Hoppa till huvudinnehåll

Helsingforsläkare får 1 000 euro mer i månaden från och med januari – "De är överbelastade och jobbar hårdare än tidigare", säger chefsläkare

Sairaanhoitaja käytävällä, Uusi lastensairaala, Helsinki, 8.7.2019.
Sairaanhoitaja käytävällä, Uusi lastensairaala, Helsinki, 8.7.2019. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare,närvårdare,närvårdare (grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen)

I Helsingfors har läkarbristen blivit så pass påtaglig att man nu vill locka läkare med ett tillägg på 1 000 euro i månaden. För tillfället jobbar läkarna mer än tidigare och är hårt belastade, säger stadens chefsläkare.

Från och med årsskiftet ska alla läkare som jobbar heltid med patientarbete på hälsocentraler i Helsingfors få ett tillfälligt uppdragstillägg på 1 000 euro i månaden. Också nyanställda läkare ska få tillägget.

Målet är att få bukt på läkarbristen och erbjuda Helsingforsborna bättre tillgång till icke-brådskande vård. Också grundlönen höjs med 250 euro i månaden, i enlighet med stadens löneprogram.

- Arbetsbilden och belastningen är i nuläget mycket hög för läkare eftersom vi inte har tillräckligt med personal. Uppdragstillägget fungerar som kompensation för belastningen, säger hälsostationernas chefsläkare Timo Lukkarinen.

Läkarna är enligt Lukkarinen samvetsgranna och arbetar i hård takt.

- Läkarbristen är just nu värre än under de två senaste åren, men trots det har våra resultat inte påverkats. Det innebär att de läkare vi har jobbar hårdare än tidigare.

1 000 euro mer i månaden kanske hela året

Lukkarinen har fattat beslutet om uppdragstillägg i samråd med social- och hälsovårdsektorns chef och personalchef. Planen är att tillägget ska betalas åtminstone fram till slutet av juni.

- Vi ska se hur läget ser ut i vår. Om det inte skett någon förbättring så är vi redo att betala tillägget hela året ut. Men om år 2021 vågar jag inte säga något ännu, säger Lukkarinen.

Samtidigt ska staden också skapa nya läkartjänster. Ungefär 20 nya tjänster planeras till hälsostationerna och inremedicinska polikliniken. Främst behövs det hälsostationsläkare, men också specialiserade läkare.

- Får vi alla tjänsterna fyllda så blir arbetsbördan rimligare. Då kommer tillägget antagligen inte att vara avgörande längre, resonerar Lukkarinen.

Lukkarinen är inte orolig över att nyanställda läkare ska sluta då uppdragstillägget dras in. Han tror att läkarbristen handlar mer om arbetsmiljön än om lönen och att det kommer finnas mer intresse att jobba i Helsingfors om jobbet blir mindre belastande.

Sjukskötarnas lön höjs med 70 euro

En av orsakerna till att läkarna är belastade anser Lukkarinen vara att det knappt finns några "lätta" patienter.

- De lätta patienterna använder servicesedlar för att fara till den privata sidan. I och med det blir jobbet också tyngre för sjukskötarna.

På skötarsidan är ändå rekryteringsbehovet mindre, men även där har man i viss mån ökat personalmängden.

- Läkarbristen påverkar sjukskötare i den mån att de får ta emot kritik från missnöjda kunder. Men vi råder inte bot på läkarbristen genom att höja skötarnas löner, säger Lukkarinen.

Vid årsskiftet höjs sjukskötarnas löner i Helsingfors med 70 euro. Mer än så var inte enligt Lukkarinen möjligt.

"Många läkare känner inte till att det finns jobb i Helsingfors"

Helsingfors ska också börja rekrytera mer aktivt från övriga delar av landet och inte bara fokusera på nyutexaminerade från Helsingfors universitet.

- Det är intressant att många läkare inte ens vet att det finns många jobb i Helsingfors. Nu satsar vi på att rekrytera från andra universitet än bara Helsingfors genom att t.ex. erbjuda tjänstebostäder till läkare.

Just de höga levnads- och boendekostnaderna i Helsingfors är något som Lukkarinen tror att kan ha orsakat läkarbristen.

- Man hittar bättre löner bara en bussresa bort.

Lukkarinen har märkt att det är få som söker jobb på hälsostationer.

- Man vill helt klart undvika underbemannade arbetsplatser. Finns det bara någon enstaka ledig tjänst på till exempel en hälsostation så har vi däremot många sökande, säger han.

Tillägget på 1000 euro kommer från sektorns personalbudget.

- Istället för att osystematiskt försöka fixa läkarbristen, t.ex. genom hyrläkare, så betalar vi mer till våra nuvarande läkare så att de vill stanna kvar - och så lockar vi samtidigt nya arbetstagare.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen