Hoppa till huvudinnehåll

Vaknar du av att soporna hämtas? Domstol slår nu fast att nattfriden får störas av sophämtning

Soppåsar i en bil.
I stora delar av huvudstadsregionen kan soporna hämtas vardagar mellan klockan 6 och 22. I Helsingfors centrum gäller mellan klockan 5 och 22. På lördagar och söndagar kan sophämtningen ske mellan klockan 7 och 21. Soppåsar i en bil. Bild: Yle/ Petra Ristola avfall,avfallshantering,sopbilar

Tidsgränserna för när det är tillåtet att ha oljud gäller inte för hämtning av sopor. Det här slår Helsingfors förvaltningsdomstol fast. En tidigareläggning av sophämtningen i huvudstadsregionen orsakade protester om att beslutet strider mot regler för nattfrid.

Mellan klockan 22 på kvällen och 7 på morgonen ska det vara så tyst som möjligt i en bostad. Social- och hälsovårdsministeriet har en förordning om det här och dessutom har kommunerna ofta egna regler.

I de nya föreskrifterna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen kan soporna hämtas på vardagar mellan klockan 6 och 22 och på lördagar och söndagar mellan klockan 7 och 21. I Helsingfors centrum kan soptömningen ske redan från klockan 5 på morgonen.

Miljönämnderna i Esbo och Vanda anser i ett besvär till förvaltningsdomstolen att föreskrifterna strider mot städernas miljöskyddsföreskrifter om att tystnad ska råda mellan klockan 22 och 7.

Förorsakade buller på över 100 decibel

Helsingforsregionens miljötjänster, som sköter sophämtningen, har i ett test i Helsingfors mätt ljudnivåerna som tömningen och lastningen förorsakade. I medeltal var ljudnivån omkring 80 decibel och som mest var den 112 decibel. Inne i bostäderna var nivån mellan 45 och 63 decibel.

Den högsta bullernivån enligt mätningarna är hög, påpekar stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion i Helsingfors i sitt besvär.

I social- och hälsovårdsministeriets förordning står att nivåer över 45 decibel inte får förekomma nattetid.

Motiveras med att sopbilarna ska slippa morgonrusningen

I Helsingfors centrum kan soporna tömmas flera gånger i veckan eftersom avfallsrummen är så små. Dessutom sker tömningen av olika slag av sopor skilt. Till exempel kan också glas- och metallavfall tömmas klockan 5 på morgonen i centrum av Helsingfors.

"Det förorsakar sannolikt buller som är ännu mer störande än annan soptömning. Och eftersom husen ligger så nära varandra kan tömningen vid ett hus störa sömnen hos invånare i ett annat hus", står det i besväret till domstolen.

Helsingforsregionens miljötjänster motiverar den tidiga sophämtningen med att sopbilarna då inte fastnar i morgonrusningen. Det här gör att trafiken löper lättare och att trafiksäkerheten och luftkvaliteten förbättras.

Strider inte mot lagen

Helsingfors förvaltningsdomstol anser att de tidsgränser som finns för när buller är tillåtet inte gäller för sophämtningen. Föreskrifterna för avfallshanteringen strider inte mot lagen fastän de är motstridiga med städernas miljöskyddsföreskrifter.

Bara för att soptömningen för enstaka bostäders del förorsakar buller som kan vara störande är föreskrifterna för avfallshanteringen inte lagstridiga, skriver domstolen i sitt beslut.

Beslutet gavs förra veckan.

De nya föreskrifterna om avfallshantering trädde i kraft den 1 mars 2019, med undantag av bestämmelser om tömningstider för sopkärl. De trädde i kraft i augusti 2019 efter att Högsta förvaltningsdomstolen gett tillstånd till det trots besvären, som nu alltså har behandlats.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen