg är det frågan om utbildning till byggmästare, ingenjör - byggnads- och samhällsteknik, agrolog och skogsbruksingenjör. I Novia i Åbo är det frågan om utbildning till sjukskötare, hälsovårdare, tradenom och sjökapten.

Yrkeshögskolan Novia har under de senaste åren samarbetat med yrkesinstitut för att göra övergången från andra stadiet till yrkeshögskola smidigare.

För tillfället har Novia överenskommelser, förutom med Axxell, även med Optima, Yrkesakademin i Österbotten och Vamia.

Korrigering 2.1.2020 kl. 10.25. Ordet "studiepoäng" rättades till "kompetenspoäng".