Hoppa till huvudinnehåll

Ytterligare utredningar krävs innan antalet vårdare kan höjas i äldreboenden

En äldre man sitter i rullstol vid ett bord på ett servicehem.
En man sitter i rullstol vid ett bord på ett äldreboende. En äldre man sitter i rullstol vid ett bord på ett servicehem. Bild: Kalle Niskala / Yle ålderdomshem,serviceboende,intensifierat serviceboende,rullstolar,åldringar,äldreomsorg,ålderdom

Sanna Marins (SDP) regering har som mål att få flera vårdare till enheter för äldreomsorgen har tagit ett steg framåt. Rådet som bedömer lagstiftningen har i dag kommit med sitt utlåtande.

Enligt rådet är lagändringen på det stora hela väl förberedd, men kräver också att social- och hälsovårdsministeriet gör en närmare utredning på hur företagen påverkas av lagändringen.

Rådets ordförande Leila Kostiainen säger att det i praktiken är större och mindre privata vårdbolag som erbjuder äldre dygnet runt vård.

- Därför är det viktigt att få reda på hur personaldimensioneringen påverkar de privata företagen.

Lagändringen blir kanske ändå klar i tid

Rådets ordförande Leila Kostiainen säger att ministeriet i princip har all information som krävs för att göra utredningen.

Ministeriet har redan tidigare bett utlåtanden från olika intresseorganisationer och har enligt Kostiainen redan nu en vetskap om hur företagen påverkas av lagändringen.

Rådet vill att ministeriet utreder exakt vilken hur mycket det kommer att kosta företagen att anställa mera personal.

- Ministeriet måste kunna uppskatta hur större personalkostnader påverkar företagen. Betyder det att räkningarna stiger? Ska kunderna betala mera eller stiger kostnaderna för kommunsektorn?

Kostiainen säger att det kanske inte tar mera än ett par veckor för social- och hälsovårdsministeriet att reda ut hur lagförändringen påverkar de privata vårdbolagen.

Hon tror att propositionen kan lämnas över till riksdagen som planerat i februari.

Regeringens tidtabell är att lagen om vårdardimensionering ska godkännas på sommaren, men att det blir en övergångsperiod innan serviceboenden ska fylla lagens krav på 0,7 vårdare per klient.

Sjukskötareföreningen skeptisk till att lagen kan följas

Sandra Alldén som är verksamhetsledare för sjuksköterskeföreningen i Finland säger att lagändringen är välkommen, men att kvaliteten på vården inte går hand i hand med antalet vårdare.

- Lagändringen höjer patientsäkerheten och tryggar en god vård, men vi ska komma ihåg att vårdandet innehåller många värdefulla moment som inte kan mätas i siffror. I slutändan är det den enskilda vårdaren som ger god vård och inte antalet vårdare.

I praktiken blir det enligt Alldén svårt att förverkliga lagens krav på 0,7 vårdare per klient.

- Vi har en verkligt stor brist på vårdare på många håll i landet redan nu så jag vet inte hur vi ska hitta de vårdare som behövs.

Alldén säger att bristen på vårdare inte är ett finländskt fenomen. Världshälsoorganisationen WHO har utlyst året 2020 till sjukskötarnas och barnmorskornas år för att uppmärksamma den stora bristen på vårdare.

- Man har också kunnat konstatera att år 2030 kommer det globalt att saknas nio miljoner sjukskötare och barnmorskor.

Ansvariga ministern har fått svidande kritik från oppositionen

Bakom lagförslaget ligger skandaler om vanvård i äldreboenden. Valvira har prickat flera enheter för att inte ge de äldre tillräckligt bra vård.

Den nuvarande familje- och omsorgsministern Krista Kiuru (SDP) sade i slutet av förra valperioden då hon satt i opposition att det bara skulle ta två veckor att få igenom lagändringen för att höja antalet till 0,7 vårdare per klient.

Bland annat Sannfinländarna har under hösten tagit fasta vid det här och flera gånger frågat minister Kiuru varför lagförslaget dröjer så länge. Hon har försvarat sig med att hon vill att lagberedningen görs ordentligt.