Hoppa till huvudinnehåll

Yles enkät: 99 procent av finländarna vill att något görs för att stoppa eller begränsa klimatförändringen

Isbjörn går över smältande is.
Isbjörn går över smältande is. Bild: All Canada Photos / Alamy isbjörn,klimat,klimatförändring

Enligt Yles färska enkät är över hälften av finländarna av åsikten att varenda medborgare måste dra sitt strå till stacken för att stoppa klimatförändringen.

Det här anser 53 procent av deltagarna i undersökningen som Yle låtit Taloustutkimus göra.

Det är också 99 procent av deltagarna som anser att något måste göras för att stoppa klimatförändringen. Endast en procent anser att man inte borde göra något för att begränsa eller stoppa klimatförändringen.

Åtta procent anser att man enbart bör ändra på de egna levnadsvanorna om lagen kräver det. Samtidigt anser 29 procent att den finska statens ageranden inte spelar någon roll om motsvarande ändringar inte görs på en internationell skala.

Enkätfrågorna ställdes i början av december till 1006 personer per telefon. Deltagarna var 15-79 år gamla. Enkätundersökningens felmarginal ligger på 3,2 procent.

Kvinnor vill ta mer ansvar än män

Ett som står klart från enkätundersökningen är att fler kvinnor än män vill ta sitt ansvar för klimatet. 65 procent av kvinnorna som deltog i undersökningen anser att man själv bör ta initiativet och ändra på sina levnadsvanor.

Bara 41 procent av männen var av samma åsikt.

Professor Jyri Seppälä kommenterar undersökningen för Yle och är inte överraskad av att kvinnor i större utsträckning ser vikten av ändring i sina levnadsvanor.

- Kvinnorna har blivit riktgivare. Förhoppningsvis inverkar förhållanden så att män också förstår hur viktigt det är att tänka på lång sikt och skapa en bättre grund för framtida generationer, säger Seppälä.

Jyri Seppälä, johtaja, Suomen Ympäristökeskus(SYKE), Kulutuksen ja tuotannon keskus
Jyri Seppälä, direktör för konsumtion- och produktionscentret på Finlands miljöcentral. Jyri Seppälä, johtaja, Suomen Ympäristökeskus(SYKE), Kulutuksen ja tuotannon keskus Bild: Rami Moilanen/ YLE Finlands miljöcentral,klimatförändring

Även i de andra svaren går det att urskilja skillnader mellan könen. Den största skillnaden kan ses i frågan om finländaren eller Finland bör göra något för klimatet om det internationella samfundet inte agerar.

Bara 19 procent av kvinnorna anser att det i så fall inte lönar sig att göra något. Dubbelt så många män är av samma åsikt.

SFP:s väljare mer klimatmedvetna än Gröna

Vilka politiska preferenser deltagarna har uppmättes också. Stödet för individuellt initiativtagande var högst bland personer som röstar på SFP. Hela 72 procent stödde initiativtagande på individnivå.

Bland De gröna var siffran 65 procent. Lägst understöd fanns bland Sannfinländarna (32 procent).

Professor Seppälä är aningen förvånad över SFP:s resultat i undersökningen, men menar att resultatet tyder på att en ändring i levnadsvanor inte nödvändigtvis borde vara en partipolitisk grej.

- Sannfinländarnas och De grönas olikheter syns nog på ett visst sätt, men inte så tydligt som man skulle tro. Olika sorters personer går att hitta i varje parti, även Sannfinländarna, säger Seppälä.

Majoriteten av Sannfinländare och Kristdemokrater ser ändå inte någon orsak att ändra på sina egna levnadsvanor.

Artikeln baserar sig på Yle Uutisets text "Ylen kysely: Yli puolet suomalaisista tuntee omaa vastuuta ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä", skriven av Anniina Wallius och Hanna Terävä.