Hoppa till huvudinnehåll

UPM i Jakobstad satsar – "Vi producerar mer och effektivare"

Simon Fagerudd, direktör på UPM i Jakobstad.
Simon Fagerudd, direktör på UPM i Jakobstad. Simon Fagerudd, direktör på UPM i Jakobstad. Bild: Yle/Joni Kyheröinen UPM,simon fagerudd

Vår storhetstid är nu. Det säger Simon Fagerudd, direktör på UPM i Jakobstad. Man har precis byggt en ny mätstation och en av flislinjerna förnyas som bäst.

Den nya mätstationen för långtradare finns strikt taget utanför själva fabriksområdet. Detta för att få trafiken att löpa smidigare.

Kring 200 långtradare med trä kommer till fabriken dagligen. Till det ska läggas 60 tågvagnar med virke dagligen.

Den nya mätstationen för virkestransporter vid UPM i Jakobstad.
Såhär ser den nya mätstationen ut. Den nya mätstationen för virkestransporter vid UPM i Jakobstad. Bild: Yle/Joni Kyheröinen UPM,jakobstad

Den gamla stationen var dessutom uttjänt och teknologin behövde uppdateras.

- Nu kan vi också väga in större fordon än tidigare, när väl broar och vägar är i sånt skick att det lyckas, säger Fagerudd.

Utöver detta ska fabrikens björklinje få en uppdatering. Det jobbas med den som bäst och klart ska allt vara till sommaren.

Bra åtgång på cellulosa

Fagerudd ser med förhoppning på framtiden.

- Vi producerar allt vad det går och cellulosan har bra åtgång på världsmarknaden.

Hur ser du på skogsindustrin överlag i Finland?

- Vi har bra produkter och det finns efterfrågan. Ute i världen ersätts fossila produkter med förnyelsebara och då ligger cellulosan rätt i tiden.

"Storhetstiden är nu"

Jakobstads fabrikers storhetstid, åtminstone vad gäller antalet anställda, ligger rätt långt tillbaka i tiden.

Men Fagerudd har en lite annan syn på saken.

- Jag vill påstå att storhetstiden är nu. Vi producerar mer än tidigare och vi gör det effektivare.

Så producerar ni enligt er maxkapacitet?

- Vi har en kapacitet på 800 000 ton per år och det är ungefär det vi ligger på.

Inget konkret om utbyggnad

För något år sen var det tal om en möjlig investering i att utöka produktionskapaciteten. Det blev ändå inget av det.

Finns det sådana funderingar nu?

- Vi gör vårt bästa för att ta hand om fabriken så att den är konkurrenskraftig och att den har välfungerande teknik.

Men inga konkreta planer på att bygga ut?

- Våra planer är att klara av att producera 800 000 ton per år. Vi håller oss till det, säger Fagerudd.

I dagsläget jobbar 389 personer på UPM i Jakobstad (= cellulosafabriken, sågen vid Alholmen och UPM Metsä).

Största delen av cellulosan som produceras i Jakobstad exporteras, även om största kunden är BillerudKorsnäs pappersfabrik som finns på samma fabriksområde. En fjärdedel av cellulosafabrikens produktion går dit.

Biodiesel i Villmanstrand och Kotka

Inget konkret att berätta om utbyggnad av kapaciteten i det här skedet alltså.

UPM har en fabrik för biodiesel i Villmanstrand och nu funderar man på att kanske bygga en ny i Kotka.

Men inte i Jakobstad, betyder det här att man är i "offside" här?

- UPM i Jakobstad har en ny mätstation och björklinjen förnyas, så fabriken utvecklas hela tiden och Jakobstad är fortfarande en central ort för UPM:s cellulosaverksamhet, säger Sari Hörkkö.

Hörkkö är intressentgruppsdirektör för UPM:s affärsområde för cellulosa.

Fortfarande öppet med St1:s bioetanolfabrik

2016 offentliggjorde St1 planer på att bygga en bioetanolfabrik på fabriksområdet i Jakobstad.

På sommaren 2017 pratades det om att den möjliga fabriken kunde stå klar 2020.

Nu säger Patrick Pitkänen på St1 att man fortfarande jobbar på en lösning.

- Målet var att vi nu vid årsskiftet skulle ha det rätt klart men det behövs mer arbete, säger Pitkänen.

Inget är uteslutet, det finns alltså fortfarande en möjlighet att det byggs en bioetanolfabrik på fabriksområdet i Jakobstad.

I Kajana har man redan byggt en bioetanolfabrik och enligt planerna skulle man först utvärdera hur den fungerar före man går vidare med investeringsbeslutet för Jakobstad.

- Det är ännu på hälft i Kajana. Men inga projekt har avslutats, de har bara dragit ut på tiden, säger Pitkänen.

Tillräckligt med virke i skogarna

Skog är det inte brist på i Finland, brukar det heta. Men hur är det riktigt med den saken?

Räcker virket till på det område som betjänar fabriken i Jakobstad?

- Det gör det. Det går att öka virkesuttaget ytterligare. Det är ännu långt upp till hållbarhetsgränsen, säger Fagerudd.

Endast mellan 5 och 10 procent av det som fabriken brukar är importerat trä. Resten kommer från finska skogar.

- Finlands skogstillgångar är större än någonsin och skogarna växer mer än någonsin, menar Janne Kiiliäinen, regionchef på UPM Metsä.

Hur ser det då ut på det här området?

- De österbottniska landskapens tillgångar är goda, säger Kiiliäinen.

Ingen ny fabrik i Kuopio

På torsdagen kom beskedet att Finnpulp inte fick tillstånd att bygga en massafabrik i Kuopio.

Men vad händer om det byggs en eller flera fabriker till i landet?

- Nå varje fabrik ökar ju givetvis på efterfrågan, på det håll i landet där investeringen görs, nöjer sig Kiiliäinen med att konstatera.

Utsläppen minskar

UPM i Jakobstad framhåller gärna sina satsningar på att bli mer miljövänliga.

Siffror som man visar upp säger att de fossila koldioxidutsläppen minskat med 61 procent sedan 2009 och att utsläpp i vattnet som orsakar biologisk syreförbrukning minskat med 74 procent under samma tid.

Av virket som används i produktionen består 88 procent av certifierat virke.

- Vi har ett förnyelsebart råmaterial, en produktion där 99 procent av de bränslen som används är förnybara och produkter som går att återanvända, summerar Fagerudd.

UPM i Jakobstad.
UPM i Jakobstad. Bild: Yle/Joni Kyheröinen UPM,cellulosafabrik

Stort intresse för att jobba på fabrik

Hur ser det då ut med återväxten bland personalen? Finns det intresse för att jobba på cellulosafabrik?

- Det verkar det finnas. Som exempel fick vi över 200 sökande när vi annonserade ut fyra läroavtalsplatser.

Och mer arbetskraft behövs. Under de kommande 10-15 åren har hälften av den nuvarande personalen gått i pension.

Fabriken i Uruguay företagets största satsning någonsin

På plats i Jakobstad på torsdagen var också Sari Hörkkö, intressentgruppsdirektör för UPM:s cellulosa-affärsområde.

Hon berättade om läget med UPM:s nya fabrik i Paso de los Toros i Uruguay, företagets största satsning genom tiderna.

Man satsar totalt 2,7 miljarder amerikanska dollar på fabriken, 280 miljoner på en cellulosaterminal vid hamnen i Montevideo och 70 miljoner på lokala projekt.

Sari Hörkkö, intressentgruppsdirektör för UPM:s cellulosa-affärsområde, och Simon Fagerudd, direktör på UPM i Jakobstad.
Sari Hörkkö och Simon Fagerudd. Sari Hörkkö, intressentgruppsdirektör för UPM:s cellulosa-affärsområde, och Simon Fagerudd, direktör på UPM i Jakobstad. Bild: Yle/Joni Kyheröinen UPM,sari hörkkö

En satsning som inte endast fått beröm. Det har bland annat höjts kritiska röster om fabrikens inverkan på miljön och om eukalyptusplantagerna verkligen fungerar som kolsänkor.

Hur passar en dylik satsning in i dagsläget med tanke på klimatförändringen?

- Fabriken producerar produkter av förnybart råmaterial, vars efterfrågan ökar i världen. Fabriken är säker och använder den nyaste tekniken, säger Hörkkö.

Man har ifrågasatt miljövänligheten, till exempel vad gäller Rio Negro-floden som löper intill fabriken.

Vad säger du om det?

- Det har gjorts en omfattande utvärdering av fabrikens miljöpåverkan och Uruguays myndigheter har strikta utsläppskrav. Fabriken kommer att uppfylla kraven, säger Hörkkö.

Artikeln uppdaterad 20.12 med information om UPM:s biodieselsatsningar, Sari Hörkkös kommentar om fabriken i Jakobstad och St1:s kommentar om bioetanolfabriken