Hoppa till huvudinnehåll

Skärgårdshavet har minst undervattensbuller – men under semestertider ökar ljudnivåerna

En västremmare i ett blått, somrigt skärgårdshav. Några sjöfåglar guppar längre ut på vattnet.
Finlands miljöcentral mätte ljudnivåerna under ytan i Skärgårdshavet mellan slutet av maj och början av augusti. En västremmare i ett blått, somrigt skärgårdshav. Några sjöfåglar guppar längre ut på vattnet. Bild: Amanda Vikman/Yle skärgårdar,hav

I Skärgårdshavet verkar det förekomma betydligt mindre buller under ytan än till exempel i havet utanför Vasa eller Helsingfors. Det här visar en mätning som Finlands miljöcentral har gjort.

Bullermätningar har tidigare gjorts ute på det öppna havet. Men nu ville man undersöka hur höga ljudnivåerna är i Skärgårdshavet på sommaren när båttrafiken är livlig. Det här är första gången som man mätte undervattensljudet i Skärgårdshavet.

I somras gjorde Finlands miljöcentral (Syke) mätningar halvvägs mellan Enskär och Utö samt utanför Vasa. På sommaren 2017 gjordes motsvarande mätningar utanför Helsingfors.

– I Skärgårdshavet förekom betydligt färre ljudtoppar och de var också lägre till styrkan, säger biträdande professor Okko Outinen från Syke.

Utanför Helsingfors överskreds gränsen på 120 decibel flera gånger om dagen, på många olika mätningsställen.

I Skärgårdshavet fanns det dagar då de högsta ljudtopparna inte ens överskred 100 decibel. Ibland fanns det överhuvudtaget inga bullertoppar.

Också bakgrundsljuden var ofta tiotals decibel lägre i Skärgårdshavet än i Helsingfors.

Mätinstrumenten var placerade på lugnare ställen i Skärgårdshavet

Okko Outinen påminner ändå om att mätinstrumentens placering påverkar resultatet. I Skärgårdshavet valde man medvetet en plats där inga stora fartyg rör sig.

– I mätresultaten från Helsingfors och Vasa kan man se att mätarna varit i närheten av fartygsfarleder. Bullret här förekommer oftare och är betydligt kraftigare, säger Outinen.

Han tror att man hade nått höga ljudnivåer också i Skärgårdshavet om mätarna hade placerats närmare de stora farlederna.

Orsaken till att man inte gjorde det var att man i den här undersökningen ville utreda om det i skydd av skärgården finns tystare områden där ljuden filtreras.

Bullret ökade i juli

Även om fartygstrafiken orsakar mest buller under vattenytan, bidrar också båtliv, färjetrafik och övrig rekreationsaktivitet, till exempel vattenskotrar, till oljudet.

– På skärgårdshavet lade man märke till mer högfrekventa ljud som är typiska för utombordsmotorer, berättar Outinen.

Mätningarna i Skärgårdshavet gjordes mellan slutet av maj och början av augusti. Ljudtopparna ökade klart i juli. Det kan bero på att nöjesåkningen ökar under perioden då många har semester.

Oklart hur buller påverkar havets organismer

Det finns fortfarande ganska lite forskning om hur undervattensbuller påverkar organismerna i havet.

Skyddskommissionen för Östersjön Helcom har slagit fast tröskelvärden för en del fiskars och organismers hörsel. Med hjälp av värdena kan man få reda på hurudana ljud organismerna hör. Det betyder ändå inte nödvändigtvis att ljuden påverkar dem.

kampela veden alla
Hur påverkar buller den här flundran och andra havsorganismer? Det är fortfarande ganska oklart. kampela veden alla Bild: Yle/Hannamari Luukkanen flundra,Östersjön

– Ljuden kan inverka på organismernas beteende: till exempel på vandringsbeteendet eller förökningen. Bullret kan också överrösta viktiga signaler som organismerna använder för att orientera sig eller för att kommunicera. Det är också möjligt att organismerna drabbas av fysiska hörselskador, men för tillfället har vi tyvärr ingen kunskap om dem, säger Outinen.

Enligt Outinen är det möjligt att organismerna söker sig till andra områden om bullernivån är för hög. Om så redan har skett är omöjligt att säga.

Forskningen fortsätter nästa år

Finlands miljöcentral har följt med ljudnivåerna under ytan ute på öppet hav sedan 2013. Men längs kusten är mätningarna ännu i startgroparna.

Tanken är att man nästa år ska placera ut ytterligare 3–5 mätare nära kusten. Sedan ska man årligen kunna följa med utvecklingen.

– Sjunker nivån, stiger den eller förblir den oförändrad. Om den stiger över ett visst värde så funderar vi vad man kan göra åt saken, förklarar Outinen.

Ännu är det inte fastslaget var de nya mätstationerna ska placeras. Men sannolikt kommer en att placeras mellan Kotka och Helsingfors, en i Bottenhavet och en i Bottenviken.

Artikeln är en omarbetning av Yle Uutisets artikel Vedenalaista melua mitattiin rannikkoalueilla – Saaristomerellä selvästi hiljaisinta, mutta lomakausi kasvatti melumäärää skriven av Paula Collin.