Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsinvesteraren Icon måste lägga ner verksamhet – Finansinspektionen har hittat allvarliga brister inom bolaget

ICON Corporations planerade bostadsområde i Riihimäki.
Bolaget har bland annat planerat ett område med nio höghus i Riihimäki. ICON Corporations planerade bostadsområde i Riihimäki. Bild: ICON Kiinteistörahastot Icon,Riihimäki,ICON Corporations

Icon Corporation måste upphöra att erbjuda fondandelar och att förvalta alternativa investeringsfonder på grund av brister, försummelser och förseelser som Finansinspektionen har upptäckt.

Enligt Finansinspektionen har Icon brutit mot flera av reglerna som gäller alternativa investerings­fonder.

Bland annat har bolaget gett osanna och vilseledande uppgifter, som har stridit mot god värdepappersmarknadssed, inte haft tillräcklig information om fonden tillgänglig för investerarna och försummat att meddela om väsentliga ändringar i dem.

Finansinspektionen anser dessutom att Icon Corporation har tillhandahållit investeringstjänster utan behörigt verksamhetstillstånd, och förbjuder bolaget att fortsätta tillhandahålla investeringstjänster.

Har marknadsfört fond till fel målgrupp

Icon är en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder, som har haft rätt att förvalta fyra alternativa investeringsfonder som placerar i fastigheter.

Tre fonder har beviljats undantagstillstånd att marknadsföra fonden till en begränsad grupp icke-professionella kunder.

Men enligt Finansinspektionen har Icon marknadsfört en fond till fel kundmålgrupp och därmed agerat i strid med villkoren för det undantagstillstånd som beviljats fonden.

Vite på fyra miljoner euro

Finansinspektionen anser att Icon inte längre fyller förutsättningarna för registrering som förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Icon måste alltså upphöra med att erbjuda fondandelar och att förvalta alternativa investeringsfonder samt att tillhandahålla investeringstjänster.

För att effektivera förbuden ställer Finansinspektionen ett vite på fyra miljoner euro.

Finansinspektionens beslut träder i kraft omedelbart, men beslutet har ännu inte vunnit laga kraft.