Hoppa till huvudinnehåll

Lokalt företag vill bygga småbåtshamn på Barckens udde i Ekenäs - staden tackar artigt nej

En flygbild över Södra viken i Ekenäs.
Barckens udde med en del av båthamnen i Södra viken i Ekenäs. En flygbild över Södra viken i Ekenäs. Bild: Hans-Erik Nyman Ekenäs,Västnyland,flygfotografering och -filmning,ekenäs centrum

Ett företag föreslår att staden Raseborg glömmer sina planer att muddra Södra viken och i stället låter företaget bygga en ny småbåtshamn på Barckens udde.

Stadens tekniska nämnd har bekantat sig med förslaget och tackat nej.

Företaget föreslår ny småbåtshamn

Det lokala företaget TN-Bryggan lämnade redan i början i november in en anhållan om att få arrendera vattenområdet vid Barckens udde av staden på 30 år.

Företagaren vill bygga en småbåtshamn med bryggplatser för stora och små båtar på Barckens udde.

Parkeringen ordnas enligt företagets plan på Ramsholmens parkering vid Snäcksundsvägen.

Företaget önskar att staden bygger en pontonbro från parkeringen till Fisktorget. Därifrån kunde man fortsätta till den nya båthamnen.

Vitsippor i en skog.
Vitsippor på Ramsholmens naturskyddsområde. Företaget föreslår att den nya småbåtshamnens parkering skulle finnas vid Ramsholmens parkeringsplats. Vitsippor i en skog. Bild: Helena Rosenblad \ Yle Ramsholmen,Ekenäs,Raseborg,naturen,vitsippa,vår

Staden kunde enligt TN-Bryggan också låta bygga en pontonbro mellan Fisktorget och Gåsören och vidare till Ramsholmen för att öka turismen på området.

Staden skulle så här slippa muddra Södra viken. I stället vill företaget att staden muddrar vid Barckens udde samt området mellan udden och Knipan.

Företaget lovar å sin sida bygga och underhålla bryggorna och sköta prissättningen samt uthyrningen och försäljningen.

Staden tackar nej

Tekniska nämnden bekantade sig med TN-Bryggans förslag på tisdagen (17.12).

Förslaget föll inte i god jord. Nämnden konstaterar att företagets förslag inte stämmer överens med stadens planer.

Ordföranden för nämnden, Werner Orre (SFP), säger att staden vill gå vidare med sina egna planer.

- Företagets förslag skulle innebära något helt annat. I praktiken skulle det skära av Södra viken, säger Orre.

Rullstol rullar över pontonbron i Sunnanvik, Vasa.
En pontonbro i Vasa. Företaget tycker att staden kan låta bygga en pontonbro mellan Ramsholmens parkering och Fisktorget. Rullstol rullar över pontonbron i Sunnanvik, Vasa. Bild: Yle/Rolf Granqvist rullstolar,pontonbro,rörelsehindrade,Vasa,sunnanvik

Lång väntan

Staden har länge planerat muddra i Södra viken för att båtar ska kunna röra sig där också i framtiden.

Stadens tidigare tillstånd för muddring förnyades flera gånger men löpte till slut ut i och med att staden aldrig hade råd att verkställa muddringen.

Nu har staden ansökt om och fått ett nytt muddringslov av regionförvaltningsverket.

Pengar för muddringen fanns reserverat i förslaget till nästa års budget men i den godkända budgeten är pengarna strukna.

Nu är tanken att förbättringen börjar först 2022. Hela projektet beräknas kosta 3,5 miljoner euro.

Regionförvaltningsverkets lov från i mars kräver att projektet påbörjas senast 2022. Det bör vara färdigt senast 2025.

Stadens plan nu är att muddringen samt förbättringen av befintliga kajkanter börjar 2022 och avslutas 2024.

Barckens udde ligger nära Södra viken i Ekenäs.