Hoppa till huvudinnehåll

Äldre i Ingå är nöjda med Lönneberga men efterlyser mer sysselsättning och information

Lönneberga servicehem i Ingå
Antalet äldre i Lönneberga var 55 i oktober. Lönneberga servicehem i Ingå Bild: Yle/Minna Almark lönneberga

Säkerheten på serviceboendet Lönneberga i Ingå är utmärkt, vårdarna lyssnar på de äldre och klienterna behandlas rättvist. Det här antyder en kartläggning som Ingå kommun låtit göra.

Däremot borde personalen bli bättre på att erbjuda de äldre meningsfull sysselsättning och också bli bättre på att kommunicera och ge information.

Enkätresultatet är övervägande positivt. Ur svaren kan man även avläsa att de äldre litar på personalen och upplever att vårdarna lyssnar på dem.

Ingå kommun sände i oktober ut en enkät för att ge klienterna (och anhöriga) möjlighet att framföra sina åsikter och erfarenheter.

Förbättring sedan 2017

Enkätsvaren skiljer sig inte märkbart från kommunens senaste kartläggning som gjordes 2017. Antalet positiva svar är aningen högre 2019 jämfört med 2017.

- Det är ett glädjande resultat. Det berättar om personalens insats, säger tf grundtrygghetschef Johanna Syrén.

Hon anser att det är viktigt att undersöka hur klienterna och deras anhöriga förhåller sig till vården.

Enkäten 2019 var en förkortad version av enkäten från 2017.

Enkätsvaren kommer att användas för att utveckla verksamheten på Lönneberga.

33 av 55 klienterna - det vill säga 60 procent - svarade på enkäten.