Hoppa till huvudinnehåll

Över hälften av läkarnas arbetstid vid vårdcentralerna går åt till annat än patientmottagning: "Det är viktigt att upprätthålla en mångsidig arbetsbild", säger THL

Läkare undersöker ett barn med stetoskop.
Regeringen vill ha tusen nya läkare till vårdcentralerna för att uppnå målet med vårdgarantin. Läkare undersöker ett barn med stetoskop. Bild: Mostphotos barn (familjemedlemmar),sjukdomar,läkare,hälsovård

Recept, telefonärenden och möten tar upp merparten av läkarens arbetstid vid vårdcentralen. Det betyder att under hälften av arbetstiden går åt till regelrätt patientmottagning, visar en omfattande enkät från Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Enligt THL ingår en mängd olika uppdrag i vårdcentralernas arbete och därför är också läkarnas arbetsuppgifter mångsidiga.

– När man talar om primärvården är den här mångsidigheten nödvändig, säger Anu Niemi som är överläkare vid THL.

Annat patientarbete kan alltså förutom recept, telefonärenden och möten också vara vara exempelvis skolhälsovård och hälsovård i hemmen.

Hälsovårdspersonal talar i telefon.
Vårdcentralläkarnas arbetsuppgifter är mångsidiga. Telefonärenden är en del av jobbet. Hälsovårdspersonal talar i telefon. Bild: Mostphotos telefoner,hälsovård,sjukvård,sjukskötare,läkare

Regeringen vill ha tusen nya läkare: "De ska inte behöva ta emot patienter på löpande band"

I regeringsprogrammet står skrivet att man ska få icke-brådskande vård inom en vecka. Den här vårdgarantin skulle kräva tusen nya läkare till vårdcentralerna.

Niemi säger att det är just mottagningstider som behövs för att uppnå målet med vårdgarantin, men hon säger att det inte kan vara så att vårdcentralläkare endast arbetar med patientmottagning.

– Slutresultatet blir inte bra om alla resurser läggs på patientmottagning. Inom primärvården ingår många olika arbetsuppgifter och det krävs mångsidigt kunnande.

Hon säger alltså att det är viktigt att upprätthålla en mångsidig arbetsbild hos läkare.

– Speciellt unga läkare uppskattar en mångsidig arbetsbild som innefattar mottagningsjobb men också andra arbetsuppgifter.

Niemi säger att det är viktigt att antalet läkare är tillräckligt stort och att läkarna hinner satsa på sitt arbete.

– Arbetsbördan får inte bli för stor. Det är inte ändamålsenligt om läkarna har så mycket att göra att arbetet inte blir gjort ordentligt.

Unga läkare vill ha mångsidiga arbetsuppgifter

Tidigare i år rapporterades att de unga läkarnas förening, NLY, kräver att de under arbetstiden också skulle få koncentrera sig på andra uppgifter än att sköta patienter.

NLY säger att läkarna vill få en chans att utveckla sin kompetens och följa med den medicinska forskningen, och också delta som experter i utvecklandet av hälsovården.

Nästan hälften av läkarna studerar fortfarande

På vårdcentralerna arbetar också läkare som fortfarande utbildar sig. De studerar vid sidan av jobbet och behöver dessutom handledning i jobbet som läkare.

Det handlar alltså om läkare som nyligen har fått sin licentiat, vilket innebär att man har studerat i sex år. Sedan kan man studera sex år till och specialisera sig.

Handledning får ges endast av en specialiserad allmänläkare. Alltså en läkare som har specialiserat sig i allmänmedicin.

Ungefär en fjärdedel av läkarna vid vårdcentralerna är allmänläkare som inte har specialiserat sig. I vissa fall är andelen specialiserade läkare så liten att det leder till en tung arbetsbörda för dem.

– Då faller både handledningen av oerfarna läkare och vården av mer utmanande patienter på de specialiserade läkarna.