Hoppa till huvudinnehåll

Sibbo och Vasa hälsocentraler är bra ställen för unga läkare - men var tredje säger att specialiseringen är så tung att inlärningen haltar

Sairaanhoitaja käytävällä, Uusi lastensairaala, Helsinki, 8.7.2019.
Arbetet är en del av utbildningen för läkare som specialiserar sig. Sairaanhoitaja käytävällä, Uusi lastensairaala, Helsinki, 8.7.2019. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare

Yngre läkarnas förbund (YLF) har kartlagt vilka sjukhus och hälsocentraler som är bra ställen för unga läkare att jobba på då de specialiserar sig inom ett område i medicinen. Hälsocentraler toppar listan, och alla unga läkare som har svarat på enkäten skulle rekommendera Sibbo hälsocentral. Också Vasa hälsocentral och Vasa centralsjukhus klarar sig bra i enkäten.

33 arbetsplatser fick fem stjärnor i rangordningen, som är det bästa betyget. Fem av de här arbetsplatserna rekommenderas av samtliga som svarade på enkäten, alltså får de ett klanderfritt resultat.

De olika arbetsplatserna rangordnas utifrån hur många unga läkare som rekommenderar, är neutrala eller kritiserar arbetsplatsen. Till exempel rekommenderas Vasa centralsjukhus av 19 läkare, två är neutrala och två kritiserar arbetsplatsen. Sibbo hälsocentral rekommenderas av fem läkare, alltså alla som svarade på enkäten.

De här ställen fick fem stjärnor

 • Perusturvakuntayhtymä Karviainen
 • Pieksämäki hälsocentral
 • Sibbo hälsocentral
 • Valkeakoski hälsocentral
 • Viitasaari hälsocentral
 • Nyslott centralsjukhus
 • Tavastehus hälsocentral
 • Mårtendals hälsostation
 • HUS Reumatologiska poliklinik
 • Kuusamo hälsocentral
 • S:t Michels centralsjukhus
 • Oma lääkärisi Esbo
 • Reso hälsocentral
 • Mehiläinen arbetshälsovård Åbo
 • Rovaniemi hälsocentral
 • Vasa centralsjukhus
 • Kervo hälsocentral
 • Kymmenedalens centralsjukhus
 • Norra Karelens centralsjukhus
 • Seinäjoki centralsjukhus
 • Esbovikens hälsostation
 • Lojo hälsostation
 • Vasa hälsostationsservice
 • Malms hälsostation
 • JIK-kuntayhtymä
 • Uleåborg stadssjukhus

Sammanlagt svarade knappt 1 700 unga läkare på enkäten i oktober och november i fjol. Det är tredje gången som enkäten görs, och också i fjol klarade sig Vasa bra.

Positivt: Handledning och en rimlig arbetsbörda

De ställen som klarar sig bra i enkäten ordnar bra handledning för de unga läkarna. Det betyder att de har en egen namngiven handledare på arbetsplatsen och att handledning ordnas regelbundet.

Också en rimlig arbetsbörda är viktigt för de unga läkarna, eftersom de oroar sig för att bli utmattade i arbetet, enligt svaren i enkäten. Då arbetsbördan är rimlig hinner läkarna också lära sig och utveckla sina kompetenser.

– De grundläggande faktorerna måste vara i skick då man utvecklar en utbildningsplats som ska få femstjärnigt betyg. De arbetsplatser som belönas med fem stjärnor har förstått det här, säger Jesper Perälä som är ordförande i Yngre läkarnas förbund.

Jesper Perälä
Jesper Perälä är ordförande i Yngre läkarnas förbund. Jesper Perälä Bild: Tiia Lillkvist/ Yle läkare,jesper perälä

Bara 40 procent av läkarna i specialiseringsläget får en plan för vad de ska lära sig under perioden. Många efterlyser också struktur i utbildningen.

– Hur kan en läkare som specialiserar sig och handledaren veta om de koncentrerar sig väsentliga saker och inlärning då konkreta mätare saknas? frågar sig Sara Kaartinen som ansvarar för utbildningsfrågor i YLF.

En tredjedel har ett så tungt arbete att inlärningen försvåras

Då yngre läkare vill börja specialisera sig efter grundstudierna måste de först jobba nio månader på en hälsocentral. Under specialiseringen ska de också jobba en tid på universitetssjukhus.

För att bli specialister krävs det både klinisk erfarenhet (alltså att de jobbar inom sjukvården med patienter) och teoretisk utbildning. På så sätt blir arbetsplatserna också en del av utbildningen.

Kirurger utför operation i Borgå sjukhus.
Kirurgi är ett av specialiseringsområdena inom medicin. Arkivbild. Kirurger utför operation i Borgå sjukhus. Bild: Berislav Jurišić / Yle operation,kirurgi,operationssalar

Förra hösten var läkarnas arbetsbörda på tapeten då unga läkare vittnade om att pressen är så hård att läkarna inte kan sköta sitt arbete ordentligt. Speciellt arbetsbördan på hälsocentralerna dök upp i diskussionen, och de blivande läkarna avskräcks av arbetsbördan redan under studietiden.

Den här pressen syns också i YNL:s enkät. En knapp fjärdedel av läkarna som specialiserar sig upplever att de är utmattade varje vecka eller oftare på grund av jobbet. 30 procent av de som svarade på enkäten upplever också att arbetet är så tungt att inlärningen försvåras.

– Det är ett alarmerande budskap om unga läkarnas ork i arbetet och hur påfrestande arbetet är. På en utbildningsplats måste det finnas förutsättningar för att lära sig, säger Perälä.

Många enheter inom HUS får bottenresultat

Inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt har det inte skett någon större förbättring i jämförelse med tidigare år. Många enheter klarade sig fortfarande dåligt.

Kvinnokliniken i Helsingfors var näst sämst år 2018, då ingen av de 13 svarande skulle ha rekommenderat enheten.

I den färska enkäten är det 34 personer som har svarat. Kvinnokliniken är fortfarande näst sämst i mätningen, men rekommenderas nu av två personer, medan fyra är neutrala och 28 kritiska. Kvinnokliniken är ett av tre ställen som har fått en stjärna av fem.

De här 20 arbetsplatserna klarar sig sämst

 • Esbo sjukhus (en stjärna)
 • HUS Kvinnokliniken (en stjärna)
 • Kangasala hälsocentral (en stjärna)
 • Fiskehamnens hälsostation (två stjärnor)
 • Siilinjärvi hälsocentral (två stjärnor)
 • HUS Hud- och allergisjukhuset (två stjärnor)
 • Joensuu hälsocentral (två stjärnor)
 • HUS Mejlans sjukhus (två stjärnor)
 • HUS Jourpolikliniken för öron-, näs- och halssjukdomar (två stjärnor)
 • HUS ögonkliniken (två stjärnor)
 • Myrbacka hälsostation (två stjärnor)
 • Keusote hälsostationer (två stjärnor)
 • HUS Malms sjukhus (två stjärnor)
 • JYTE keskusta hälsocentral (tre stjärnor)
 • Uleåborg hälsocentral (tre stjärnor)
 • S:t Karins hälsocentral (tre stjärnor)
 • HUS Haartmans sjukhus (tre stjärnor)
 • HUS Tölö sjukhus (tre stjärnor)
 • HUS Pejas sjukhus (tre stjärnor)
 • HUS Lojo sjukhus (tre stjärnor)

Av de 20 sämsta platserna för läkare som specialiserar sig är tio, alltså hälften, enheter inom HUS.

Men det finns också flera enheter som klarar sig bra inom HUS. Till exempel reumatologiska polikliniken får fem stjärnor. Till fyra stjärnor inom HUS når också Borgå sjukhus, Hyvinge sjukhus och Jorv.

Läs också