Hoppa till huvudinnehåll

Statliga myndigheter sågar planläggningen för datacentral i Hangö

Fiberkablar mot en suddig bakgrund.
Också Hangö stad hoppas att en datacentral kunde etablera sig i staden. Fiberkablar mot en suddig bakgrund. datacentraler,information,serverhallar

Hangö stad har slarvat i planläggningen för Koverharområdet. Det anser den övervakande statliga myndigheten som nu har lämnat in ett besvär till domstolen mot detaljplanen.

De statliga myndigheterna tycker att Hangö endast har utgått från att det är en datacentral som kan bli aktuell i Koverhar och glömt bort att den nya planen tillåter också andra verksamheter.

Staden har därför inte har utrett trafikfrågorna ordentligt anser NTM-centralen.

Dessutom ska staden inte ha beaktat de risker som det innebär att nya industrier placeras i närheten av andra fabriker och värmecentraler.

En visualisering av byggnader uppifrån.
Så här kunde det se ut ifall en datacentral byggdes i Koverhar. En visualisering av byggnader uppifrån. Bild: Hanko Data Parks datacentraler,Visualisering,Hangö,Koverhar,koverhar datacentral

Detaljplanen gör det möjligt att bygga en datacentral i Koverhar.

Det är frågan om ett drygt 50 hektar stort område som Hangö stad äger.

Området ligger norr om korvskinnsfabriken Visko Teepak. Områdets nordöstra gräns löper vid järnvägen, den västra gränsen vid högspänningslinjen och den södra gränsen är Viskovägen som leder till Koverhar.

Staden: De har fel

Det är Nylands närings-, trafik- och miljöcentral som i egenskap av statlig myndighet har i uppgift att övervaka kommunernas planläggning. Planläggningen ska vara i samklang med lagens krav och de gemensamma målsättningar som finns för landskapet och hela landet.

Hangö stad godkände en detaljplan för Koverhar i september. En generalplan för Lappvik och Koverhar är under arbete.

Generalplanen är till sin natur mer allmän men den ska styra innehållet i detaljplanen. Så egentligen borde staden ha gjort en generalplan först. Det här är en av sakerna som NTM-centralen anser ha gått fel till.

Vägskylt med texten Koverhar
Förändringarna har varit stora i Koverhar sedan stålverket gick i konkurs i början av 2010-talet. Vägskylt med texten Koverhar Bild: YLE / Linus Westerlund Hangö,Koverhar,trafikmärken,vägskylt

Hangö stad svarar det är omöjligt att gå igenom alla tänkbara alternativ när man planlägger. Men trafikfrågan har enligt Hangö stad utretts.

Staden menar också att man visst har hört Säkerhets- och kemikalieverket Tukes om riskerna som grannfabrikerna kunde innebära och att verket inte hade något att anmärka.

Hangö stadsstyrelse säger (16.12) i sitt utlåtande till förvaltningsdomstolen att domstolen bör förkasta NTM-centralens besvär eftersom det saknar grund.

I bakgrunden för planen ligger stålfabriken FN-Steels konkurs i början av 2010-talet. Stålverket i Koverhar var en stor arbetsgivare och viktig för hela Lappvikområdet. Konkursen var ett hårt slag mot Hangö.

Staden köpte senare området och har sedan dess försökt skapa förutsättningar för nya verksamheter och jobb i området.

Några år senare meddelade också SSAB att företaget stänger sin stålfabrik i Lappvik.

Datacentralsområdet ligger i Lappvik i närheten av riksväg 25 och Hangö-Hyvingebanan.