Hoppa till huvudinnehåll

Grannarna säger nej tack till smådjurskrematorium i Hindhår

Bild från en kyrkogård för djur. I fokus är en grav med en stenstaty aven sovande hund med vingar.
Alla har inte möjlighet att begrava sina husdjur. Då kan kremering vara ett alternativ. Hittills har det inte funnits något smådjurskrematorium i Borgå. Arkivbild från djurkyrkogården i Helsingfors. Bild från en kyrkogård för djur. I fokus är en grav med en stenstaty aven sovande hund med vingar. Bild: Tiina Jutila / Yle sällskapsdjur,döden,Helsingfors centralpark,Britas,djurkyrkogård,Pet cemetery,Döden av husdjur

Snart kan det finnas ett smådjurskrematorium i Hindhår i Borgå. Många husdjursägare ser det här säkert som en god nyhet, men grannarna intill det planerade krematoriet är av annan åsikt.

Här och var finns spår efter hästskor på den leriga sandvägen. Nu och då kör en bil sakta förbi. Här, i skogsbrynet vid den slingrande Utegårdsvägen, planeras ett krematorium för smådjur.

Planerna på smådjurskrematorium

Smådjurskrematoriet skulle bestå av en separat mottagningsbyggnad och en flyttbar förbränningsanläggning. I den skulle det finnas en förbränningsugn och en oljecistern som försetts med en avrinningsbassäng.

Verksamheten är för viss tid och skulle pågå i fem år. Anläggningen skulle i regel vara i gång mellan mellan klockan 8 och 18 under vardagar och man skulle genomföra i medeltal en eller två kremeringar per dag.

Anläggningen skulle årligen producera cirka ett ton aska varav kunderna tar hem största delen. Kvar på anläggningen blir 250-300 kilogram aska som kan grävas ner i skogen som jordförbättringsmedel.

En privatperson planerar bygga krematoriet och har ansökt om miljölov. Fram till den 2 januari kan allmänheten framföra anmärkningar och åsikter om planerna.

En kungörelse samt själva miljölovsansökan och andra dokument finns att läsa på stadens webbsida.

Miljölovsansökan behandlas av byggnads- och miljönämnden i Borgå, antagligen i februari eller senare under vårvintern.

Smådjurskrematoriet kan sätta i gång med sin verksamhet efter att ett godkänt miljölov har blivit lagkraftigt. Det sker inom 30 dagar efter beslutet, om ingen överklagar.

Personen som planerar bygga anläggningen har ansökt om miljötillstånd och väntar nu på att ansökningen ska behandlas. Fram till den 2 januari kan allmänheten bekanta sig med planerna och ansökningen på stadens webbsida.

Smådjurskrematoriets två närmaste grannfastigheter ligger på 60 respektive 80 meters avstånd.

Den ena av dem är Kristina Lindströms och hennes familjs fritidshus. Hon är professor i hållbar utveckling vid Helsingfors universitet och har en del synpunkter särskilt på miljöaspekterna med planerna.

- Ansökningen är bristfälligt gjord och anläggningen bristfälligt planerad, säger Lindström.

Spår efter två hästskor och en känga på en lerig sandväg.
Hästar rör sig ofta längs Utegårdsvägen eftersom Boe gård ligger nära. Spår efter två hästskor och en känga på en lerig sandväg. Bild: Yle / Mira Bäck Hindhår,vägar,skogar,hästsko,hästspår

Hon är till exempel orolig för att förbränningen av döda djur ska medföra luktproblem, särskilt eftersom man inte planerar använda något luftfilter i förbränningsugnen.

En förutsättning för att få miljötillstånd är att verksamheten inte utsätter den närmaste bosättningen för sanitär olägenhet till exempel genom småpartiklar, rök eller lukt.

Varför här?

- Borgå profilerar sig som en väldigt miljö- och klimatvänlig stad och man talar om hur man ska bli klimatneutral år 2030 och om cirkulär ekonomi, säger Lindström.

Enligt planerna för krematoriet ska ugnen värmas upp med olja och mottagningsbyggnaden med el. Enligt Lindström är det slöseri att inte ta tillvara värmen som förbränningen av djurliken ger.

- Det är helt emot de idéer som kommer fram i klimatprogrammet, säger Lindström.

Temperaturen är så hög att det inte borde bli för mycket småpartiklar kvar― Miljövårdsinspektör Minna Ahlqvist

Lindström förstår att människor i tätorter måste ta hand om sina döda djur, men hon tycker att anläggningen borde byggas närmare centrum om den ändå inte förorsakar några olägenheter för omgivningen.

Lindström har själv skickat in en anmärkning på ansökningen om miljötillståndet till staden. Hon har också skrivit under en namninsamling som en annan granne har satt i gång.

Sammanlagt 49 personer hade skrivit under namninsamlingen innan den lämnades in till staden tisdagen den sista december.

Trafik och lukt

Milövårdsinspektör Minna Ahlqvist är på semester då Yle Östnyland ringer upp henne. Hon vet inte hur många anmärkningar och åsikter som framförts om tillståndsansökningarna hittills, men innan jul hade det kommit in en.

- Men troligen kommer det flera eftersom det är många som har ringt mig, säger Ahlqvist.

Det som folk oftast tagit upp med Ahlqvist är eventuella rök- och luktolägenheter samt det att krematoriet skulle föra med sig mer trafik längs Utegårdsvägen.

En högerkurva på en lerig sandväg. På båda sidor om vägen gran- och tallskog.
Krematoriet planeras i skogen invid Utegårdsvägen. Den exakta adressen är lite oklar. En högerkurva på en lerig sandväg. På båda sidor om vägen gran- och tallskog. Bild: Yle / Mira Bäck Hindhår,vägar,skogar,utegårdsvägen

Det är frågan om en privat väg och invånarna har bildat ett väglag för att sköta underhållet.

- Trafiken kan vi inte ta ställning till i miljötillståndet, säger Ahlqvist.

I ansökan om miljötillstånd står det att verksamheten inte kommer att orsaka några luktproblem.

- Exakt samma ugn är i bruk på några ställen i Finland. Temperaturen är så hög att det inte borde bli för mycket småpartiklar kvar, säger miljövårdsinspektör Minna Ahlqvist.

Bara handtvätt

En annan sak som Kristina Lindström tar upp i sin anmärkning är att man inte planerar bygga något avlopp i anslutning till krematoriet.

I mottagningsbyggnaden kommer det att finnas vatten för handtvätt. Vattnet transporteras dit och bort i en tank.

Lindström hänvisar till att det enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om godkännande av förbränningsanläggningar behövs utrustning för renhållning och desinfektion ifall kadavren bär på smittsamma mikrober.

En man står bakom en bardisk. Framför sig har han ett par glasögon och en kassa-apparat.
Bybor som inte bor precis invid det planerade smådjurskrematoriet verkar tycka att idén är helt okej. Sami Vuori på byns pub har inte hört några starka åsikter för eller emot. En man står bakom en bardisk. Framför sig har han ett par glasögon och en kassa-apparat. Bild: Yle / Mira Bäck Hindhår,Bardisk,Sami Vuori

Ahlqvist tror att saken är i sin ordning även utan avlopp och rinnande vatten för annat än handtvätt.

- Man använder troligen kemikalier för att tvätta lokalerna. Djuren är nedfrysta i frysboxar och man har ingenting utomhus. Själva ugnen behöver inte skilt tvättas; där bränns allt bort, säger Ahlqvist.

Hon tror att ansökningen om miljötillstånd antagligen kommer att godkännas men med vissa villkor till exempel om vilka tider ugnen får användas.

Byborna nöjda

För att få ett hum om vad andra bybor tänker om planerna gäller det att ta sig till byns centrum. En grå och regnig dag är få människor utomhus.

Inne på puben i centrum av byn sitter Ville Tuominen med sin bror och dricker bubbelvatten. De bor mitt i byn men har inte tidigare hört om planerna på ett smådjurskrematorium.

- För en kattägare låter det bra. Visst tycker jag att det är en helt bra idé, säger Tuominen.

En ung man sitter vid ett bord på en bar. Han vilar kinden mot handen och tittar in i kameran. Framför honom ligger en mössa och står en vattenflaska.
Ville Tuominen kanske själv behöver använda krematoriets tjänster i något skede. En ung man sitter vid ett bord på en bar. Han vilar kinden mot handen och tittar in i kameran. Framför honom ligger en mössa och står en vattenflaska. Bild: Yle / Mira Bäck Hindhår,pubar,pub lättähattu

När katten Viiru någon gång lämnar jordelivet kan han själv behöva använda krematoriets service, funderar Tuominen.

Bakom bardisken står Sami Vuori. Han har inte heller något emot krematoriet.

- Visst har det pratats om det en del här på baren. Mest har folk varit lite överraskade över att något sådant planeras. Det är svårt att säga om folk mest är för eller emot. Känslorna har inte varit så starka, säger Vuori.

31.12.2019 klockan 9:41: Meningen med hur många som skrivit under namninsamlingen lades till.