Hoppa till huvudinnehåll

Borde lokala företag prioriteras i skärgården? Valet av hamnvärd i Nagu väcker diskussion

Nagu gästhamn i januari 2018
Nagu hamn, januari 2018. Nagu gästhamn i januari 2018 Bild: Annika Holmbom / Yle Nagu,gästhamn,vinter

Upphandlingen gällande hamnvärdskapet i Nagu hamn har stött på patrull. Arbetsgruppen som intervjuade företagarna som lämnat anbud var inte enhällig, och nu har också ett av de ratade företagen besvärat sig. Borde lokala företagare ha förtur i skärgården?

Strax före jul valde Pargas stad hamnvärd för Nagu hamn för de kommande åren. Valet föll på Turun Rantaravintolat, som skött verksamheten under 2019. Fyra andra företag lämnade också anbud.

Turun Rantaravintolat tog över Nagu gästhamn i april 2018. Avtalet var då ettårigt, med en option om ytterligare ett år. Före det hade företaget Galonis hand om gästhamnen i sex år, tills företaget drabbades av ekonomiska svårigheter. Upphandlingen som nu avgjordes gällde ett femårigt kontrakt med option på två tilläggsår.

Ett av de andra företagen har begärt omprövning av beslutet. Samtidigt har en av arbetsgruppens medlemmar, Jan-Erik Karlsson, varit kritisk till att valet föll på Åboföretaget, och inte på någon av de lokala företagarna som lämnat anbud. Karlsson är vice ordförande i Nagu områdesnämnd.

Nagu gästhamn.
Nagu gästhamn i oktober 2019. Nagu gästhamn. Bild: Lotta Sundström / Yle Nagu,nagu gästhamn

De övriga medlemmarna i arbetsgruppen förordade valet av Turun Rantaravintolat. I arbetsgruppen ingick förutom Karlsson också stadsstyrelseordförande Mikael Holmberg, näringslivschef Tomas Eklund och stadsdirektör Patrik Nygrén.

- Jag skulle gärna ha sett att man valt annorlunda, säger Karlsson till Yle Åboland.

Årshyran var fastslagen till 70 000 euro, så anbuden skiljde sig inte på den punkten. Gästhamnen renoveras just nu, bland annat förnyas kajen och bryggorna. Renoveringen ska vara klar till säsongstarten.

Under upphandlingen fäste man istället uppmärksamhet vid hur företagarna tänkt samarbeta med näringsliv och ortsbor och hurdana planer de hade för utvecklingen av gästhamnen, berättar Karlsson.

Segelbåt i Nagu gästhamn.
I vår öppnar gästhamnen med förnyade bryggor. Segelbåt i Nagu gästhamn. Bild: Lotta Sundström / Yle Nagu,segelbåt,Fock,gästhamn

Företaget som besvärat sig är det under bildning varande bolaget Nagu hamn Ab. Enligt Karlsson handlar besväret åtminstone delvis om att arbetsgruppen skulle ha blivit vilseledda då bolaget hade omtalats som Rederi Ab Vitharun, även om det var frågan om ett nytt företag som skulle ha grundats om de hade vunnit upphandlingen.

- Vitharun skulle inte haft något med det att göra, fast det delvis är samma människor, säger Karlsson.

Två av personerna bakom UVB Nagu Hamn, Gustav Ramberg och Richard Ramberg, är styrelsemedlemmar i Rederi Ab Vitharun.

Då Yle ringer upp Gustav Ramberg säger han att de lämnat in en skrivelse till Pargas stad i torsdags. Ramberg vill inte kommentera innehållet närmare i det här skedet, men säger att han anser att beslutet gällande upphandlingen borde ses över av stadsstyrelsen.

Gustav Ramberg har tidigare bland annat fungerat som hamnkapten för Skärgårdskompaniets gästhamn på Örö och Rederi Ab Vitharuns gästhamn på Själö. Skärgårdskompaniet tvingades lämna Örö då Forststyrelsen hävde hyreskontraktet i rätten efter att bolaget inte betalat sin hyra inom utsatt tid.

Stadsdirektör Patrik Nygrén har uppgett för Åbo Underrättelser att han anser att allt gått rätt till. Valet gjordes utgående från referenser, erfarenhet, verksamhetsplan och intervjuer med företagarna. Att beakta lokal koppling är inte möjligt eftersom det skulle ge grund för att föra beslutet till Marknadsdomstolen.

Jan-Erik Karlsson står på stranden på Gullkrona ed en foksamling vid röda strandhus i bakgrunden
Jan-Erik Karlsson. Jan-Erik Karlsson står på stranden på Gullkrona ed en foksamling vid röda strandhus i bakgrunden Bild: Maud Stolpe/Yle Gullkrona,jan-erik karlsson

Att det inte är möjligt att ge förtur åt lokala företagare i skärgården tycker Jan-Erik Karlsson är problematiskt.

- Det skärgårdsområde vi lever i i Åboland är under ständig press. Det avfolkas, ungdomarna flyttar bort. Jag tycker att Pargas stad, tillsammans med tjänstemän och förtroendevalda och ortsbor, borde med ljus och lykta leta efter alla möjligheter att bibehålla våra arbetsplatser här, och våra företagare här. Och gärna svänga på trenden så vi skulle få inflyttning.

Att staden äger Nagu hamn ser Karlsson som en sällsynt möjlighet för staden att erbjuda arbetsplatser i skärgården.

- Här skulle man nu ha haft en möjlighet att ge en chans åt en Naguföretagare. Man borde göra allt och prioritera att man tryggar arbetsplatserna här för ungdomarna. Nagu gästhamn är en ganska stor arbetsgivare. Naguföretagare bor och lever här, betalar skatt här och har barnen i skolan och så vidare. Flyttar folk bort så börjar man prata om skolindragningar, hälsostationsindragningar, man börjar dra in på förbindelsebåtar och färjor, allt det här blir en dominoeffekt. Så det är därför man är lite stressad och orolig i skärgården när man tar in utomstående företag och utomstående arbetskraft.

Karlsson: reglerna för upphandling borde ändras

Karlsson har inte mycket till övers för de regler som tillsvidare hindrar kriterier som skulle lägga tyngdpunkten på lokala företag i en upphandling. Enligt Karlsson går upphandlingen hur som helst redan till på ett sätt som gör det möjligt att favorisera företag och göra upp kriterier som gynnar en del framom andra.

- Ja man hänvisar till EU-regler och än det ena, än det andra. Ändå så vet jag som suttit med i skärgårdstrafikkommissioner att man gör upphandlingar enligt de företag, färjor och båtar som man gillar och tycker om, och där det fungerar. Har du en båt med ett visst antal däckplatser, sittplatser, hästkrafter eller ett visst antal bilar den kan ta, och man är nöjd med båten. Då söker man just en sådan båt som redan finns på rutten. Är man inte nöjd söker man något annat, så den båten inte kan lämna anbud. Så här gör man ju.

Karlsson skulle gärna se en ändring i reglerna för upphandling som skulle tillåta att man ger förtur åt lokala företag i upphandlingar.

- Om upphandlingarna äventyrar näringslivet, boende och livet i skärgården på grund av att man hela tiden köper in tjänster utanför kommungränserna, så nog är det en massa skattepengar man går miste om, och det äventyrar hela skärgårdens existens. Nog borde det finnas en lag som hindrar det. Det är ganska konstigt att man tvingas göra sådana upphandlingar som egentligen är sämre för vårt område, funderar Karlsson.

Nagu Gästhamn renoveras.
Hamnen renoveras under vintern. Nagu Gästhamn renoveras. Bild: Lotta Sundström / Yle Nagu,nagu gästhamn

- Av fem företag som lämnade anbud var tre lokala. Jag säger inte vem som skulle ha varit bäst av dessa tre, men det var tre med Naguanknytning, säger Karlsson.

Karlsson tror inte att UVB Nagu hamns begäran om omprövning kommer att leda till förändring av beslutet.

- Jag antar att det inte leder till stora förändringar, men tycker det är bra att de lämnade in besvär. Det har lett till en del diskussion kring det hela.

- Jag har uttalat mig som jag gjort eftersom jag vill få igång den här diskussionen. Jag tycker man kunde ha gjort det här ännu bättre, och lagt mera tid och energi på att vaska fram de rätta personerna så att så många som möjligt hade varit nöjda.

Enligt Turun Sanomat kommer Pargas stad att ta ställning till hur man går vidare nästa vecka.

Åbo underrättelser var först med nyheten om oenigheter kring valet av hamnvärd i Nagu.

Artikeln är uppdaterad 5 januari kl. 17.18: Rederi Ab Vitharun kallades tidigare felaktigt för Vitharun Ab. Verksamheten på Själö drivs av Rederi Ab Vitharun, inte Skärgårdskompaniet. Orsaken till att kontraktet mellan Forststyrelsen och Skärgårdskompaniet hävdes har preciserats. Kl. 18.24: Kompletterad med information om att tre av de företag som lämnade anbud hade lokal anknytning.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland