Hoppa till huvudinnehåll

Föreningen Psykisk hälsa i Finland slår larm - "De flesta unga känner ångest över miljön och klimatet"

unga demonstrerar utanför riksdagen
Klimatstrejkande ungdomar utanför riksdagshuset i september 2019. unga demonstrerar utanför riksdagen Bild: Marja Väänänen / Yle klimatstrejk,klimatförändring,Riksdagshuset (Finland),demonstrationer

En majoritet av de unga vuxna i Finland känner ångest över naturens tillstånd och klimatförändringen, ofta eller så gott som hela tiden. Utvecklingsdirektör Kristian Wahlbeck på föreningen Psykisk hälsa i Finland säger att problemet måste tas på allvar.

De flesta unga vuxna känner oro över klimatet och miljön visar en enkätundersökning som föreningen Psykisk hälsa i Finland gjort.

Kristian Wahlbeck säger att vi måste hitta metoder för att känna igen och behandla ångesten.

- Också i våra lokalföreningar och kriscentrum lyfter allt flera personer fram klimatångesten när de tar kontakt med oss, säger Wahlbeck.

Utvecklingsdirektör Kristian Wahlbeck på Föreningen för mental hälsa i Finland
Kristian Wahlbeck. Utvecklingsdirektör Kristian Wahlbeck på Föreningen för mental hälsa i Finland Bild: Yle/Evert Rönnqvist tredje sektorn,social- och hälsovårdsreformen (sote),Kristian Wahlbeck,föreningen för mental hälsa i finland

Ångest är en normal reaktion

Vad är då egentligen klimatångest? Wahlbeck säger att ångest i sig är en normal reaktion på ett hot i omgivningen.

- Så är det också med miljöångesten. Den är en naturlig och helt förståelig reaktion på det miljöhot som vår planet står inför, säger Wahlbeck.

Det är väl nog att ingen riktigt vet hur man ska lösa det och det verkar ganska hopplöst. Politiker ute i världen tar inte problemet så seriöst som man borde göra för att sakta ner klimatförändringen.― Ung kvinna i Jakobstad

Ångesten består av sorg över miljöns tillstånd. Skam över att vi är med och bidrar till detta och frustration över att vi inte kommer fram till beslut som är positiva för miljön.

Unga upplever starkare ångest

Kristian Wahlbeck säger att unga upplever mera ångest över klimatet och miljön. De upplever att deras framtid är hotad och är bekymrade för sina barns framtid.

- Det är förståeligt och kan också bidra till att det föds allt färre barn i Finland, säger Wahlbeck.

Kvinnor upplever i allmänhet klimatångest i högre grad än män gör. Det beror på att män och kvinnor reagerar lite olika på hot i omgivningen.

Vi borde göra storskaliga förändringar för att stoppa klimatkrisen. Men jag försöker själv bland annat minska min konsumtion och äta mindre kött.― Ung kvinna i Jakobstad

Wahlbeck säger att man kan jämföra klimatångesten med oron för kapprustningen och kärnvapenhotet på 70-talet.

- Det är generationsupplevelser, utmaningar som vi gemensamt står inför och de sätter spår i oss, säger Wahlbeck.

nuoria osoittamassa mieltään eduskuntatalolla
nuoria osoittamassa mieltään eduskuntatalolla Bild: Marja Väänänen / Yle klimatstrejk,klimatförändring,Riksdagshuset (Finland),demonstrationer

Ingen ska lämnas ensam med sin oro

Wahlbeck säger att det är viktigt att vi lyssnar på dem som känner klimatångest. Vi måste acceptera, dela, diskutera och behandla ångesten.

- Man måste få sätta ord på sina känslor och inte lämnas ensam med sorgen och vanmakten. När man vet vad det är fråga om är det också lättare att omsätta sin ångest i positiv handling, säger Wahlbeck.

Jag känner ångest för klimatet och miljön och isarna som smälter. Jag förstår de unga, men samtidigt är det dumt att skrämma upp dem. Men man kan inte går förbi frågan, det är viktigt att vi pratar om det.― Äldre kvinna i Jakobstad.

Unga upplever det som problematiskt att vuxna förnekar miljöproblemen och klimatkrisen. Men vi människor reagerar på olika sätt på hot säger Wahlbeck.

Ett sätt att reagera är att förneka hotet. För vissa människor är det en naturlig reaktion säger Wahlbeck.

Jag är orolig för att jag inte riktigt vet hur klimatkrisen påverkar oss i framtiden. Vi kanske klarar oss rätt bra här i Finland, men vi drabbas ändå om det blir oroligheter ute i världen.

- Vi måste respektera att människor har olika sätt att reagera på yttre hot. Men vi kan inte gå med i att förneka att vi har en klimatkris. Att naturens mångfald är hotad och haven fylls av plast, säger Wahlbeck.

Kamratstöd i grupper lindrar ångesten

Vad kan man då göra för att att hjälpa dem som lider av klimatångest? Kristian Wahlbeck säger att ett sätt är att starta självhjälpsgrupper där man får kamratstöd.

- Där kan man samlas och gemensamt behandla sin ångest och också hitta åtgärder som får en att må bättre. På så vis kan man förvandla känslorna till positiv handling.

Finns det inte risk att man bara späder på varandras ångest?

- Det kan gå snett, det vill jag inte förneka. Men det finns oftast en sådan dynamik i gruppen att man söker det positiva och stöder varandra. Vi mår i allmänhet bra av att tala med varandra, säger Wahlbeck.

Citaten i texten är uttalande av personer som Yle Österbotten intervjuat i Jakobstad.