Hoppa till huvudinnehåll

Finansministeriet förutspår svagare tider för ekonomin – läget inom världsekonomin fortfarande osäkert

Mikko Spolander ler med en mapp under armen.
Den finanspolitiska uppmärksamheten borde riktas strikt till de strukturella förutsättningarna för ekonomisk tillväxt, säger Finansministeriets överdirektör Mikko Spolander. Mikko Spolander ler med en mapp under armen. Bild: YLE Finansministeriet (Finland)

Den ekonomiska tillväxten avtar till omkring en procent under de närmaste åren, förutspår Finansministeriet i sin ekonomiska översikt.

I år växer Finlands BNP med 1,6 procent, sedan blir det magrare år.

Enligt Finansministeriet växer den finländska ekonomin med 1,0 procent 2020, 1,1 procent år 2021 och med 1,2 procent 2022.

På medellång sikt mattas den ekonomiska tillväxten av till under en procent 2023-2024.

Den offentliga skulden väntas öka

Ministeriet bedömer att underskottet i de offentliga finanserna ökar år 2020 då de höjda utgifter som ingår i regeringsprogrammet träder i kraft.

Om man inte vidtar några nya åtgärder som främjar sysselsättningen och förbättrar produktiviteten inom den offentliga förvaltningen, kommer den offentliga ekonomin att gå med underskott även under de kommande åren, uppger Finansministeriet.

Enligt FM börjar den offentliga skulden så småningom öka i förhållande till bruttonationalprodukten. Ministeriet bedömer att det finns en risk att den överskrider 60 procent i början av 2020-talet.

Osäkert läge inom världsekonomin

Finansministeriet bedömer att läget fortfarande är osäkert inom världsekonomin, men att handeln långsamt kommer återhämta sig från och med 2020.

Inom euroområdet överskuggas utsikterna av det sårbara läget för den tyska industrin. I USA anses den snabbaste tillväxtfasen redan vara förbi. Samtidigt växer riskerna inom den kinesiska ekonomin.

Enligt ministeriet är tillväxten mycket svag inom världshandeln på grund av handelskonflikterna, konjunkturläget och den strukturella omvandling som pågår inom bilindustrin.

Handelsspänningarna mellan de stora ekonomierna bedöms kunna få oväntat stora indirekta konsekvenser för den finländska exporten.

Den privata konsumtionen växer

Den privata konsumtionen växer fortfarande år 2020, tror Finansministeriet.

Hushållens disponibla inkomster ökar tack vare höjningen av lönenivån och den fortsatt höga sysselsättningen. Ökningen av privata investeringar kommer däremot att avta. Det här gäller särskilt bostadsinvesteringar.

Antalet sysselsatta förutspås öka med 0,5 procent år 2020 och arbetslöshetsgraden sjunker till 6,5 procent. År 2022 bedömer ministeriet att sysselsättningsgraden kommer ligga på 73,6 procent.

Eftersom det finns färre arbetssökande per ledig arbetsplats väntas lönerna stiga. De nominella inkomsterna beräknas öka med 3 procent år 2020.

I tisdags kom Finlands Banks dystra prognos om den ekonomiska framtiden medan Danske Bank är mer optimistisk.