Hoppa till huvudinnehåll

Svårt hitta kompetenta lärare inom småbarnspedagogik också i Sibbo och Lovisa - men inte lika kritiskt läge som i Helsingfors

Barns stövlar på rad
I Östnyland får alla svenskspråkiga barn dagvård på sitt modersmål. Arkivbild. Barns stövlar på rad Bild: Mikael Crawford/Yle Dagisbarn,dagis,daghem,stövlar,Vinterväder

I Helsingfors måste hälften av alla svenskspråkiga barn sättas i finskt daghem efter årsskiftet eftersom det är så stor brist på kompetent svenskspråkig personal. I grannkommunen är läget inte lika kritiskt.

- Vi har ett bra läge med kompetenta barnskötare och socionomer, men det är svårt att hitta kompetenta lärare inom småbarnspedagogik, säger Annette Lagerstam som är servicechef inom småbarnspedagogik i Sibbo.

I Sibbo har man kunnat erbjuda alla svenskspråkiga barn en svenskspråkig dagisplats.

Det är i princip möjligt för Helsingforsföräldrar att ansöka om dagisplats i Sibbo men det kräver förstås att Helsingfors går med på att betala.

Enligt Mervi Keski-Oja, chef för småbarnspedagogik i Sibbo, har det ännu inte kommit några förfrågningar av Helsingforsföräldrar om dagisplats i Sibbo.

- Det finns enstaka lediga svenskspråkiga dagisplatser, men inte i södra Sibbo, säger Keski-Oja.

Lättare leva som lärare i Lovisa än i Helsingfors

Ju längre österut man kommer, desto lättare tycks det vara för dagisarna att hitta kompetent svenskspråkig personal.

Sofia Hoff, chef för småbarnspedagogik i Lovisa, skriver under påståendet.

- Det tror jag också. Det är klart att det är betydligt mycket dyrare att leva i huvudstadsregionen än vad det är att leva här. Inom de här yrkena som inte är jättehögt betalda kan det vara svårt att få det att gå runt om du har höga levnadskostnader, säger Hoff.

Löneutvecklingen har varit positiv de senaste åren men det finns ännu utrymme för förbättring.

Ett barn leker vid en bilbana.
I Lovisa får de allra flesta barn en plats på daghemmet som är familjens förstahandsval. Arkivbild. Ett barn leker vid en bilbana. Bild: Malin Valtonen / Yle daghem,barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),Bilbana,Lojo,seela raita

Vad gäller svårigheter att hitta personal så anser Hoff att läget i Lovisa tillsvidare är bra.

I de allra flesta fall får familjen plats på daghemmet som är förstahandsvalet.

De som vill ha undervisning på svenska får det. De flesta daghemmen i Lovisa är tvåspråkiga.

- Vi har ganska långa avstånd mellan våra daghem och vi vill kunna erbjuda plats i närdaghemmet för alla familjer, därför är det blandgrupper på många ställen, säger Hoff.

Oroväckande förändring

I Lovisa är alla vakanser som lärare inom småbarnspedagogik fyllda. Det finns några obehöriga som sköter läraruppgifter, men de är kompetenta barnskötare med lång erfarenhet.

Sofia Hoff.
Enligt Sofia Hoff är det väldigt givande att få arbeta med barn. Arkivbild. Sofia Hoff. Bild: Yle/Katarina Lind lovisa stad

Enligt Hoff har man lagt märke till en oroväckande förändring när det gäller att försöka hitta lärare inom småbarnspedagogik.

- Det vi ser är att det inte är lika enkelt som förr att hitta lärare. Det är framför allt tydligt i antalet sökande. Då vi förut faktiskt kunde välja och vraka, så kan vi inte det mer, säger Hoff.

Hon tror att det finns flera olika orsaker till det här.

Behörighet

Pedagogiekandidaterna blir inte utexaminerade i den takt som skulle behövas och socionomerna väljer kanske andra jobb.

- Jag tror delvis att den här förändringen beror på att man har ifrågasatt socionomernas behörighet att arbeta som lärare. Det har kanske lett till att socionomerna, som egentligen har ett ganska brett arbetsfält, söker sig till andra områden, säger Hoff.

Enligt den nya lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft i september 2018 är socionom inom småbarnspedagogik en skild titel och för att få behörighet som lärare inom småbarnspedagogik krävs en kandidatexamen i småbarnspedagogik.

De socionomer som varit lärare inom småbarnspedagogik när lagen trädde i kraft, samt de som varit studerande då, behåller sin behörighet och kan också i fortsättningen jobba som lärare inom småbarnspedagogik.

- Vilka uppgifter socionomen har i förhållande till läraren är ännu ganska oklart. Men också de socionomer som har den formella behörigheten, kan uppleva att deras kompetens har ifrågasatts, säger Hoff.

Bättre rykte

Hon tycker dessutom att jobbet inom småbarnspedagogiken ofta lyfts fram i en alltför negativ dager.

- Media beskriver inte alltid småbarnspedagogiken som en attraktiv arbetsplats. Där skulle man kanske önska att media skulle lyfta fram också det som är positivt, roligt och givande med att arbeta inom småbarnspedagogiken, säger Hoff.

Det känner jag själv i alla fall, att det är jätteinspirerande att veta att man gör ett jätte, jätteviktigt jobb― Sofia Hoff, chef för småbarnspedagogik i Lovisa

Att jobba på dagis är ett krävande arbete, men det ger också en hel del.

- De som trivs, trivs av en anledning. Att arbeta med barn och få direkt feedback av dem ... det är jätteskojigt på många sätt och vis, säger Hoff.

Hon tycker dessutom att förändringarna som gjorts inom småbarnspedagogiken har lyft fram dess viktiga betydelse för samhället.

- Det känner jag själv i alla fall, att det är jätteinspirerande att veta att man gör ett jätteviktigt jobb, säger Hoff.