Hoppa till huvudinnehåll

Borgå stad backar efter invånarprotester – ändrar planeringen av Västra Mannerheimleden

Flygbild över Borgå.
Området som lämnas utanför planeringsarbetet ligger till vänster i bilden. I förgrunden korsningen mellan Västra Mannerheimleden och Helsingforsvägen. Flygbild över Borgå. Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko Borgå,Borgåflygbild västra infarten

Åtta småhus i övre Näse, mellan Kanoniärvägen och Helsingforsvägen, berörs inte längre av den pågående planeringen av området.

Småhusägarna i övre Näse kan nu andas ut. Borgå stad har lyssnat till deras synpunkter och oro.

Staden meddelar i dag i ett pressmeddelande att planeringen av Västra Mannerheimleden ändras på grund av invånarresponsen.

Planen uppdateras nu så att småhusområdet lämnas utanför visionen och den kommande dispositionsplanen.

Målet är att Västra Mannerheimleden får en ny anslutningsparkering och blir en lång parkgata kantad av höga våningshus. En del av våningshusen var tänkta att placeras på det nuvarande småhusområdet.

En bred flerfilig gata med trafikljus och höghus på den högra sidan.
Visionerna för Västra Mannerheimleden är nästan utopistiska. Någonting som liknar den här synen kan i framtiden möta den som kör in i staden från Helsingforshållet. En bred flerfilig gata med trafikljus och höghus på den högra sidan. Bild: Borgå stad/OlaDesign Borgå,arkitektbild mannerheimleden

Då Borgå stad presenterade planerna för centrum och Västra Mannerheimleden, på en invånarkväll i november, intervjuade Yle Östnyland bekymrade småhusägare.

- På vårt bostadsområde i övre Näse skulle åtta småhus bli under de här nya höghusen och staden har inte informerat om det här, säger Patrik Smedberg.

Han och flera grannar hade kommit till invånarkvällen för att stå upp för det egna bostadsområdet.

Redan under invånarkvällen gav staden löften om att beakta invånarnas kritik.

Staden ber om åsikter

Enligt stadsplaneringschef Dan Mollgren och biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz ska husägarna i Näse inte vara oroliga.

- Det ska göras detaljplanering innan det händer några sådana här förändringar. Inte är det vår vilja att gå in på privat mark om ägarna inte är med på det, säger von Schoultz.

Enligt Mollgren funderade man på att lämna bort höghusen i övre Näse ur planstommen just eftersom man där rör sig på privat mark.

Något som Borga stad nu bestämt sig för att göra.

Staden vill ännu få in åsikter om dispositionsplanen fram till den 7 januari, antigen som e-post till registratorskontoret eller via applikationen Team Borgå.

Läs också