Hoppa till huvudinnehåll

Nya tider kräver nytänk - Ingå går igenom sina tjänster och väljer vilka som är viktigast

Konstverk i Kyrkfjärdens skola i Ingå
Ingå står inför stora utmaningar. Bilden är från Kyrkfjärdens skola. Kommunen planerar ett stort nybygge för Kyrkfjärdens skola trots att elevunderlaget i kommunen inte ser ut att växa. Konstverk i Kyrkfjärdens skola i Ingå Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,kyrkfjärdens skola

Också i Ingå gäller det nu att tänka klokt då befolkningskurvorna pekar nedåt.

Kommundirektören Robert Nyman föreslår att alla sektorer i Ingå går igenom sina tjänster och väljer vilka som är viktiga och vilka som är mindre viktiga.

Förslaget bygger på nästa års budgettext där det står att kommunens ekonomi ska vara i balans och den balansen ska bygga på realism och modiga lösningar.

Under våren kommer kommunstyrelsen sedan slå fast hur mycket verksamheten ska effektiveras under de närmaste åren (2021-2023).

Kommundirektören anser att både befolkningsutvecklingen och vårdreformen utgör stora utmaningar för kommunen. Vårdreformen kan kraftigt påverka kommunens skatteinkomster och statsandelar.

"Vi i Ingå bör vara väl förberedda på att vid behov kunna anpassa vår ekonomi och därmed vår verksamhet eller tjänsteproduktion" skriver Nyman i sin beredningstext till kommunstyrelsen.

Förslag i mars

Kommunstyrelsen har nu godkänt (16.12) en tidtabell för det stundande prioriteringsarbetet. Alla nämnder ska ha sina prioriteringar och effektiveringsmål klara senast i mars.

De olika sektorernas nämnder som ansvarar för till exempel för kommunens vård, skolor, daghem och tekniska tjänster, ska komma med konkreta åtgärdsförslag som tjänstemännen kan sammanställa till kommunfullmäktiges budgetseminarium i april.

Förslagen diskuteras vidare på seminariet och i maj beslutar kommunstyrelsen hur man går vidare.